intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tướng Chính phủ

Xem 1-20 trên 11836 kết quả Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày 06/05/2021, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính chỉ thị cho Bộ Giáo Dục Đào tạo thực hiện yêu cầu "Học thật/Thi thật/Nhân tài thật". Sau đó Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã nêu một số kế hoạch cho ngành để thực hiện lời huấn thị của Thủ tướng. "Học thật" là nhân tố quyết định để có "Thi thật/Tài năng thật". Trong bài viết này sẽ trình bày: sáu Góc nhìn về Vấn đề "Học/Học thật". Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 3 1   Download

 • Bài báo đề xuất và xây dựng thành công hệ thống có khả năng tự động đo công suất và tốc độ nhảy tần của máy thông tin nhảy tần mà không cần phải sử dụng thiết bị phân tích tín hiệu băng rộng và các phần mềm đi kèm có giá thành đắt đỏ, sử dụng phức tạp.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 6 0   Download

 • Trên cơ sở xem xét cách tiếp cận về chuyển đổi số, đồng thời phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thư viện ngành Nông nghiệp và PTNT, tác giả cho rằng Thư viện Bộ (đại diện cho ngành Nông nghiệp và PTNT) đã đạt được một số kết quả nhất định trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. Qua đó, nêu những khuyến nghị chính sách thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong tương lai.

  pdf10p vithales 20-04-2022 7 0   Download

 • Bài viết này đề cập đến thực trạng về hoạt động liên kết đào tạo tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp để đẩy manh các hoạt động liên kết tại Cơ sở II trong bối cảnh Trường Đại học Ngoại thương được Thủ tướng chính phủ phê duyệt thí điểm tự chủ giai đoạn 2015- 2025.

  pdf10p vithales 20-04-2022 11 0   Download

 • Chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/3/2013) đặt mục tiêu phát triển hệ thống kế toán, kiểm toán phù hợp thông lệ quốc tế, điều kiện của Việt Nam. Bài viết trình bày đánh giá chung về hệ thống kế toán, kiểm toán hiện nay; Tình hình thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán; Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 3 0   Download

 • Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để định hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong 10 năm tới, ngày 12/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 340/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu được xác định rõ là thúc đẩy loại hình kinh tế này phù hợp với quy luật khách quan, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 4 1   Download

 • Đề tài tập trung vào giới thiệu và nghiên cứu về Cóng ước và Nghị định thư Cape Town và các quy định của hệ thống Điều ước này về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay. Trong nội dung trình bày, tác giả sẽ đưa ra những nghiên cứu, đánh giá để thấy được tình mới trong pháp luật quốc tế về cơ chế này; thấy được mục đìch của hệ thống Cóng ước này là nhằm thiết lập cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của chủ nợ theo luật quốc tế mà khóng phụ thuộc vào các loại quyền lợi tương tự được thiết lập theo pháp luật quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf181p badbuddy08 16-03-2022 1 0   Download

 • Tham gia các chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm là hoạt động phòng xét nghiệm y học thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng xét nghiệm, tiến đến liên thông kết quả xét nghiệm theo lộ trình đề án “Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

  pdf6p vileonardodavinci 16-03-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 403/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

  doc15p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 2792/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc9p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 3431/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030. Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới.

  doc19p hoalanvender 25-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 4157/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

  doc17p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 4485/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc9p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 5924/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

  doc27p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 1818/2021/QĐ-NHNN ban hành về việc chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile-Money).

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 1820/2021/QĐ-NHNN ban hành về việc chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile-Money).

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 779/2021/QĐ-BNV ban hành các quy trình ISO nội bộ, quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

  doc4p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 111/2021/QĐ-BCT ban hành kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  doc20p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 1818/2021/QĐ-BCT ban hành về việc ban hành kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc4p hoadaquy852 16-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 1972/2021/QĐ-BCT ban hành về việc thành lập nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam. Căn cứ Nghị quyết số 102/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 08 tháng 6 năm 2020 về phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-TTg ban hành ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1283 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thủ tướng Chính phủ
p_strCode=thutuongchinhphu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2