intTypePromotion=1

Công văn 53/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
2
download

Công văn 53/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 53/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Sở Xây dựng Lâm Đồng về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 53/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 53/BXD-QLN --------------------- V/v: Trả lời Sở XD Lâm Đồng về hướng Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009 dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ- TTg Kính gửi: Sở Xây dựng Lâm Đồng Bộ Xây dựng nhận được công văn số 217/SXD-QLN ngày 08/4/2009 của Sở Xây dựng Lâm Đồng đề nghị Bộ có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (sau đây gọi tắt là Quyết định 167/2008/QĐ-TTg) đối với trường hợp các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở hiện đang cư trú tại các thôn, buôn thuộc phường, thị trấn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg thì chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được áp dụng đối với các hộ dân thuộc diện đối tượng đang cư trú tại khu vực nông thôn, không thuộc khu vực đô thị (như phường, thị trấn). Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay vẫn có một số thôn, buôn trực thuộc phường, thị trấn. Trong trường hợp này, nếu hộ dân đang cư trú tại các thôn, buôn trực thuộc phường, thị trấn sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm nghiệp là hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở và không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo các chính sách hỗ trợ nhà ở quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định 167/2008/QĐ-TTg thì được đưa vào diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ - TT Nguyễn Trần Nam (để b/c); VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - Lưu: VP, QLN (2). (Đã ký) Nguyễn Mạnh Hà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2