intTypePromotion=3

Thư viện Doanh nghiệp

Văn bản luật Doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Văn bản luật Doanh nghiệp góp phần phát huy phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh. Văn bản luật Doanh nghiệp gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 89 kết quả
 • Công văn số 15990/CT-TTHT năm 2020 về việc giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc3p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 9739/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 về việc hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc4p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 9403/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc3p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 3402/VPCP-KSTT năm 2020 về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 3324/VPCP-ĐMDN về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 2 0   Download

 • Công văn số 2857/VPCP-CN năm 2020 về giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 2818/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc phân loại mặt hàng Tủ kết đông lạnh liên hợp do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 1774/VPCP-QHQT năm 2020 về việc tạm hoãn đi công tác nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 1249/UBND-VX năm 2020 về việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 1101/TCT-DNNCN năm 2020 về việc xử lý hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản