intTypePromotion=1

Công văn 206/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
177
lượt xem
10
download

Công văn 206/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 206/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch Đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 206/BXD-VP của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số : 206/BXD-VP --------------------- V/v: cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo Nghị Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2009 định hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch Đô thị Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp; - Bộ Kế hoạch và đầu tư; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Tài chính; - Bộ Thông tin và truyền thông; - Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; - Bộ Công thương; - Tổng hội Xây dựng Việt Nam; - Hội Kiến trúc sư Việt Nam; - Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị. Luật Quy hoạch đô thị đã được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 5. Để triển khai thực hiện Luật, Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch đô thị. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về thành lập ban soạn thảo Nghị định, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan cử 01 lãnh đạo cấp Vụ tham gia Ban soạn thảo Nghị định trên. Công văn cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo gửi về Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Hà Nội trước ngày 20/7/2009. Rất mong sự tham gia, phối hợp của quý cơ quan. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CHÁNH VĂN PHÒNG - Vụ KTQH (để ph.hợp); Đã ký - Lưu VP. Lê Văn Tới
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2