intTypePromotion=1

Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
4
download

Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Trang thiết bị và công trình y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh An Giang Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế

  1. Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế Thông tin Lĩnh vực thống kê: Trang thiết bị và công trình y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh An Giang Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thẩm định nội dung quảng cáo 1.000.000 Quyết định số 1. trang thiết bị, dụng cụ y tế : đ/Hồ sơ 59/2008/QĐ-BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy tiếp nhận Hồ sơ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ vÒ Sở Y tế Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký quảng 2. cáo hợp lệ thì gửi cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo giấy tiếp nhận hồ sơ. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ 3. nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền tổ chức quảng cáo
  3. Tên bước Mô tả bước như nội dung đã đăng ký. Nếu hồ sơ đăng ký quảng cáo chưa hợp lệ thì Sở Y tế có văn bản 4. yêu cầu bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Sở Y tế gửi cho đơn 5. vị, cá nhân đăng ký quảng cáo giấy tiếp nhận hồ sơ. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị, cá nhân được quảng cáo như nội dung đã sửa đổi. Trường hợp đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo có sửa đổi, bổ 6. sung nhưng không đúng với những nội dung được ghi trong văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Sở Y tế thì Sở Y tế sẽ thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo không được quảng cáo theo nội dung đã đăng ký. 7. Lưu trữ hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ Y Dược Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ 1. Giấy đăng ký quảng cáo (theo mẫu Phụ lục 1); Tài liệu xác minh nội dung quảng cáo (nếu tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt) bao gồm các tài liệu về kỹ thuật do nhà sản 2. xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế của nước sản xuất chấp nhận hoặc các cơ sở lâm sàng, các viện nghiên cứu được Bộ Y tế Việt Nam ủy quyền thử nghiệm chấp nhận; Giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản 3. phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được ủy quyền thực hiện quảng cáo); Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm 4. thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy đăng ký quảng cáo (theo mẫu Phụ lục 1)
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế đăng ký quảng cáo có trụ sở trên địa bàn tỉnh An giang (trừ trường hợp 1. thuộc thẩm quyền của Vụ Trang thiết bị y tế và công trình y tế - Bộ Y tế) Nội dung quảng cáo về trang thiết bị y tế phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau: - Tên thiết bị y tế, nơi sản xuất, số đăng ký lưu hành 2. (nếu là thiết bị sản xuất trong nước): - Tính năng, tác dụng và cách sử dụng; - Tên, địa chỉ, cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, bảo hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị y tế.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2