intTypePromotion=1

Công văn 2714/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
3
download

Công văn 2714/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2714/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2714/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2714/TCHQ-GSQL NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2006 VỀ VIỆC THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (gọi tắt là hàng phi mậu dịch) đã được hướng dẫn tại mục 3, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc kiểm tra hải quan và thông quan hàng hóa chưa được hướng dẫn cụ thể. Việc này, Tổng cục đang nghiên cứu xây dựng quy trình hoặc công văn hướng dẫn cụ thể. Trước mắt, Tổng cục tạm thời hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số điểm sau: 1. Về người khai hải quan và hồ sơ hải quan: Thực hiện theo quy định tại điểm II, điểm III , mục 3, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC dẫn trên. 2. Về thủ tục hải quan: a) Thực hiện theo quy định tại điểm IV , mục 3, phần B Thông tư số 112/2005/TT- BTC dẫn trên. b) Riêng về kiểm tra hải quan: - Đối với hồ sơ hải quan: đều phải kiểm tra chi tiết. - Đối với hàng hóa: đều phải kiểm tra thực tế hàng hóa, hình thức, mức độ kiểm tra do Lãnh đạo chi cục Hải quan quyết định theo quy định tại điểm III.2, mục I, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC dẫn trên. c) Về ký thông quan hàng hóa: - Do công chức hoàn tất thủ tục hải quan ở khâu cuối cùng ký xác nhận đã làm thủ tục hải quan. - Các trường hợp ký thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện thì do Lãnh đạo chi cục Hải quan quyết định. d) Về xác nhận thực xuất: Hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch phải khai hải quan trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu phi mậu dịch ( HQ/2002-PMD ); trên tờ khai không có tiêu chí xác nhận thực xuất. Do vậy, sau khi thông quan hàng hóa, công chức không phải xác nhận thực xuất trên Tờ khai, hồ sơ được luân chuyển tiếp theo quy định. Quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cục (qua Vụ Giám sát quản lý) để có chỉ đạo./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đặng Thị Bình An
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2