intTypePromotion=1

Công văn 220/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
96
lượt xem
5
download

Công văn 220/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 220/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc cấp phôi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 220/BXD-VP của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 220/BXD-VP ------------------ V/v: Cấp phôi chứng chỉ hành nghề Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2009. hoạt động xây dựng. Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 24/6/2009 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 12/2009/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Theo hướng dẫn tại Thông tư này, thì hiệu lực thi hành của Thông tư kể từ ngày 10/8/2009. Để quá trình cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không bị gián đoạn, hiện nay Nhà Xuất bản xây dựng đã in xong phôi chứng chỉ, vậy đề nghị các Sở Xây dựng liên hệ trực tiếp với Nhà Xuất bản xây dựng để được cung cấp phôi chứng chỉ hành nghề. Giá phôi chứng chỉ: 5.000 đ/phôi. Trên đây là thông báo của Bộ Xây dựng để các Sở Xây dựng biết và liên lạc. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CHÁNH VĂN PHÒNG - Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 03). Đã ký Lê Văn Tới
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2