intTypePromotion=1

Công văn 3178/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
137
lượt xem
4
download

Công văn 3178/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3178/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 01/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3178/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- -------------------------- Số: 3178/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2009 V/v Thực hiện Thông tư 01/2009/TT- BKHCN Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 1490/HQHCM-NV ngày 18/5/2009 của đơn vị về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng: Căn cứ công văn số 956/BKHCN-TĐC ngày 29/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ, công văn số 584/TĐC-ĐGPH ngày 06/5/2009 (gửi kèm) và số 588/TĐC-ĐGPH ngày 07/5/2009 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, công văn số 670/KT3-N1 ngày 12/5/2009 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. HCM: mặt hàng thép xây dựng nêu tại mục 3, mục 4 và mặt hàng bếp điện, chảo điện tại mục 15, phần 8, Danh mục sản phẩm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, tuy không có trong Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng vẫn phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. 2. Về giải quyết thắc mắc của doanh nghiệp nhập khẩu đối với 4 mặt hàng nêu trên, Tổng cục đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. HCM: hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Bộ quản lý chuyên ngành để được giải đáp. 3. Về đề nghị làm việc với các Bộ chuyên ngành để thống nhất quản lý 4 mặt hàng nêu trên: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2803/TCHQ-GSQL ngày 21/5/2009 trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ để giải quyết một số vướng mắc liên quan đến triển khai Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó có vướng mắc nêu trên. Khi có ý kiến giải quyết, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2