intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Chia sẻ: Tran Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

403
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho hình chóp đều SABCD có cạnh đáy bằng a. gọi O là tâm của đáy và . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC và AD a. chứng minh (SEF) vuông góc (SBC) b. tính khoảng cách từ O đến (SBC) sưu tầm từ internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

  1. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT I. TRẮC NGHIỆM: 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: a. Ba vecto đồng phẳng nếu giá của chúng cùng song song với 1mp b. Vì AB = 2 AC - 2 AD ta suy ra 3 vectơ AB , AC , AD đồng phẳng c. Vì vectơ AB + BC + CD + DA = 0 nên 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc một mp d. Vì AB = AC -3 AD nên 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc một mp 2. Cho tam giác ABC đều cạnh a. ta có AB AC bằng 2 a2 a2 3 a2 2 a. a b. d. 2 2 2 3. Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề sai a ⊥ b a ⊥ (α ) a ⊥ b a.  ⇒a⊥c b.  ⇒ a // b c.  ⇒a⊥c b // c b ⊥ (α ) b ⊥ c d. hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau 4. Cho hai đt phân biệt và mặt phẳng α . Tìm mệnh đề đúng a. nếu a // ( α ) và b ⊥ (α ) thì a ⊥ b b. nếu a // ( α ) và b ⊥ a thì b ⊥ (α ) c. nếu a // ( α ) và b //(α ) thì a // b d. nếu a ⊥ (α ) và b ⊥ a thì b //(α ) 5. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau a. một dt cắt 2 dt cắt nhau cho trước thì cả 3 dt đó cùng nằm trong một mp b. Đt a nằmtrong mp (α ) và đt a vuông góc mp( β ) thì mp (α ) vuông góc mp( β ) c. mp (α ) vuông góc mp ( β ) và dt a nằm trong mp (α ) thì dt a vuông góc mp( β) d. dt a nằm trong mp (α ) và đt a ssong mp ( β ) thì mp (α ) ssong mp ( β ) 6.Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau a.Hai mp phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳngthứ 3 thì ssong với nhau b.Hai mp cùng vuông góc với 1đt thì ssong với nhau c.Hai mp phân biệt cùng vuônggóc với 1đt thì ssong với nhau d.Một mp vuông góc với 2 mp thì 2 mp đó ssong với nhau 7.Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau a.Đt vuông góc với 2 đt chéo nhau cho trước là đường vuông góc chung của 2 đt đó b. đt vuông góc và cắt 2 đt chéo nhau cho trước là đường vuông góc chung của 2 đt đó c.đường vuông góc chung của 2 dt chéo nhau luôn năm trong mp vuông góc với đt a và chứa đt b d. cả b và c đều đúng 8. Tìm mệnh đề sai
  2. a.Khoảng cách giữa 2 dt chéo nhau là đoạn ngắn nhất trong các đoạn thẳng nối 2 điểm bất kì nằm trên 2 dt đó b. khoảng cách giữa 2 đt chéo nhau bằng khoảng cách giữa 1 trong 2 đt đó và mp ssong với nó chứa đt còn lại c. khoảng cách giữa 2 đt chéo nhau bằng khoảng cách giữa 2 mp ssong lần lượt chứa 2 đt đó d. hai đt không cắt nhau thì ssong với nhau II. TỰ LUẬN: Cho hình chóp đều SABCD có cạnh đáy bằng a. gọi O là tâm của đáy và 6 SO = a . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC và AD 2 a. chứng minh (SEF) vuông góc (SBC) b. tính khoảng cách từ O đến (SBC) Nguồn maths.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2