intTypePromotion=3

Đề tài: Nghiên cứu các tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn trên thế giới về dịch vụ Ethernet và khuyến nghị áp dụng ở Việt Nam

Chia sẻ: Pht_npower Pht_npower | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:227

1
302
lượt xem
131
download

Đề tài: Nghiên cứu các tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn trên thế giới về dịch vụ Ethernet và khuyến nghị áp dụng ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ethernet được biết là một công nghệ phổ biến nhất trong mạng LAN với nhiều ưu điểm như đơn giản, mềm dẻo, phù hợp lưu lượng IP, và chi phí thấp. Theo thống kê trên Thế giới [nguồn từ nhóm EFM của IEEE], Ethernet là công nghệ được triển khai trên 90% trong mạng LAN, và trên 95% lưu lượng Internet cũng xuất phát từ Ethernet.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Nghiên cứu các tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn trên thế giới về dịch vụ Ethernet và khuyến nghị áp dụng ở Việt Nam

 1. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG --------o0o-------- ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ DỊCH VỤ ETHERNET VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM Mã số: 98-06-KHKT-RD Chủ trì đề tài: TS. Vũ Tuấn Lâm Cộng tác viên: ThS. Nguyễn Vĩnh Nam ThS. Vũ Hoàng Sơn Ths. Trần Thị Thuỷ Bình KS.Phạm Hồng Nhung Hà nội 12 – 2006 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 1
 2. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet M ục lục Mở đầu.................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................iv Chữ viết tắt............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................vi Mục lục.........................................................................................................................2 Mở đầu.......................................................................................................................10 Thuật ngữ viết tắt......................................................................................................11 TỔNG QUAN VỀ XU HƯỚNG VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ETHERNET TRÊN THẾ GIỚI.............................................................................................1 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ DỊCH VỤ ETHERNET.....................1 1.1 Tổng quan mạng quang Ethernet.......................................................................1 1.1.1 Các đặc tính của E-MAN...........................................................................2 1.1.2 Cấu trúc mạng E-MAN..............................................................................2 1.1.3. Xu hướng phát triển công nghệ mạng .....................................................3 a. SONET/SDH-NG .......................................................................................4 b. Ethernet/Gigabit Ethernet............................................................................4 c. RPR.............................................................................................................5 d. WDM...........................................................................................................6 e. MPLS/GMPLS............................................................................................7 1.2 Các dịch vụ cung cấp qua mạng Ethernet Metro..............................................8 1.2.1. Giới thiệu...................................................................................................8 1.2.2. Lợi ích dùng dịch vụ ethernet....................................................................9 1.3 Mô hình dịch vụ Ethernet.................................................................................10 1.4 Các loại dịch vụ Ethernet.................................................................................11 1.4.1 Dịch vụ kênh Ethernet:..............................................................................12 1.4.2 Dịch vụ LAN Ethernet:.............................................................................13 2. XU HƯỚNG VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ETHERNET...................16 2.1. Xu hướng phát triển dịch vụ Ethernet ...........................................................16 2.2. Tình hình triển khai dịch vụ Ethernet.............................................................21 2.2.1 Tổng hợp số liệu khảo sát cung cấp dịch vụ ethernet: ..........................23 2.2.2 USA...........................................................................................................25 AT&T: ..........................................................................................................25 BELLSOUTH................................................................................................27 MetNet Communications Inc........................................................................27 Qwest Communications International Inc.....................................................28 Verizon Communications Inc........................................................................28 2.2.3 Trung Quốc...............................................................................................29 2.2.4 Thái lan......................................................................................................31 2.2.5 Japan..........................................................................................................32 2.2.6 Korea.........................................................................................................32 2.2.7 France........................................................................................................34 3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1...........................................................................................35 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 2
 3. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VỀ MẠNG QUANG ETHERNET CỦA CÁC HÃNG CUNG CẤP THIẾT BỊ TRÊN THẾ GIỚI..........................................41 1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ MẠNG QUANG ETHERNET......................................................................................................41 1.1. Phân loại thiết bị............................................................................................41 1.2. Thị trường thiết bị mạng đường trục............................................................42 1.2.1. Thị trường thiết bị Router WAN.............................................................42 1.2.2. Thị trường thiết bị ghép kênh DWDM....................................................43 1.2.3. Thị trường thiết bị SONET/SDH............................................................44 1.3. Xu hướng phát triển thị trường sản phẩm mạng MAN Ethernet.................44 1.3.1 Thiết bị SONET/SDH MSPP....................................................................46 a. Tổng quan về công nghệ..........................................................................46 b. Về thị trường............................................................................................47 1.3.2 Thiết bị Ethernet-MAN ............................................................................48 a. Tổng quan về công nghệ..........................................................................48 b. Sơ lược về thị trường..............................................................................49 1.3.3 Thiết bị chuyển mạch Ethernet 10Gbit/s.................................................50 a. Sơ lược về công nghệ..............................................................................50 b. Sơ lược về thị trường..............................................................................50 1.3.4 Thiết bị công nghệ Ring gói RPR............................................................52 1.3.5 Thiết bị hệ thống WDM MAN................................................................53 a. Sơ lược về công nghệ..............................................................................53 b. Sơ lược về thị trường..............................................................................54 2. CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ ĐIỂN HÌNH VỀ MẠNG QUANG ETHERNET CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ TRÊN THẾ GIỚI....................55 2.1 Giải pháp thiết bị mạng và công cụ quản lý quang Ethernet.........................57 ADVA Optical Networking....................................................................................57 Alcatel.....................................................................................................................57 Atrica.......................................................................................................................58 CIENA....................................................................................................................59 Cisco Systems.........................................................................................................59 Corrigent Systems...................................................................................................60 Covaro Networks....................................................................................................60 DIATEM Networks.................................................................................................61 Extreme Networks...................................................................................................61 Fujitsu.....................................................................................................................61 Hammerhead Systems.............................................................................................62 Hatteras Networks...................................................................................................62 InfoVista.................................................................................................................62 Lucent Technologies...............................................................................................62 Mahi Networks........................................................................................................62 METRObility..........................................................................................................62 Native Networks.....................................................................................................63 Nortel......................................................................................................................63 Overture Networks..................................................................................................64 RAD Data Communications...................................................................................64 Redux Communications..........................................................................................65 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 3
 4. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet Riverstone Networks...............................................................................................65 Siemens...................................................................................................................65 Tellabs.....................................................................................................................66 World Wide Packets................................................................................................67 2.2 Giải pháp thiết bị đo........................................................................................68 Agilent Technologies..............................................................................................68 Spirent Communications.........................................................................................68 Sunrise Telecom Incorporated................................................................................68 Shenick Network Systems......................................................................................68 3. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI MẠNG QUANG ETHERNET CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI..................................................................................70 3.1 Korea Telecoms................................................................................................70 3.2 AT&T................................................................................................................70 DEF.....................................................................................................................70 Chuyển mạch Ethernet .....................................................................................71 Dịch vụ truy nhập mạng ACCU Ring...............................................................71 Ultravailable Network........................................................................................71 3.3 Hãng viễn thông Unicom của Trung quốc......................................................71 3.4 Một số nhà khai thác khác................................................................................72 4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...........................................................................................73 SỰ CHUẨN HOÁ VỀ DỊCH VỤ ETHERNET CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN VÀ CÁC DIỄN ĐÀN CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI................................................80 1. TÌNH HÌNH CHUẨN HOÁ CỦA IEEE....................................................................80 1.1 Giới thiệu.........................................................................................................80 1.2 Các tiêu chuẩn IEEE.........................................................................................81 1.2.1 Tổng quan về các họ tiêu chuẩn..............................................................81 1.2.2 Bộ Tiêu chuẩn ethernet IEEE 802.3.........................................................83 a. Mối quan hệ với mô hình tham chiếu OSI..............................................83 b. Ethernet thế hệ đầu tiên: 10 Mbps truyền dẫn qua cáp đồng trục.........84 c. 10BASE-T Ethernet: 10 Megabit qua cáp điện thoại...............................84 d. 100BASE-X Fast Ethernet:100 Megabit qua cáp đồng và cáp quang......84 e. Gigabit Ethernet: 1000 Mbps qua cáp đồng hay sợi quang......................84 g. 10 Gigabit Ethernet: 10 Gbps qua cáp sợi quang......................................85 h. Truy nhập Ethernet: 10Mbps đến 1 Gbps qua cáp sợi quang và cáp đồng. ........................................................................................................................85 1.2.3 Tiêu chuẩn công nghệ RPR......................................................................86 1.2.4 Kết luận: ..................................................................................................87 2. TÌNH HÌNH CHUẨN HOÁ CỦA METRO ETHERNET FORUM (MEF)..............89 2.1 Giới thiệu.........................................................................................................89 a. Uỷ ban kỹ thuật của MEF.............................................................................90 b. Chương trình cấp chứng nhận tuân thủ của MEF.......................................90 2.2 Các tiêu chuẩn kỹ thuật của MEF...................................................................91 a. MEF 6 & 10: Mô hình dịch vụ Ethernet, pha 1 .............................................92 b. MEF 10: Đặc tính quản lý lưu lượng pha 1 ................................................93 c. MEF 2: Các yêu cầu và qui định chung cho việc bảo vệ các dịch vụ Ethernet trong mạng MEN.................................................................................93 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 4
 5. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet d. MEF 3&8: Định nghĩa dịch vụ mô phỏng kênh, cấu trúc và các yêu cầu trong mạng Metro Ethernet ..............................................................................94 e. MEF 4,12: Qui định về kiến trúc mạng MEN .............................................94 f. MEF 9, 14: các bài đo dịch vụ ethernet tại giao diện UNI ...........................94 2.3. Tổng quan về tiêu chuẩn dịch vụ Ethernet....................................................95 2.3.1. Kết nối Ethernet ảo.................................................................................96 2.3.2. Khuôn khổ định nghĩa dịch vụ Ethernet (Ethernet Definition Framework) ............................................................................................................................97 2.3.3. Kiểu dịch vụ Ethernet..............................................................................97 a. Kiểu dịch vụ Ethernet Line......................................................................97 b. Kiểu dịch vụ Ethernet LAN.....................................................................99 c. Dịch vụ E-LAN với cấu hình point-to-point..........................................100 2.3.4. Các thuộc tính dịch vụ Ethernet.............................................................100 a. Ghép dịch vụ (service multiplexing).......................................................100 b. Gộp nhóm (Bundling).............................................................................101 c. Đặc tính băng thông (Bandwidth profile)...............................................101 d. Thông số hiệu năng (Performance parameters)......................................102 2.4 Kết luận.........................................................................................................102 3. TÌNH HÌNH CHUẨN HOÁ CỦA ITU-T.................................................................104 3.1. Giới thiệu chung về tổ chức ITU-T.............................................................104 3.2. Quan điểm về dịch vụ ethernet của tổ chức ITU-T....................................104 3.3. Các tiêu chuẩn của tổ chức ITU-T...............................................................106 3.3.1 Các tiêu chuẩn về Ethernet.....................................................................107 3.3.2 So sánh tiêu chuẩn dịch vụ của MEF – G.8011/Y.1307........................108 a. về loại dịch vụ.......................................................................................108 b. về các thuộc tính....................................................................................108 3.4 Kết luận.........................................................................................................111 4. TÌNH HÌNH CHUẨN HOÁ CỦA IETF...................................................................112 4.1. Giới thiệu chung............................................................................................112 4.2 Quan điểm của IETF về chuẩn hoá Ethernet over MPLS............................114 4.2.1 Nhóm dây giả biên đến biên (PWE3).....................................................114 4.2.2 Nhóm VPN lớp 2.....................................................................................115 4.3 Kết luận.........................................................................................................118 5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.........................................................................................119 KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN...........................................................129 1. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI MẠNG MAN CUNG CẤP DỊCH VỤ ETHERNET Ở VIỆT NAM....................................................................................................................129 1.2. Mạng đô thị băng rộng đa dịch vụ TP Hồ Chí Minh...................................129 1.2.1 Mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ...............................................129 Cấu hình thiết bị.........................................................................................132 1.2.2 Dịch vụ MetroNet ..................................................................................134 1.3. Mạng MAN Bưu điện TP. Hồ Chí Minh.....................................................136 1.4. Dự án xây dựng mạng MAN tại Bưu điện Hà Nội.....................................137 1.4.1. Yêu cầu định hướng cho mạng mục tiêu.............................................137 1.4.2. Tổng quan về cấu trúc mạng MAN BĐHN.........................................138 Cấu hình mạng MAN BĐHN giai đoạn 2004-2006..................................139 Cấu hình mạng MAN BĐHN định hướng tới 2010..................................143 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 5
 6. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet Yêu cầu kỹ thuật........................................................................................143 1.5 Mạng MAN của FPT....................................................................................143 2. ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG VÀ BIÊN SOẠN CÁC CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC, DIỄN ĐÀN CHUẨN HOÁ CHO VIỆT NAM........................................................................145 2.1 Áp dụng các tiêu chuẩn của các tổ chức chuẩn hoá và diễn đàn Quốc tế về Ethernet.................................................................................................................145 2.2 Ưu tiên chuẩn hoá về dịch vụ, giao diện kết nối và hệ thống....................146 3. KIẾN NGHỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG MAN CUNG CẤP DỊCH VỤ ETHERNET ..................................................................................................................148 3.1. Xác định loại hình cung cấp dịch vụ trong mạng MAN hiện tại và trong tương lai ..............................................................................................................149 3.2. Xác định các thỏa thuận về đặc tính của các loại hình dịch vụ và cấp độ dịch vụ..................................................................................................................153 3.3. Xác định kiến trúc mạng...............................................................................156 3.4. Lựa chọn giải pháp công nghệ ....................................................................160 3.5. Lựa chọn nhà cung cấp thiết bị và giải pháp mạng cụ thể........................162 3.6. Xây dựng các bộ tiêu chuẩn mạng đô thị và đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật.........................................................................163 4. KẾT LUẬN ..............................................................................................................164 HIỆN TRẠNG CHUẨN HOÁ THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ THEO MEF...................167 GIẢI PHÁP THIẾT BỊ MẠNG QUANG ETHERNET ..........................................174 B.1.1. Dòng sản phẩm chuyển mạch Cissco Catalyst 4500 ..........................175 B.1.2. Dòng sản phẩm MSTP CISCO ONS 15400 ........................................175 Các giao diện, dịch vụ................................................................................176 Tính trong suốt dich vụ:.............................................................................177 Cấu hình mạng...........................................................................................177 B.1.3. Dòng sản phẩm MSPP CISCO ONS 15454 .......................................178 Khả năng truyền tải dịch vụ......................................................................178 Khả năng cung cấp kết nối truyền tải Ethernet: .....................................178 Các giao diện đa dịch vụ............................................................................179 Tình hình chuẩn hoá của ONS 15454 SDH MSPP ...................................179 B.1.4. Dòng sản phẩm MSPP CISCO ONS 15300 ........................................180 B.1.5 Các thiết bị truy nhập đa dịch vụ Cisco ONS 15302 ...........................180 Tổng quan thiết bị......................................................................................180 Các dịch vụ Ethernet .................................................................................180 Cấu trúc topo mạng: ..................................................................................180 Các ứng dụng: ...........................................................................................181 Đặc tính kỹ thuật —Cisco ONS 15302 R1.0.0:.........................................182 B.1.6. Thiết bị truy nhập đa dịch vụ Cisco ONS 15305 cho truy nhập Metro ..........................................................................................................................183 Tổng quan về sản phẩm............................................................................183 Các ứng dụng:............................................................................................183 - Khả năng cung cấp đa dịch vụ ..............................................................184 B.1.7. Thiết bị cung cấp đa dịch vụ Cisco ONS 15327 SONET....................186 B.1.8. Thiết bị tập trung đa dịch vụ cho truy nhập Metro ONS15305:..........186 Tổng quan về thiết bị.................................................................................187 Các ứng dụng ............................................................................................187 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 6
 7. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet - Khả năng cung cấp đa dịch vụ ..............................................................187 - Các mạng riêng cho các doanh nghiệp ...................................................188 Tham s ố k ỹ thuật—Cisco ONS 15305 R1.1.0:........................................189 B.1.9. Thiết bị truy nhập đa dịch vụ Cisco ONS 15302: ..............................189 Tổng quan về thiết bị ................................................................................189 Cấu trúc topo mạng....................................................................................190 Một số ứng dụng........................................................................................191 - Cung cấp đa dịch vụ:..............................................................................191 - Mạng riêng doanh nghiệp........................................................................191 Đặc tính kỹ thuật.......................................................................................192 B.1.10. Dòng thiết bị Metro DWDM CISCO ONS 15200 ............................192 B.2. Các giải pháp của Alcatel.............................................................................194 B.2.1. Giải pháp mạng Metro DWDM............................................................194 B.2.2. Giải pháp mạng Metro dùng công nghệ Ethernet của Alcatel.............195 B.2.3. Các hướng nghiên cứu tiếp theo của Alcatel.......................................196 B.3. Giải pháp mạng MAN của Foundry............................................................198 B.3.1. Giải pháp dùng công nghệ Ethernet .....................................................198 Một số triển khai mạng MAN của Foundry:............................................199 Tập các sản phẩm đầu cuối - đầu cuối của Foundry..............................199 B.3.2 Giải pháp Ethernet cho lớp 2 Metro Ethernet của Foundry...................200 B.3.3. Giải pháp tổng thể mạng MAN của Foundry......................................201 B.3.4 Giải pháp POS MAN..............................................................................201 B.3.5 Giải pháp ATM MAN............................................................................202 B.3.6 Công nghệ hỗn hợp cho mạng MAN - POS, ATM và Gigabit Ethernet ..........................................................................................................................202 B.4. Giải pháp mạng MAN của Nortel...............................................................203 B.4.1 Giải pháp Ethernet quang.......................................................................203 B.4.2 Ethernet trực tiếp trên sợi quang............................................................204 B.4.3 Ethernet qua DWDM..............................................................................204 B.4.4 Ethernet qua SDH ..................................................................................204 B.4.5 Ethernet qua RPR ..................................................................................205 B.5. Giải pháp của Siemens.................................................................................205 BẢNG TÍNH CƯỚC DỊCH VỤ MetroNET............................................................206 Tài liệu tham khảo...................................................................................................208 CHƯƠNG 2............CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VỀ MẠNG QUANG ETHERNET CỦA CÁC HÃNG CUNG CẤP THIẾT BỊ TRÊN THẾ GIỚI....................41 1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ MẠNG QUANG ETHERNET......................................................................................................41 1.1. Phân loại thiết bị.......................................................................................41 1.2. Thị trường thiết bị mạng đường trục........................................................42 1.3. Xu hướng phát triển thị trường sản phẩm mạng MAN Ethernet.............44 1.3.1 Thiết bị SONET/SDH MSPP...............................................................46 1.3.2 Thiết bị Ethernet-MAN........................................................................48 1.3.3 Thiết bị chuyển mạch Ethernet 10Gbit/s.............................................50 1.3.4 Thiết bị công nghệ Ring gói RPR........................................................53 1.3.5 Thiết bị hệ thống WDM MAN............................................................53 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 7
 8. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet 2. CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ ĐIỂN HÌNH VỀ MẠNG QUANG ETHERNET CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ TRÊN THẾ GIỚI....................55 2.1 Giải pháp thiết bị mạng và công cụ quản lý quang Ethernet.....................57 2.2 Giải pháp thiết bị đo....................................................................................69 3. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI MẠNG QUANG ETHERNET CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI..................................................................................70 3.1 Korea Telecoms............................................................................................70 3.2 AT&T...........................................................................................................71 3.3 Hãng viễn thông Unicom của Trung quốc..................................................73 3.4 Một số nhà khai thác khác...........................................................................73 4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2............................................................................................74 CHƯƠNG 3.SỰ CHUẨN HOÁ VỀ DỊCH VỤ ETHERNET CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN VÀ CÁC DIỄN ĐÀN CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI.................................76 1. TÌNH HÌNH CHUẨN HOÁ CỦA IEEE.....................................................................76 1.1 Giới thiệu.....................................................................................................76 1.2 Các tiêu chuẩn IEEE....................................................................................77 1.2.1 Tổng quan về các họ tiêu chuẩn..........................................................77 1.2.2 Bộ Tiêu chuẩn ethernet IEEE 802.3.....................................................80 1.2.3 Tiêu chuẩn công nghệ RPR.................................................................85 1.2.4 Kết luận:..............................................................................................86 2. TÌNH HÌNH CHUẨN HOÁ CỦA METRO ETHERNET FORUM (MEF)...............88 2.1 Giới thiệu.....................................................................................................88 2.2 Các tiêu chuẩn kỹ thuật của MEF..............................................................90 2.3. Tổng quan về tiêu chuẩn dịch vụ Ethernet................................................96 2.4 Kết luận.....................................................................................................105 3. TÌNH HÌNH CHUẨN HOÁ CỦA ITU-T..................................................................106 3.1. Giới thiệu chung về tổ chức ITU-T........................................................106 3.2. Quan điểm về dịch vụ ethernet của tổ chức ITU-T................................107 3.3. Các tiêu chuẩn của tổ chức ITU-T..........................................................109 3.3.1 Các tiêu chuẩn về Ethernet................................................................110 3.3.2 So sánh tiêu chuẩn dịch vụ của MEF – G.8011/Y.1307...................112 3.4 Kết luận.....................................................................................................115 4. TÌNH HÌNH CHUẨN HOÁ CỦA IETF....................................................................117 4.1. Giới thiệu chung.......................................................................................117 4.2 Quan điểm của IETF về chuẩn hoá Ethernet over MPLS........................119 4.2.1 Nhóm dây giả biên đến biên (PWE3)................................................119 4.2.2 Nhóm VPN lớp 2................................................................................121 4.3 Kết luận.....................................................................................................125 5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3..........................................................................................126 CHƯƠNG 4. KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN.............................................129 1. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI MẠNG MAN CUNG CẤP DỊCH VỤ ETHERNET Ở VIỆT NAM 129 1.2. Mạng đô thị băng rộng đa dịch vụ TP Hồ Chí Minh...............................129 1.3. Mạng MAN Bưu điện TP. Hồ Chí Minh................................................136 1.4. Dự án xây dựng mạng MAN tại Bưu điện Hà Nội................................138 1.5 Mạng MAN của FPT................................................................................142 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 8
 9. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet 2. ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG VÀ BIÊN SOẠN CÁC CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC, DIỄN ĐÀN CHUẨN HOÁ CHO VIỆT NAM........................................................................144 2.1 Áp dụng các tiêu chuẩn của các tổ chức chuẩn hoá và diễn đàn Quốc tế về Ethernet............................................................................................................144 2.2 Ưu tiên chuẩn hoá về dịch vụ, giao diện kết nối và hệ thống...............145 3. KIẾN NGHỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG MAN CUNG CẤP DỊCH VỤ ETHERNET...................................................................................................................147 3.1. Xác định loại hình cung cấp dịch vụ trong mạng MAN hiện tại và trong tương lai...........................................................................................................149 3.2. Xác định các thỏa thuận về đặc tính của các loại hình dịch vụ và cấp độ dịch vụ.............................................................................................................154 3.3. Xác định kiến trúc mạng..........................................................................156 3.4. Lựa chọn giải pháp công nghệ................................................................161 3.5. Lựa chọn nhà cung cấp thiết bị và giải pháp mạng cụ thể....................163 3.6. Xây dựng các bộ tiêu chuẩn mạng đô thị và đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật.....................................................................164 4. KẾT LUẬN................................................................................................................165 PHỤ LỤC A - HIỆN TRẠNG CHUẨN HOÁ THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ THEO MEF....167 PHỤ LỤC B - GIẢI PHÁP THIẾT BỊ MẠNG QUANG ETHERNET.............................174 PHỤ LỤC C - BẢNG TÍNH CƯỚC DỊCH VỤ MetroNET.............................................205 Tài liệu tham khảo............................................................................................................207 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 9
 10. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet Mở đầu Ethernet được biết là một công nghệ phổ biến nhất trong mạng LAN với nhiều ưu điểm như đơn giản, mềm dẻo, phù hợp lưu lượng IP, và chi phí thấp. Theo thống kê trên Thế giới [nguồn từ nhóm EFM của IEEE], Ethernet là công nghệ được triển khai trên 90% trong mạng LAN, và trên 95% lưu lượng Internet cũng xuất phát từ Ethernet. Do vậy, cùng với xu thế gói hoá mạng viễn thông theo hướng mạng thế hệ sau (NGN), chuẩn dịch vụ và công nghệ Ethernet cũng là một ứng cử hấp dẫn nhất cho phát triển mạng truy nhập và mạng MAN, WAN. Hiện nay, một trong những vấn đề nóng hổi trên thị trường mạng MAN, đó là quá trình chuẩn hoá và phát triển sản phẩm cung cấp dịch vụ Ethernet, đáp ứng nhu cầu truy nhập tốc độ cao với chi phí thấp và khả năng cạnh tranh. Các tổ chức tiêu chuẩn (IEEE, ITU, IETF, MEF) có cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng phối hợp với nhau để xây dựng lên các yêu cầu về: mô hình, loại hình dịch vụ, các yêu cầu về giao diện, giao thức và chất lượng các tham số dịch vụ Ethernet. Hiện nay, các tổ chức này cũng đã đưa ra được một số tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu trước mắt của thị trường. Một số hãng (Telium, Lucent, Cisco, NEC, Nortel…) cũng đã đưa ra các sản phẩm và giải pháp cung cấp các dịch vụ Ethernet. Các sản phẩm của các hãng theo các tiêu chuẩn khác nhau mà họ hỗ trợ. Các hãng thiết bị đo kiểm (Agilent, Acterna, Phoenix Datacom ...) cũng đưa ra các giải pháp thiết bị để đo và đánh giá dịch vụ Ethernet theo các tiêu chuẩn của các tổ chức khác nhau. Các nhà khai thác lớn trên Thế giới cũng đã bước đầu cung cấp dịch vụ và giao diện kết nối Ethernet. (AT&T, MCI/WORLD COM, SPRINT, CHINA Telecommunications Corp. đã triển khai các loại dịch vụ Ethernet) Đứng trước sự bùng nổ về lưu lượng Internet, mạng Viễn thông của Việt nam hiện nay đang trong giai đoạn chuyển dịch sang mạng NGN. Trong đó đang nổi lên vấn đề giảI quyết tắc nghẽn dịch vụ trong mạng MAN quang. Vì vậy, việc tìm hiểu và nghiên cứu tình hình chuẩn hoá, thị trường và giải pháp mạng của các hãng sẽ cho thấy rõ được xu hướng phát triển, các yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ Ethernet và làm cơ sở cho quá trình lựa chọn tiêu chuẩn, đo kiểm và đánh giá cũng như nghiên cứu, định hướng cho triển khai dịch vụ và mạng Ethernet của Việt nam. Đề tài: 98-06-KHKT-RD 10
 11. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet Thuật ngữ viết tắt ADM Add-Drop Multiplexer Bộ ghép kênh xen-rẽ ANSI Americal National Standards Institute Viện chuẩn hoá Hoa Kỳ APS Automatic Protection Switching Chuyển mạch bảo vệ tự động ASON Automatic Switched Optical Network Mạng quang chuyển mạch tự động ATM Asynchronous Transfer Mode Chế độ chuyển mạch không đồng bộ AU-n Administrative Unit-n Khối quản lý BER Bit Error Ratio Tỷ lệ lỗi bit CCI Connection Control Interface Kênh điều khiển kết nối CCU Central Control Unit Khối quản lý trung tâm CE Customer Edge Phía khách hàng CoS Class of Service Lớp dịch vụ CPE Customer Premises Equipment Thiết bị phía khách hàng CPL Current Problem List function Chức năng liệt kê các vấn đề hiện tại CRC Cyclic Redundancy Check Mã sửa lỗi vòng CRC-10 Cyclic Redundancy Check 10 Kiểm tra dư chu trình-10 CR–LDP Contraint-Based Routing Giao thức phân phối nhãn – -Label Distribution Protocol Định tuyến cưỡng bức CSF Client Signal Fail Lỗi tín hiệu khách hàng CTRL Trường điều khiển phát từ Control field sent from source to sink nguồn đến đích CWDM/DWDM Coarse/ Dense Wavelength Division Ghép kênh theo bước sóng Multiplex ghép lỏng/ghép mật độ cao DAPI Destination Access Point Identifier Giao diện điểm truy nhập đích DCC Digital Communication Channel Kênh thông tin số DCS Digital Cross-Connect System Hệ thống nối chéo số DEG Degraded performance Phát hiện suy giảm hiệu năng DLE Dynamic Lightpath Establishment Thiết lập tuyến quang động DNU Do Not Use Không sử dụng Đề tài: 98-06-KHKT-RD 11
 12. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet DSL Digital subscriber line Đường thuê bao số DXC Digital Cross-Connect Bộ đấu chéo số E-LAN Ethernet LAN Service Dịch vụ LAN ethernet E-NNI Exterior NNI Giao diện NNI bên ngoài EOF End Of Frame Cuối khung EoS Ethernet over SDH Ethernet trên SDH EOS End Of Sequence Cuối dãy ESCON Enterprise Systems Connection Kết nối các hệ thống doanh nghiệp ETSI European Telecommunications Viện các tiêu chuẩn viễn Standards Institute thông Châu Âu FC Fibre Channel Kênh sợi quang FCS Frame Check Sequence Chuỗi kiểm tra khung FICON Fibre Connection Kết nối sợi quang FSC Fiber Switching Capability Khả năng chuyển mạch sợi quang GE Gigabit Ethenet Gigabit Ethenet GFP-F/T Framing mapped/Transparent Generic Thủ tục lập khung tổng quát Framing Procedure theo khung/trong suốt GID Group Identification Xác định nhóm GMPLS Generalized Multiprotocol Label Chuyển mạch nhãn đa giao Switching thức tổng quát HDLC High-level Data Link Control Điều khiển tuyến dữ liệu bậc cao HEC Header Error Check Kiểm tra lỗi mào đầu HO Hold Off Hold Off HOVC Higher Order Virtual Container Contenơ ảo bậc cao IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers IETF Internet Engineering Task Force Tổ chức đặc nhiệm kỹ thuật Internet IFG Inter-Frame Gap Khoảng cách giữa các khung I-NNI Interior NNI Giao diện NNI bên trong IP Internet Protocol Giao thức internet IPG Inter-Packet Gap Khoảng cách giữa các gói IS–IS–TE Intermediate System–to–Intermediate Kỹ thuật lưu lượng cho kết System—Traffic Engineering nối hệ thống trung gian đến hệ thống trung gian ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ internet ITU-T International Telecommunications Union Hiệp hội viễn thông quốc tế (Telecommunications Standardisation Sector) LAN Local area network Mạng nội bộ LAPS LAN Adapter Protocol Support Program Chương trình hỗ trợ giao thức Đề tài: 98-06-KHKT-RD 12
 13. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet thích ứng LAN LC Link Connection Kết nối link LCAS Link Capacity Adjustment Scheme Kỹ thuật hiệu chỉnh dung lượng tuyến LCAT Link Capacity Adjustment Scheme Cơ chế điều chỉnh dung lượng tuyến LCP Link Control Protocol Giao thức điều khiển tuyến LMP Link-Management Protocol Giao thức quản lý tuyến LOS Loss Of Signal Mất tín hiệu LOVC Low Order Virtual Container Contenơ ảo bậc thấp LSB Least Significant Bit Bit ít ý nghĩa nhất LSC Lambda Switching Capability Khả năng chuyển mạch bước sóng LSP Label-Switched Path Đường chuyển mạch nhãn LSR Label-Switched Router Bộ định tuyến chuyển mạch nhãn LTP Line Terminal Point Điểm kết cuối đường dây MAC Medium Access Control Điều khiển truy nhập môi trường MAN Metro Area Network Mạng vùng đô thị MAPOS Multiple Access Protocol Over SONET Giao thức đa truy nhập trên SONET MFAS MultiFrame Alignment Signal Tín hiệu đồng chỉnh đa khung MFI Multiframe Indicator Chỉ thị đa khung MI Management Information Thông tin quản lý MIB Management Information Base (Cấu trúc cây) dựa trên thông tin quản lý MPλS MultiProtocol Lambda Switching Chuyển mạch bước sóng đa giao thức MPLS MultiProtocol Label Switching Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS/GMPLS Multi Protocol label Chuyển mạch nhãn đa giao switching/generization multi protocol thức/tổng quát hoá label switching MS Multiplex Section Đoạn ghép kênh MSB Most Significant Bit Bit có ý nghĩa nhất MSP Multiplex Section Protection Bảo vệ đoạn ghép kênh MSPP Multi-Service Provisioning Platform Thiết bị cung cấp đa dịch vụ MST Member Status Trạng thái thành viên MSTE Multiplex Section Terminating Element Thiết bị kết cuối phần ghép kênh MSU Member Signal Unavailable Không khả dụng tín hiệu Đề tài: 98-06-KHKT-RD 13
 14. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet thành viên MSU_L Member Signal Unavailable, LCAS- Không khả dụng tín hiệu enabled criteria thành viên, tiêu chí giúp cho LCAS NC&M Network Control and Management Quản lý và đIều khiển mạng NE Network Element Phần tử mạng NEA Network Element Alarms function Chức năng cảnh báo phần tử mạng NEL Network Element Layer Tầng thành phần mạng NEML Network Element Management Layer Tầng quản lý thành phần mạng NG Next Generation SONET/SDH SONET/SDH thế hệ sau SONET/SDH NGN Next Generation network Mạng thế hệ sau NMI Network Management Interface Giao diện quản lý mạng NMI Network Management Interface Giao diện quản lý mạng NML Network Management Layer Tầng quản lý mạng NMS Network Management System Hệ thống quản lý mạng NNI Network – to – Network Interface Giao diện kết nối Mạng – Mạng NORM Normal Operating Mode Mode khai thác bình thường NVS Network Visualisation Service (Tầng) dịch vụ mạng ảo OA&M Operation, Administration and Vận hành, quản lý và bảo Maintenance dưỡng OADM Optical Add Drop Multiplexer Bộ ghép kênh xen rẽ quang OAM Operation, Administration and Khai thác, giám sát và bảo Maintenance dưỡng OIF Optical Internetworking Forum Diễn đàn mạng liên kết quang OLA Optical Line Amplifier Bộ khuếch đại đường truyền quang OLT Optical Line Terminal Kết cuối đường dây quang OMS Optical Multiplex Section Tầng ghép kênh quang ONE Optical Netwwork Element Phần tử mạng quang OS Operation System Hệ thống khai thác OSNR Optical Signal to Noise Ratio Tỷ số tín hiệu trên tạp âm quang OSPF Open Shortest Path First Thuật toán chọn đường ngắn nhất OSPF–TE Open Shortest Path First–Traffic Kỹ thuật lưu lượng áp dụng Engineering cho thuật toán chọn đường Đề tài: 98-06-KHKT-RD 14
 15. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet ngắn nhất OTN Optical Transport Network Mạng truyền dẫn quang OTS Optical Transport Section Tầng truyền tải quang OVPN Optical Virtual Private Network Mạng riêng ảo quang OXC Optical Cross-connect Thiết bị kết nối chéo quang PDH Plesiochronous Digital Hierarchy Phân cấp số cận đồng bộ PDU Protocol Data Unit Khối dữ liệu giao thức PLI PDU Length Indicator Trường độ dài tải tin POH Path Overhead Mào đầu luồng POL Packet Over Lightwave Gói trên quang POS POS Packet Over Sonet/SDH Truyền gói dữ liệu qua Sonet/ SDH PPP Point to Point Protocol Giao thức điểm-tới-điểm PSC Packet Switched Capability Khả năng chuyển mạch gói PSTN Public Switched Telephone Network Mạng điện thoại công cộng PTE Path Terminal Equipment Thiết bị kết cuối tuyến QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ RPR Resilient Packet Ring Ring gói tin cậy RS Regenerator Section Đoạn lặp RS-Ack Re-Sequence Acknowledge Báo truyền lại dãy RSVP Resource Reservation Protocol Giao thức đăng ký trước tài nguyên RSVP–TE Resource Reservation Protocol–Traffic Kỹ thuật lưu lượng áp dụng Engineering cho giao thức cài đặt tài nguyên SAN Storage area network Mạng lưu trữ SAPI Source Access Point Identifier Nhận diện điểm truy nhập nguồn SDH Synchronous Digital Hierarchy Hệ thống phân cấp số đồng bộ SDH-NG Next Generation SDH SDH thế hệ kế tiếp SDLC Synchronous Data Link Control Điều khiển tuyến dữ liệu đồng bộ SF Soft Failures Sự cố mềm Sk Sink Điểm đích SLA Service Level Agreement Thoả thuận mức dịch vụ SML Service Management Layer Tầng quản lý dịch vụ SN Sub-network Mạng con SNC Sub-network Connection Kết nối mạng con SNCP Sub-network Connection Protection Bảo vệ kết nối mạng con SNML Sub-network Management Layer Tầng quản lý mạng con Đề tài: 98-06-KHKT-RD 15
 16. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet So Source Điểm nguồn SONET Synchronous Optical Network Mạng quang đồng bộ SPC Soft Permanent Connection Kết nối cố định mềm SQ Sequence Indicator Chỉ thị dãy STM-n Synchronous Transport Module level N Mô-dun truyền tải đồng bộ mức n TCP Transmission Control Protocol Giao thức điều khiển truyền tải TDM Time division multiplexing Ghép kênh theo thời gian TEP TMN Event Pre-processing function Chức năng tiền xử lý sự kiện TMN TMN Telecommunications Management Mạng quản lý viễn thông Network TSD Trail Signal Degrade Suy giảm tín hiệu đường truyền TU-n Tributary Unit-n Khối ghép nhánh-n UCP Universal Control Plane Mặt điều khiển chung UNI User-to-Network Interface Giao diện kết nối người sử dụng – mạng VC Virtual Container (in SDH) Contenơ ảo VCAT Virtual Concatenation Ghép chuỗi ảo VCC Virtual Channel Connection Kênh kết nối ảo VCG Virtual Concatenation Group Nhóm ghép ảo VC-n Virtual Conten¬-n Contenơ ảo-n VC-n-Xc X contiguously Concatenated VC-ns X khung VC-n ghép liên tục VC-n-Xv X Virtually Concatenated VC-ns X khung VC-n ghép ảo VLAN Virtual LAN LAN ảo VPN Virtual Private Network Mạng riêng ảo WAN Wide area network Mạng diện rộng WDM Wavelength Division Multiplex Ghép kênh theo bước sóng quang WIS Wide area interface system Hệ thống giao diện diện rộng WTR Wait-to-Respond Chờ phản hồi XA Actual number of members of a virtual Số thành viên thực tế của concatenation group một nhóm ghép ảo XM Maximum size of a virtual concatenation Kích thước lớn nhất của một group nhóm ghép ảo XP Number of provisioned members in a Số thành viên được cấp trong virtual concatenation group một nhóm ghép ảo Đề tài: 98-06-KHKT-RD 16
 17. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet Muc luc Mục lục.........................................................................................................................2 Mở đầu.......................................................................................................................10 Thuật ngữ viết tắt......................................................................................................11 TỔNG QUAN VỀ XU HƯỚNG VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ETHERNET TRÊN THẾ GIỚI.............................................................................................1 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ DỊCH VỤ ETHERNET.....................1 1.1 Tổng quan mạng quang Ethernet.......................................................................1 1.1.1 Các đặc tính của E-MAN...........................................................................2 1.1.2 Cấu trúc mạng E-MAN..............................................................................2 1.1.3. Xu hướng phát triển công nghệ mạng .....................................................3 a. SONET/SDH-NG .......................................................................................4 b. Ethernet/Gigabit Ethernet............................................................................4 c. RPR.............................................................................................................5 d. WDM...........................................................................................................6 e. MPLS/GMPLS............................................................................................7 1.2 Các dịch vụ cung cấp qua mạng Ethernet Metro..............................................8 1.2.1. Giới thiệu...................................................................................................8 1.2.2. Lợi ích dùng dịch vụ ethernet....................................................................9 1.3 Mô hình dịch vụ Ethernet.................................................................................10 1.4 Các loại dịch vụ Ethernet.................................................................................11 1.4.1 Dịch vụ kênh Ethernet:..............................................................................12 1.4.2 Dịch vụ LAN Ethernet:.............................................................................13 2. XU HƯỚNG VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ETHERNET...................16 2.1. Xu hướng phát triển dịch vụ Ethernet ...........................................................16 2.2. Tình hình triển khai dịch vụ Ethernet.............................................................21 2.2.1 Tổng hợp số liệu khảo sát cung cấp dịch vụ ethernet: ..........................23 2.2.2 USA...........................................................................................................25 AT&T: ..........................................................................................................25 BELLSOUTH................................................................................................27 MetNet Communications Inc........................................................................27 Qwest Communications International Inc.....................................................28 Verizon Communications Inc........................................................................28 2.2.3 Trung Quốc...............................................................................................29 2.2.4 Thái lan......................................................................................................31 2.2.5 Japan..........................................................................................................32 2.2.6 Korea.........................................................................................................32 2.2.7 France........................................................................................................34 3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1...........................................................................................35 CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VỀ MẠNG QUANG ETHERNET CỦA CÁC HÃNG CUNG CẤP THIẾT BỊ TRÊN THẾ GIỚI..........................................41 1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ MẠNG QUANG ETHERNET......................................................................................................41 1.1. Phân loại thiết bị............................................................................................41 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 17
 18. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet 1.2. Thị trường thiết bị mạng đường trục............................................................42 1.2.1. Thị trường thiết bị Router WAN.............................................................42 1.2.2. Thị trường thiết bị ghép kênh DWDM....................................................43 1.2.3. Thị trường thiết bị SONET/SDH............................................................44 1.3. Xu hướng phát triển thị trường sản phẩm mạng MAN Ethernet.................44 1.3.1 Thiết bị SONET/SDH MSPP....................................................................46 a. Tổng quan về công nghệ..........................................................................46 b. Về thị trường............................................................................................47 1.3.2 Thiết bị Ethernet-MAN ............................................................................48 a. Tổng quan về công nghệ..........................................................................48 b. Sơ lược về thị trường..............................................................................49 1.3.3 Thiết bị chuyển mạch Ethernet 10Gbit/s.................................................50 a. Sơ lược về công nghệ..............................................................................50 b. Sơ lược về thị trường..............................................................................50 1.3.4 Thiết bị công nghệ Ring gói RPR............................................................52 1.3.5 Thiết bị hệ thống WDM MAN................................................................53 a. Sơ lược về công nghệ..............................................................................53 b. Sơ lược về thị trường..............................................................................54 2. CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ ĐIỂN HÌNH VỀ MẠNG QUANG ETHERNET CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ TRÊN THẾ GIỚI....................55 2.1 Giải pháp thiết bị mạng và công cụ quản lý quang Ethernet.........................57 ADVA Optical Networking....................................................................................57 Alcatel.....................................................................................................................57 Atrica.......................................................................................................................58 CIENA....................................................................................................................59 Cisco Systems.........................................................................................................59 Corrigent Systems...................................................................................................60 Covaro Networks....................................................................................................60 DIATEM Networks.................................................................................................61 Extreme Networks...................................................................................................61 Fujitsu.....................................................................................................................61 Hammerhead Systems.............................................................................................62 Hatteras Networks...................................................................................................62 InfoVista.................................................................................................................62 Lucent Technologies...............................................................................................62 Mahi Networks........................................................................................................62 METRObility..........................................................................................................62 Native Networks.....................................................................................................63 Nortel......................................................................................................................63 Overture Networks..................................................................................................64 RAD Data Communications...................................................................................64 Redux Communications..........................................................................................65 Riverstone Networks...............................................................................................65 Siemens...................................................................................................................65 Tellabs.....................................................................................................................66 World Wide Packets................................................................................................67 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 18
 19. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet 2.2 Giải pháp thiết bị đo........................................................................................68 Agilent Technologies..............................................................................................68 Spirent Communications.........................................................................................68 Sunrise Telecom Incorporated................................................................................68 Shenick Network Systems......................................................................................68 3. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI MẠNG QUANG ETHERNET CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI..................................................................................70 3.1 Korea Telecoms................................................................................................70 3.2 AT&T................................................................................................................70 DEF.....................................................................................................................70 Chuyển mạch Ethernet .....................................................................................71 Dịch vụ truy nhập mạng ACCU Ring...............................................................71 Ultravailable Network........................................................................................71 3.3 Hãng viễn thông Unicom của Trung quốc......................................................71 3.4 Một số nhà khai thác khác................................................................................72 4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...........................................................................................73 SỰ CHUẨN HOÁ VỀ DỊCH VỤ ETHERNET CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN VÀ CÁC DIỄN ĐÀN CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI................................................80 1. TÌNH HÌNH CHUẨN HOÁ CỦA IEEE....................................................................80 1.1 Giới thiệu.........................................................................................................80 1.2 Các tiêu chuẩn IEEE.........................................................................................81 1.2.1 Tổng quan về các họ tiêu chuẩn..............................................................81 1.2.2 Bộ Tiêu chuẩn ethernet IEEE 802.3.........................................................83 a. Mối quan hệ với mô hình tham chiếu OSI..............................................83 b. Ethernet thế hệ đầu tiên: 10 Mbps truyền dẫn qua cáp đồng trục.........84 c. 10BASE-T Ethernet: 10 Megabit qua cáp điện thoại...............................84 d. 100BASE-X Fast Ethernet:100 Megabit qua cáp đồng và cáp quang......84 e. Gigabit Ethernet: 1000 Mbps qua cáp đồng hay sợi quang......................84 g. 10 Gigabit Ethernet: 10 Gbps qua cáp sợi quang......................................85 h. Truy nhập Ethernet: 10Mbps đến 1 Gbps qua cáp sợi quang và cáp đồng. ........................................................................................................................85 1.2.3 Tiêu chuẩn công nghệ RPR......................................................................86 1.2.4 Kết luận: ..................................................................................................87 2. TÌNH HÌNH CHUẨN HOÁ CỦA METRO ETHERNET FORUM (MEF)..............89 2.1 Giới thiệu.........................................................................................................89 a. Uỷ ban kỹ thuật của MEF.............................................................................90 b. Chương trình cấp chứng nhận tuân thủ của MEF.......................................90 2.2 Các tiêu chuẩn kỹ thuật của MEF...................................................................91 a. MEF 6 & 10: Mô hình dịch vụ Ethernet, pha 1 .............................................92 b. MEF 10: Đặc tính quản lý lưu lượng pha 1 ................................................93 c. MEF 2: Các yêu cầu và qui định chung cho việc bảo vệ các dịch vụ Ethernet trong mạng MEN.................................................................................93 d. MEF 3&8: Định nghĩa dịch vụ mô phỏng kênh, cấu trúc và các yêu cầu trong mạng Metro Ethernet ..............................................................................94 e. MEF 4,12: Qui định về kiến trúc mạng MEN .............................................94 f. MEF 9, 14: các bài đo dịch vụ ethernet tại giao diện UNI ...........................94 2.3. Tổng quan về tiêu chuẩn dịch vụ Ethernet....................................................95 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 19
 20. Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet 2.3.1. Kết nối Ethernet ảo.................................................................................96 2.3.2. Khuôn khổ định nghĩa dịch vụ Ethernet (Ethernet Definition Framework) ............................................................................................................................97 2.3.3. Kiểu dịch vụ Ethernet..............................................................................97 a. Kiểu dịch vụ Ethernet Line......................................................................97 b. Kiểu dịch vụ Ethernet LAN.....................................................................99 c. Dịch vụ E-LAN với cấu hình point-to-point..........................................100 2.3.4. Các thuộc tính dịch vụ Ethernet.............................................................100 a. Ghép dịch vụ (service multiplexing).......................................................100 b. Gộp nhóm (Bundling).............................................................................101 c. Đặc tính băng thông (Bandwidth profile)...............................................101 d. Thông số hiệu năng (Performance parameters)......................................102 2.4 Kết luận.........................................................................................................102 3. TÌNH HÌNH CHUẨN HOÁ CỦA ITU-T.................................................................104 3.1. Giới thiệu chung về tổ chức ITU-T.............................................................104 3.2. Quan điểm về dịch vụ ethernet của tổ chức ITU-T....................................104 3.3. Các tiêu chuẩn của tổ chức ITU-T...............................................................106 3.3.1 Các tiêu chuẩn về Ethernet.....................................................................107 3.3.2 So sánh tiêu chuẩn dịch vụ của MEF – G.8011/Y.1307........................108 a. về loại dịch vụ.......................................................................................108 b. về các thuộc tính....................................................................................108 3.4 Kết luận.........................................................................................................111 4. TÌNH HÌNH CHUẨN HOÁ CỦA IETF...................................................................112 4.1. Giới thiệu chung............................................................................................112 4.2 Quan điểm của IETF về chuẩn hoá Ethernet over MPLS............................114 4.2.1 Nhóm dây giả biên đến biên (PWE3).....................................................114 4.2.2 Nhóm VPN lớp 2.....................................................................................115 4.3 Kết luận.........................................................................................................118 5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.........................................................................................119 KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN...........................................................129 1. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI MẠNG MAN CUNG CẤP DỊCH VỤ ETHERNET Ở VIỆT NAM....................................................................................................................129 1.2. Mạng đô thị băng rộng đa dịch vụ TP Hồ Chí Minh...................................129 1.2.1 Mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ...............................................129 Cấu hình thiết bị.........................................................................................132 1.2.2 Dịch vụ MetroNet ..................................................................................134 1.3. Mạng MAN Bưu điện TP. Hồ Chí Minh.....................................................136 1.4. Dự án xây dựng mạng MAN tại Bưu điện Hà Nội.....................................137 1.4.1. Yêu cầu định hướng cho mạng mục tiêu.............................................137 1.4.2. Tổng quan về cấu trúc mạng MAN BĐHN.........................................138 Cấu hình mạng MAN BĐHN giai đoạn 2004-2006..................................139 Cấu hình mạng MAN BĐHN định hướng tới 2010..................................143 Yêu cầu kỹ thuật........................................................................................143 1.5 Mạng MAN của FPT....................................................................................143 2. ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG VÀ BIÊN SOẠN CÁC CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC, DIỄN ĐÀN CHUẨN HOÁ CHO VIỆT NAM........................................................................145 Đề tài: 98-06-KHKT-RD 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản