intTypePromotion=1
ADSENSE

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

93
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài

  1. Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Dạy nghề Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Chính sách – Pháp chế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng 1. Bước 1 ký bổ sung hoạt động dạy nghề Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung 2. Bướ2 hoạt động dạy nghề Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt 3. Bước 3 động dạy nghề Tổng cục Dạy nghề sao gửi Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở 4. Bước 4 chính Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp
  3. Thành phần hồ sơ 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết 3. bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1. Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề 72/2008/QĐ- BLĐT... Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng Quyết định số về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ 2. 72/2008/QĐ- quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm BLĐT... cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục Quyết định số 1. nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành 72/2008/QĐ-BLĐT... Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể - Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào Quyết định số 2. tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 72/2008/QĐ-BLĐT... học sinh, sinh viên; - Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên. Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô Quyết định số 3. và trình độ đào tạo 72/2008/QĐ-BLĐT... 4. Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số Quyết định số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo;
  5. Nội dung Văn bản qui định đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề 72/2008/QĐ-BLĐT... và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó: - Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên; - Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo. Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ Quyết định số 5. sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban 72/2008/QĐ-BLĐT... hành Quyết định số 6. Bổ sung nghề đào tạo 72/2008/QĐ-BLĐT... Quyết định số 7. Thay đổi trình độ đào tạo 72/2008/QĐ-BLĐT...
  6. Nội dung Văn bản qui định Quyết định số 8. Tăng quy mô đào tạo từ 20%/năm trở lên 72/2008/QĐ-BLĐT... Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo Quyết định số 9. khác đến nơi khác 72/2008/QĐ-BLĐT... Có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền Quyết định số 10. bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở 72/2008/QĐ-BLĐT... Quyết định số 11. Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới 72/2008/QĐ-BLĐT...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2