intTypePromotion=1

Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 12 - Trung tâm GDTX-HNDN TPTV

Chia sẻ: Binh Map | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
91
lượt xem
3
download

Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 12 - Trung tâm GDTX-HNDN TPTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 12 - Trung tâm GDTX-HNDN TPTV" dành cho các bạn học sinh lớp 12 đang có nhu cầu tìm tì liệu ôn tập. Tham khảo đề thi để các bạn nắm chắc kiến thức lịch sử đã học, nâng cao tư duy và rèn luyện kỹ năng giải đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 12 - Trung tâm GDTX-HNDN TPTV

  1. TRUNG TÂM GDTX – HNDN TPTV ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG TỔ SỬ - ĐỊA – GDCD – AV Môn: Lịch sử – Khối: 12 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) NỘI DUNG ĐỀ: Câu 1 (3 điểm) Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất ? Câu 2 (4 điểm) Nêu tóm tắt những hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925. Câu 3 (3 điểm) Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế nào? -------- Hết -------- 1
  2. ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM: Câu 1 Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân sau (2,0 đ) chiến tranh thế giới thứ nhất? + Giai cấp nông dân: - Chiếm trên 90% dân số, bị đế quốc, phong kiến tước đoạt ruộng đất bị bần cùng 0,5 hoá... - Họ mâu thuẫn gay gắt với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. Là lực lượng đông 0,5 đảo và hăng hái của cách mạng... + Giai cấp công nhân Việt Nam: - Ra đời trước chiến tranh và ngày càng phát triển, bị nhiều tầng áp bức bóc lột, đời 0,5 sống khó khăn... - Có quan hệ gắn bó với nông dân, tinh thần yêu nước mạnh mẽ, vươn lên thành giai 0,5 cấp lãnh đạo cách mạng... Câu 2 Nêu tóm tắt những hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm (5,0 đ) 1925. + Sau nhiều năm bôn ba, cuối 1917 Nguyễn Tất Thành trở về Pháp, năm 1919 tham 0,5 gia Đảng Xã hội Pháp. + 6/1919 với tên mới là Nguyễn Ái Quốc, Người gửi đến hội nghị Vecxai bản yêu sách của nhân dân An Nam, đòi các quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng cho dân 0,5 tộc. + 7/1920 Người đọc bản sơ thảo Luận cương lần thứ nhất của Lênin về vấn đề dân 0,5 tộc và thuộc địa từ đó Người đi theo con đường cánh mạng Vô sản. + 12/1920 tham dự Đại hội Đảng Xã hội Pháp, Người tán thành Quốc tế 3, đồng sáng 0,5 lập ra Đảng Cộng Sản Pháp và là người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. + 1921 Người sáng lập “Hội liên hiệp thuộc địa”, nhằm tuyên truyền lực lượng chống đế quốc; năm 1922 ra báo “Người cùng khổ”, làm cơ quan ngôn luận, viết 0,75 nhiều bài cho báo Nhân Đạo, Đời sống công nhân, viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp... + 6/1923 sang Liên Xô dự Đại Hội Quốc tế nông dân. 0,5 + 1924 dự Đại Hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. Sau đó học tập và nghiên cứu ở Quốc tế Cộng sản, viết bài cho báo Sự thật và tạp chí Thư tín quốc tế. 0,5 +11/1924 Người về Quảng Châu tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ 0,5 chức cách mạng. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (1925)... => Như vậy, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước mới cho dân tộc VN, 0,75 chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản ở Việt Nam. Câu 3 Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế (3,0 đ) nào? + Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, sản phẩm của sự kết hợp giữa 0,75 chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. + Đảng ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam: 0,5 2
  3. - Trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam . 0,25 - Từ đây cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học và sáng tạo. 0,5 - Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. 0,25 - Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát 0,75 triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. -------- Hết -------- Giáo viên soạn: Lê Văn Khánh 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản