intTypePromotion=3

Công văn số 3298/VPCP-CN

Chia sẻ: Lan Huan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
3
lượt xem
0
download

Công văn số 3298/VPCP-CN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 3298/VPCP-CN năm 2020 về việc kiểm soát số lượng tàu bay của các hãng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 3298/VPCP-CN

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 3298/VPCP­CN Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2020 V/v kiểm soát số lượng tàu bay của các  hãng hàng không   Kính gửi: ­ Bộ Giao thông vận tải; ­ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2299/BKHĐT­GSTĐĐT ngày 08 tháng 4 năm 2020) về việc  tháo gỡ bất cập liên quan đến giới hạn số lượng tàu bay của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt, Phó Thủ tướng  Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ trong  công tác quản lý hoạt động của các hãng hàng không Việt Nam, xem xét các kiến nghị của Công ty Cổ phần hàng  không Tre Việt theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan  biết, thực hiện./.   KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM ­ Như trên; ­ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; ­ VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  Tổ TVKTe của TTg; các Vụ: KTTH, NC, ĐMDN, PL, TKBT;  ­ Lưu: VT, CN (2). Ha Nguyễn Cao Lục  
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản