intTypePromotion=1

Công văn 5445/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
2
download

Công văn 5445/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5445/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả tổ chức Tuần lễ Hành lang kinh tế Đông-Tây 2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5445/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5445/VPCP-QHQT V/v kết quả tổ chức Tuần lễ Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2007 Hành lang kinh tế Đông-Tây 2007 Kính gửi: - Bộ Ngoại giao; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Công Thương; - Bộ Công an; - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 3168/BC-THKT ngày 14 tháng 9 năm 2007 về kết quả tổ chức Tuần lễ Hành lang kinh tế Đông-Tây 2007, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau: 1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục đề xuất các biện pháp chính sách để xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư ở các địa phương của ta dọc Hành lang kinh tế Đông-Tây, kể cả cho các nhà đầu tư của Việt Nam đang đầu tư tại Lào, Thái Lan, Mi-an- ma. 2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cùng các Bộ, ngành có liên quan rà soát, tổng kết kết quả thực hiện thông quan tại cửa khẩu Lao Bảo (trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây) và thúc đẩy thực hiện đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thông quan hàng hóa và xuất nhập khẩu của du khách tại cửa khẩu này, nhằm thu hút mạnh hơn nữa vận tải hàng hóa và du khách sang Việt Nam. 3. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các ngành có liên quan, thúc đẩy việc ký kết và sớm triển khai thực hiện các thỏa thuận về thuận lợi hóa giao thông vận tải dọc Hành lang kinh tế Đông-Tây; nâng cao năng lực phục vụ của các cảng biển với các chính sách đủ khả năng hấp dẫn và cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển của Hành lang. 4. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển thương mại dọc hành lang này, đặc biệt là cơ chế, chính sách, cơ sở kho tàng, bến bãi, chợ... 5. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan đề xuất quy hoạch phát triển các điểm, tuyến du lịch qua biên giới; đồng thời tăng cường quảng bá về tiềm năng du lịch của ta dọc Hành lang này với du
  2. khách trong nước và quốc tế nhằm khai thác triệt để thế mạnh của các địa phương của ta và của các quốc gia dọc Hàng lang kinh tế Đông -Tây. 6. Giao Bộ Ngoại giao tiếp tục làm đầu mối đôn đốc việc tạo thuận lợi cho hợp tác phát triển Hành lang kinh tế Đông-Tây. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg CP và các Phó TTg CP; - UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị; (Đã ký) - TC Hải quan (Bộ TC); - Cục QL xuất nhập cảnh (Bộ CA); - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý; Nguyễn Xuân Phúc - Các Vụ: ĐP, KTTH, TH, Website CP; - Lưu: VT, QHQT (3).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2