intTypePromotion=1

Công văn 984/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
116
lượt xem
5
download

Công văn 984/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 984/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc tăng cường chất lượng công tác giám sát tại các khu tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 984/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 984/BXD-GĐ ----------------------- V/v: Tăng cường chất lượng công tác giám sát Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009 tại các khu tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La Kính gửi: Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO Thực hiện chương trình công tác năm 2009 của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La (BCĐ), từ ngày 09/05 đến 11/05/2009 Đoàn công tác của BCĐ đã tổ chức kiểm tra công tác di dân tái định cư (TĐC) tại các điểm TĐC trên địa bàn các tỉnh Sơn La và Điện Biên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra các khu vực Phiêng Lanh (Sơn La), Mường Lay (Điện Biên) và để thực hiện tốt nhiệm vụ BCĐ giao Bộ Xây dựng kiểm soát về chất lượng và công tác quản lý chất lượng xây dựng các khu TĐC, đặc biệt là chất lượng công tác tạo mặt bằng, chống sụt, sạt lở để đảm bảo an toàn lâu dài cho nhân dân cũng như các công trình TĐC; Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty CONINCO, với nhiệm vụ Tư vấn giám sát khu TĐC Mường Lay, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 1. Chủ động, thường xuyên rà soát toàn bộ nhiệm vụ đã ký kết với Chủ đầu tư tại khu vực thị xã Mường Lay bao gồm các khu TĐC Nậm Cản, Chi Luông, Đồi Cao, Cơ Khí và Lay Nưa để kịp thời tổ chức bộ máy, huy động nhân lực, thiết bị phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác giám sát chất lượng các hạng mục công trình và công trình TĐC. 2. Tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng xây dựng các khu TĐC từ công tác khảo sát, thiết kế đến thi công, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng. Kiến nghị với Chủ đầu tư để chỉ đạo các nhà thầu thiết kế, thi công nghiêm túc tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, cũng như các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng; thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng. 3. Tổ chức kiểm tra lại các khu, điểm TĐC nhằm phát hiện kịp thời những điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt trượt và lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân cũng như của công trình. 4. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình, chấp hành sự chỉ đạo của tỉnh Điện Biên và các Bộ, Ngành có liên quan nhằm đảm bảo tốt chất lượng và tiến độ xây dựng các khu TĐC tại thị xã Mường Lay. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng để kịp thời theo dõi, chỉ đạo./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c); - UBND tỉnh Điện Biên; - BQLDA di dân TĐC thuỷ điện Sơn La – Tỉnh Điện Biên; - TCTy Tư vấn XD VN; Bùi Phạm Khánh - Lưu VP, Cục GĐ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2