intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 11/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

118
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 11/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc giải đáp một số nội dung trong chế độ thanh toán, quyết toán chi phí giám sát kỹ thuật thiết bị máy tính, máy in

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 11/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------------- S : 11/BXD-KTXD Hà N i, ngày 16 tháng 1 năm 2009 V/v: Gi i ñáp m t s n i dung trong ch ñ thanh toán, quy t toán chi phí giám sát k thu t thi t b máy tính, máy in Kính g i: S Giáo d c - ðào t o t nh Qu ng Ngãi Tr l i văn b n s 1855/GDðT-KHTC ngày 22/12/2008 c a S Giáo d c ðào t o t nh Qu ng Ngãi ñ ngh gi i ñáp m t s n i dung chưa rõ trong ch ñ thanh toán, quy t toán t i ñ a phương, B Xây d ng có ý ki n như sau : Khi th c hi n D án mua s m tài s n, thi t b là máy tính, máy in, n u c n ph i giám sát vi c mua s m, l p ñ t các thi t b này mà Ch ñ u tư không ñ năng l c ñ giám sát thì có th thuê tư v n có ñ ñi u ki n, năng l c ñ th c hi n vi c giám sát. Chi phí công vi c tư v n giám .vn sát này ñư c xác ñ nh b ng d toán chi phí, Ch ñ u tư phê duy t ñ áp d ng. S Giáo d c ðào t o t nh Qu ng Ngãi căn c ý ki n trên, t ch c th c hi n./. Ni nh n : tnam TL. B TRƯ NG ie - Như trên; V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG tV - Lưu VP,V KTXD(Th6). .Lua Ph m Văn Khánh www
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2