intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Quản lí bán quán café

Chia sẻ: Ngô Kim Phúc | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:13

1.894
lượt xem
254
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Quản lí bán quán café có kết cấu nội dung gồm 4 phần trình bày về mô tả bài toán nghiệp vụ, mô hình nghiệp vụ, mô hình khái niệm/logic, thiết kế mô hình logic. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Quản lí bán quán café

 1. Mục lục
 2. I/ Mô tả bài toán nghiệp vụ 1) Mô tả bằng lời Cửa hàng sẽ được các đại lí khác nhau cung cấp các mặt hàng khác nhau theo phiếu yêu cầu của cửa hàng do bộ phận pha chế yêu cầu. Các mặt hàng nhập về được kiểm tra xem có đạt chất lượng như yêu cầu hay không - nếu đạt thì mặt hàng sẽ được nhập và viết phiếu nhập kho. Đồng thời ghi vào sổ theo dõi hàng. Nếu không thì gửi thông tin phản hồi với đại lí. Việc thanh toán cho các đại lý sẽ do bộ phận kế toán, có thể thanh toán ngay hoặc vài ngày sau đó. Khi thanh toán sẽ phải viết phiếu chi. Khi khách vào cửa hàng sẽ được nhân viên phục vụ gửi Menu để khách lựa chọn đồ uống và viết phiếu yêu cầu, phiếu yêu cầu sẽ được chuyển cho bộ phận pha chế . Bộ phận pha chế sẽ pha đồ uống cho khách và phục vụ có trách nhiệm chuyển đồ uống cho khách - khi đó phiếu yêu cầu đồng thời cũng là hóa đơn tính tiền sẽ được chuyển ngược lại cho bộ phận kế toán. Lúc nào khách có yêu cầu thanh toán sẽ nhận được hoá đơn tính tiền. Căn cứ vào hoá đơn và số lượng thực tế đã dùng, khách sẽ thanh toán với bộ phận kế toán.Bộ phận kế toán viết phiếu thu và lưu sổ theo dõi hằng ngày. Nếu có sự cố xảy ra quản lý sẽ tiến hành lập biên bản và xử lý sự cố. Khi chủ cửa hàng yêu cầu báo cáo thì lập báo cáo gửi cho chủ cửa hàng. 2) Các hồ sơ a) Menu đồ uống
 3. b) Phiếu yêu cầu mua hàng c) Phiếu yêu cầu đồ uống d) Phiếu nhập hàng e) Phiếu chi. f) Sổ theo dõi hàng (lưu hàng nhập về và số lượng hàng cũ còn lại) g) Phiếu thu. h) Sổ thu chi. i) Biên bản sự cố. k) Báo cáo.
 4. II/ Mô hình nghiệp vụ 1. Bảng phân tích xác định các chức năng , tác nhân và hồ sơ Động từ + bổ ngữ Danh từ Nhận xét
 5. Yêu cầu mua hàng Phiếu yêu cầu mua hàng Hồ sơ tài liệu Kiểm tra hàng Bộ phận pha chế Tác nhân Nhập hàng vào kho Đại lí Tác nhân Lưu sổ theo dõi hàng Hoá đơn nhập hàng Hồ sơ tài liệu Tạo hoá đơn nhập Sổ theo dõi hàng Hồ sơ tài liệu hàng Bộ phận kế toán Tác nhân Thanh toán tiền hàng Phiếu chi Hồ sơ tài liệu Yêu cầu đồ uống Khách Tác nhân Phục vụ đồ uống Phiếu yêu cầu đồ Hồ sơ tài liệu Viết hoá đơn uống(hóa đơn) Viết phiếu thu Bộ phận phục vụ Tác nhân Ghi sổ thu chi Hóa đơn Hồ sơ tài liệu Lập biên bản Phiếu thu Hồ sơ tài liệu Lập báo cáo Sổ thu chi Hồ sơ tài liệu Biên bản Hồ sơ tài liệu Chủ cửa hàng Tác nhân Báo cáo Hồ sơ tài liệu 2. Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh 3. Biểu đồ phân rã chức năng: nhóm dần các chức năng Các chí tiết chức năng Nhóm lần 1 Nhóm lần 2 Yêu cầu nhập hàng Nhập hàng Bán quán cafe
 6. Kiểm tra hàng Nhập hàng Tạo hóa đơn nhập Lưu sổ theo dõi hàng Viết phiếu chi Ghi sổ thu chi Yêu cầu đồ uống Phục vụ đồ uống Viết hóa đơn Bán hàng Viết phiếu thu Ghi sổ thu chi Lưu sổ theo dõi hàng Lập biên bản Giải quyết sự cố Xử lý sự cố 4. Biểu đồ phân rã chức năng: 5. Mô tả chi tiết các chức năng lá (1.1) Yêu cầu nhập hàng: bộ phận pha chế dựa vào Menu của cửa hàng, từ đó sẽ yêu cầu mua các mặt hàng cần thiết. Hoặc khi hết các mặt hàng thì sẽ báo để cửa hàng nhập hàng về. (1.2) Kiểm tra hàng: hàng nhập về sẽ được bộ phận pha chế kiểm ta xem có đạt tiêu chuẩn về số lượng và chất lượng hay không. Nếu đạt thì nhập kho,ngược lại sẽ gửi thông báo phản hồi cho đại lí.
 7. (1.3) Nhập hàng vào kho: hàng được các đại lí chuyển đến sẽ được bộ phận pha chế tiếp nhận và bảo quản. (1.4) Tạo hoá đơn nhập: Dựa vào số hàng mà các đại lí cung cấp thì bộ phận pha chế sẽ viết hoá đơn nhập hàng cho các đại lí để các đại lí yêu cầu bộ phận kế toán thanh toán tiền hàng. (1.5) Lưu vào sổ theo dõi hàng: Hàng nhập về sẽ lưu vào sổ theo dõi hàng để tiện cho việc theo dõi hàng hóa (1.6) Viết phiếu chi: khi nhận được yêu cầu thanh toán tiền hàng cho các đại lí thì bộ phận kế toán sẽ xác nhận, thanh toán và viết phiếu chi. (1.7) Ghi sổ thu chi: sau khi thanh toán xong ,bộ phận kế toán sẽ lưu sổ thu chi của cửa hàng để dễ dàng cho việc tổng kết doanh thu của cửa hàng. (2.1) Yêu cầu đồ uống: dựa vào Menu của nhà hàng,khách sẽ gọI đồ uống theo nhu cầu của mình và được bộ phận phục vụ ghi lại vào phiếu yêu cầu. (2.2) Phục vụ đồ uống :từ phiếu yêu cầu của khách bộ phận pha chế sẽ pha đồ uống cho khách và được phục vụ chuyển tới cho khách. (2.3) Viết hoá đơn: nhận được yêu cầu thanh toán của khách,bộ phận kế toán sẽ tính tiền dựa vào phiếu yêu cầu mà khách đã yêu cầu. (2.4) Viết phiếu thu: căn cứ vào số lượng thực tế mà khách đã dùng,bộ phận kế toán viết phiếu thu số tiền thực tế mà khách phải trả. (3.1) Lập biên bản sự cố:nếu xảy ra sự cố ví dụ như vỡ cốc,hoặc làm hỏng đồ dùng của quán hay làm mất đồ của khách thì quản lí cửa hàng sẽ tiến hành lập biên bản. (3.2) Xử lí sự cố :xem xét đối tượng gây ra sự cố thì sẽ tiến hành bồi thường cho khách nếu lỗi do cửa hàng hay yêu cầu khách bồi th ường nếu lỗI do khách . (4.1) Báo cáo :chủ cửa hàng sẽ yêu cầu tổng kết tình hình kinh doanh của c ửa hàng theo từng ngày, tùng tuần, từng tháng hoặc theo quý, năm… III/ Mô hình khái niệm/logic 1) Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0:
 8. 2) Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 a) Biểu đồ của tiến trình “Nhập hàng”
 9. b) Biểu đồ tiến trình “Bán hàng”
 10. c) Biểu đồ tiến trình “Giải quyết sự cố” d) Biểu đồ tiến trình “Báo cáo”
 11. 3) Mô hình ER. a) xác định thực thể, mối quan hệ ĐẠI LÍ (tên đại lí) HÀNG (tên hàng) PHIẾU YÊU CẦU(mã phiếu) PHIẾU NHẬP (mã phiếu) HÀNG Bao nhiêu? Số lượng Tính như thế nào? Đơn giá PHIẾU NHẬN HÀNG, ĐẠI LÍ Bao nhiêu? Số lượng Tính như thế nào? Đơn giá b) Biểu đồ rút gọn IV/ Thiết kế mô hình logic 1) Chuyển đổi mô hình ER sang mô hình quan hệ a) Biểu diễn các thực thể => HÀNG (mã hàng) =>ĐẠI LÍ (mã đại lí, tên đại lí) => PHIẾU YÊU CẦU (số phiếu yêu cầu, ngày phiếu, tổng tiền) => PHIẾU NHẬN (số phiếu nhận) b) Biểu diễn các mối quan hệ
 12. => CHI TIẾT HÓA ĐƠN (số phiếu yêu cầu, mã hàng,đơn giá, số lượng) => CHI TIẾT PHIẾU NHẬP (mã phiếu nhận, mã hàng,mã đại lý, đơn giá, số lượng) c) quan hệ của mô hình dữ liệu 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý a) table: HANG (mahang, tenhang, dvt, madaili) b) table: DAILI (madaili, tendaili, diachi, sdt) c) table: PHIEUYEUCAU (maphieuyc, ngayphieu, tongtien) d) table: PHIEUNHAP (maphieunhap,ngayphieu,tongtien) e) table: CTPHIEUNHAP (maphieunhap,mahang,madaili, dongia, soluong) f) table: CTHOADON (maphieuyc, mahang, dongia, soluong)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2