intTypePromotion=1

Công văn 2052/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Công văn 2052/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2052/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập, tái xuất các thiết bị chuyên dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2052/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ---------------------- Số: 2052/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009 V/v tạm nhập, tái xuất các thiết bị chuyên dùng Kính gửi: Đài Tiếng nói Việt Nam Phúc đáp công văn số 344/TNVN-RITC ngày 09/4/2009 của Đài Tiếng nói Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Trên cơ sở thử nghiệm phát thanh số HD Radio tại Việt Nam nằm trong chiến lược phát triển phát thanh Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện, Tổng cục Hải quan đồng ý để Trung tâm ứng dụng tin học và phát triển công nghệ phát thanh (RITC) thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam được tạm nhập các thiết bị thay thế thiết bị đã tạm nhập nhưng bị hỏng phải tái xuất để sửa chữa theo tờ khai hải quan số 177/XTN ngày 10/12/2008 cho nhà sản xuất nhưng do nhà sản xuất không khắc phục được lỗi hỏng nên đề nghị giữ lại những thiết bị đó tại nơi sản xuất, không chuyển trở lại Việt Nam với điều kiện: 1. Đối với thiết bị hỏng phải tái xuất để sửa chữa nhưng không sửa chữa được phải tạm nhập các thiết bị khác để thay thế thì thiết bị tạm nhập để thay thế phải đúng về chủng loại, số lượng so với thiết bị đã tái xuất để làm cơ sở thanh khoản tờ khai. 2. Thời hạn tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Thủ tục hải quan cụ thể thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu (nơi có hàng tạm nhập, tạm xuất). 3. Trung tâm RITC có công văn cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúng mục đích đối với số thiết bị tạm nhập. Trường hợp sử dụng không đúng mục đích và không đúng thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì Trung tâm RITC sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Quý Đài được biết./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỖNG CỤC TRƯỞNG - Lưu: VT, GSQL (2b). Vũ Ngọc Anh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2