intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thuế nhập khẩu

Xem 1-20 trên 3942 kết quả Thuế nhập khẩu
 • Giáo trình Thuế (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về thuế; Thuế xuất, nhập khẩu; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Một số loại thuế, phí, lệ phí khắc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf160p boghoado08 05-02-2024 3 2   Download

 • Giáo trình Thuế (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được nguồn gốc, bản chất, chức năng, đặc điểm, vai trò của thuế; Trình bày được các yếu tố của một sắc thuế, tổ chức và quản lý thuế; Trình bày được khái niệm các loại thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân.

  pdf157p boghoado08 05-02-2024 3 2   Download

 • Giáo trình Thuế (Ngành: Quản lý bán hàng siêu thị - Trung cấp) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổng quan về thuế; Thuế xuất, nhập khẩu; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Một số loại thuế, phí, lệ phí khắc, Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf157p boghoado08 05-02-2024 2 2   Download

 • Giáo trình Thực hành Vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong thương mại điện tử (Ngành: Thương mại điện tử - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức về các nghiệp vụ vận tải giao nhận và bảo hiểm trong thương mại điện tử. Tăng cường hiểu biết thực tế cho học sinh về các nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong Thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf68p boghoado08 05-02-2024 3 3   Download

 • Giáo trình Thuế: Phần 1 (Dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành tài chính nhà nước) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổng quan về thuế; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p boghoado03 04-01-2024 4 2   Download

 • Cuốn sách "Bài tập thuế" phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: các bài tập tự luận về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf117p boghoado03 04-01-2024 3 1   Download

 • Cuốn sách "Bài tập thuế" phần 2 trình bày các bài tập trắc nghiệm về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf169p boghoado03 04-01-2024 2 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Thực trạng công tác kế toán thuế tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Đại Lợi" nhằm hệ thống lý thuyết về thuế và kế toán thuế theo quy định hiện hành được áp dụng tại Công ty; Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế (xác định các khoản thuế phải nộp, đã nộp, được khấu trừ, miễn giảm, phương pháp hạch toán, …) của Công ty Cơ khí Đại Lợi và việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của Công ty với Nhà nước;

  pdf97p boghoado04 11-01-2024 4 4   Download

 • Giáo trình Thuế 1: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về thuế; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf224p boghoado03 04-01-2024 6 2   Download

 • Giáo trình Thuế cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổng quan thuế; thuế xuất nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf122p boghoado03 04-01-2024 4 3   Download

 • Đề tài "Một số giải pháp nhằm tối ưu hóa hệ thống ICD tại Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm nghiên cứu và đưa ra một số ý tưởng nhằm cải thiện và phát triển hệ thống ICD tại thành phố Hồ Chí Minh. Tóm lại, đề tài này thực sự rất cấp thiết trước bối cảnh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p modungvanthu 13-12-2023 2 1   Download

 • Giáo trình Thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế và các khoản phí, lệ phí khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc153p boghoado02 19-12-2023 4 1   Download

 • Giáo trình Kế toán thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế; Kế toán thuế giá trị gia tăng; Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; Kế toán thuế xuất nhập khẩu; Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Kế toán thuế thu nhập cá nhân; Kế toán thuế tài nguyên; Kế toán thuế nhà đất; Kế toán các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc90p boghoado02 19-12-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Thẩm định đầu tư công: Bài 12 - Giá kinh tế của hàng ngoại thương và tỷ giá hối đoái kinh tế" trình bày những nội dung chính sau đây: ước lượng lợi ích kinh tế của dự án; giá tài chính và kinh tế của hàng ngoại thương; hàng nhập khẩu chịu thuế nhập khẩu; tỷ giá hối đoái tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf23p kimphuong1144 04-12-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công: Bài 11 - Phân tích phúc lợi xã hội (2021)" trình bày các nội dung chính sau đây: hiệu quả của thị trường cạnh tranh; chính sách kiểm soát giá; tác động của thuế và trợ cấp hàng phi ngoại thương;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf24p kimphuong1144 04-12-2023 6 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học khu vực công: Bài 13 - Thuế tiêu dùng" trình bày các nội dung chính sau đây: Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam; Thuế giá trị gia tăng; Thuế VAT ở Việt Nam; Thuế xuất nhập khẩu;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf49p kimphuong1144 04-12-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật về Thuế và kế toán thuế: Chương 3 Thuế và kế toán thuế xuất nhập khẩu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về thuế xuất nhập khẩu, Hướng dẫn kê khai thuế xuất nhập khẩu, Kế toán thuế xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p hoahogxanh05 24-11-2023 5 4   Download

 • Phần 1 của cuốn giáo trình Thuế trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Tổng quan về thuế; Chương 2 - Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Chương 3 - Thuế tiêu thụ đặc biệt; Chương 4 - Thuế giá trị gia tăng; Chương 5 - Thuế thu nhập doanh nghiệp; Chương 6 - Thuế thu nhập cá nhân; Chương 7 - Thuế tài nguyên; Chương 8 - Phí và lệ phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p luctumac0210 13-11-2023 5 2   Download

 • Thuế giá trị giá tăng là một trong những khoản thu đóng góp lớn cho nguồn ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp rộng rãi về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Dự án Luật đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm mở rộng cơ sở thu thuế, chống gian lận, thất thu thuế giá trị gia tăng, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước. Một số bất cập trong quy định hiện hành trong Luật sẽ được sửa đổi nhằm bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện. Bài viết làm rõ một số vấn đề điều chỉnh thay đổi trong dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng.

  pdf3p visharma 20-10-2023 3 2   Download

 • Dự án Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính xây dựng và lấy ý kiến nhằm giải quyết những bất cập phát sinh trong thực tiễn, đồng thời, khuyến khích chuyển đổi nhập khẩu, sản xuất, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, hạn chế tiêu dùng hàng hoá có hại cho sức khoẻ, phù hợp xu hướng cải cách thuế trong xu thế hội nhập. Bài viết này trao đổi một số nội dung quy định tại Dự thảo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

  pdf3p visharma 20-10-2023 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1424 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2