intTypePromotion=3

Công văn số 3255/VPCP-KGVX

Chia sẻ: Lan Huan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
3
lượt xem
0
download

Công văn số 3255/VPCP-KGVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 3255/VPCP-KGVX năm 2020 về bảo đảm chất lượng khẩu trang, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 3255/VPCP-KGVX

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 3255/VPCP­KGVX  Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020 V/v bảo đảm chất lượng khẩu trang, kit  xét nghiệm phục vụ công tác phòng  chống COVID­19   Kính gửi: ­ Bộ Y tế; ­ Bộ Công Thương. Để bảo đảm chất lượng khẩu trang, vật tư y tế, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch trong nước và  xuất khẩu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến: Bộ Công Thương, Bộ Y tế chỉ đạo các doanh  nghiệp sản xuất khẩu trang, vật tư y tế tăng cường quản lý, bảo đảm chất lượng hàng hóa. Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.     BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: ­ Như trên; ­ TTg, các PTTg (để b/c); ­ Bộ Tài chính; ­ VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg,  Mai Tiến Dũng TTĐT; Các Vụ: CN, KTTH, ­ Lưu: VT, KGVX. LT.       
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản