Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 hình học chương 3

Chia sẻ: Aae Aey | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
261
lượt xem
28
download

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 hình học chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 hình học chương 3 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 hình học chương 3

 1. Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 12 năm 2013 Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian 1, Cho mặt cầu có phương trình: và hai mặt phẳng: và Gọi và tương ứng là bán kính các đường tròn thiết diện của mặt cầu với hai mặt phẳng trên lựa chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 2, Trong không gian Oxyz, cho 3 vectơ: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng. Chọn câu trả lời đúng: A. đồng phẳng. B.
 2. C. D. 3, Cho 4 điểm , , , Thể tích tứ diện ABCD bằng? Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 4, Cho mặt cầu (S): (x - 1)2 + y2 + z 2 = 9, và 2 mặt phẳng: (P1): x + y + z - 1 = 0; (P2): x - 2y + 2z - 2 = 0 Gọi r1, r2 tương ứng là bán kính các đường tròn thiết diện của mặt cầu với 2 mặt phẳng trên. Lựa chọn phương án đúng Chọn câu trả lời đúng: A. r1 < r2 B. r2 = 3 C. r1 = r2 D. r1 > r2 5,
 3. Phương trình mặt phẳng đi qua điểm M (2; 5; -7) và nhận và làm vectơ chỉ phương là: Chọn câu trả lời đúng: A. -10x + 4y + 6z + 21 = 0 B. 5x - 2y - 3z - 21 = 0 C. 5x - 2y - 3z + 21 = 0 D. 10x - 4y - 6z - 21 = 0 6, Cho hai mặt cầu: và Lựa chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời đúng: A. nằm trong B. và ở ngoài nhau C. tiếp xúc D. cắt 7, Cho 2 mặt cầu (S1): x2 + y2 + z2 = 25; (S2): (x - 1)2 + (y - 1)2 + z2 = 25 và 2 mặt phẳng (P1): 2y + 3z = 0; (P2): x + y - z = 2.Gọi r1 là bán kính đường tròn thiết diện của (S1) với (P1), còn r2 là bán kính đường tròn thiết diện (S2) với (P2). Lựa chọn phương án đúng Chọn câu trả lời đúng: A. r1 < r2
 4. B. r2 = 2r1 C. r1 = r2 D. r1 > r2 8, Cho mặt cầu (S): (x - 1)2 + (y - 2)2 + (z - 3)2 = 25 và mặt phẳng (P): 3x + 2y + z - 10 = 0. Gọi r là bán kính hình tròn giao tuyến của (S) và (P). Lựa chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời đúng: A. r = 6 B. r = 3 C. r = 4 D. r = 5 9, Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1;0;0), B(0;1,0), C(0;0;1), D(1;1;1). Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính bằng bao nhiêu? Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 10, Trong không gian cho tứ diện S.ABC có SA , SB , SC đôi một vuông góc , SA - SB = SC . G là trọng tâm khi đó
 5. Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D.
 6. Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 12 năm 2013 Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian 1, Phương trình của đường thẳng qua điểm: và vuông góc với đường thẳng có phương trình là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 2, Xét hai khẳng định sau: (1) Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau (2) Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì vuông góc vuông góc với nhau. Trong các khẳng định trên khẳng định nào đúng? Chọn câu trả lời đúng: A. Cả hai cùng sai. B. Cả (1) và (2) cùng đúng. C. Chỉ (1) đúng. D. Chỉ (2) đúng 3,
 7. Cho đường thẳng d có phương trình tham số: Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của d? Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 4, Cho đường thẳng thẳng d đi qua điểm và có véc tơ chỉ phương: Phương trình chính tắc của d là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 5, Cho hai đường thẳng:
 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. và chéo nhau. D. 6, Cho đường thẳng d đi qua điểm và vuông góc với mặt phẳng Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của d: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 7, Cho mặt phẳng : 2y + z = 0. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng.
 9. Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 8, Cho đường thẳng d có phương trình chính tắc: Phương trình tổng quát của đường thẳng d là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 9, Lập phương trình của mặt phẳng đi qua điểm A (1; 2 ; 3) và song song với mặt phẳng : x -4y + z +12 = 0 Chọn câu trả lời đúng: A. x - 4y + z -4 = 0 B. x - 4y + z - 12 = 0
 10. C. x - 4y + z +4 = 0 D. x - 4y + z + 3 = 0 10, Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho M(1;12;-10) mặt phẳng (P) : . Hình chiếu của M trên (P) có tọa độ là : Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D.
 11. Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 12 năm 2013 Bài 2. Phương trình mặt phẳng 1, Cho hai điểm A(1;-4;4). B(3;2;6). Phương trình tổng quát của mặt phẳng trung trực của AB là: Chọn câu trả lời đúng: A. x-3y-z+4=0 B. x+3y-z-4=0 C. x-3y+z+4=0 D. x+3y+z-4=0 2, Cho 3 điểm: , , Phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC ? Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 3, Mặt phẳng đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng: và đồng thời vuông góc với mặt phẳng có phương trình là: Chọn câu trả lời đúng: A.
 12. B. C. D. 4, Xác định các cặp giá trị ( l, m) để các cặp mặt phẳng sau đây song song với nhau: 2x + ly + 3z -5 = 0; mx -6y -6z -2 =0 Chọn câu trả lời đúng: A. (3 ;-4) B. (4;3) C. (3;4) D. (4; -3) 5, Trong không gian Oxyz Cho hai đường thẳng: Khoảng cách giữa hai đường thẳng là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D.
 13. 6, Gọi là mặt phẳng cắt 3 trục tọa độ tại 3 điểm , , . Phương trình của là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 7, Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(1;0;1), B(-2;1,3), C(1;4;0). Tìm điều kiện cần và đủ của x, y, z để điểm M(x;y;z) thuộc mặt phẳng (ABC). Chọn câu trả lời đúng: A. 4x + y+ 3z -7=0 B. 9x + 3y+ 12z +1=0 C. 3x +y +4z +7=0 D. 3x + y+ 4z -7=0 8, Phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua A(4;-1;1), B(3;1;-1) và song song với trục Ox là: Chọn câu trả lời đúng: A. y-z-2=0 B. y+z+2=0 C. y+z=0
 14. D. y-z=0 9, Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(-1;2;7), B(5;4;-2). Đường thẳng AB cắt mặt phẳng Oxz tại M. Điểm M chia đoạn AB theo tỉ số nào? Chọn câu trả lời đúng: A. -2 B. 2 C. D. 10, Khoảng cách từ điểm: tới đường thẳng: Có giá trị là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D.
Đồng bộ tài khoản