intTypePromotion=1

Đề tài trọng điểm cấp Bộ: Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:174

0
55
lượt xem
9
download

Đề tài trọng điểm cấp Bộ: Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đồng bằng sông Cửu Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở khảo sát trình độ HS và phƣơng pháp giảng dạy của giáo viên ở một số trường tiểu học thuộc năm tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh nhóm nghiên cứu đề xuất và thử nghiệm một số giải pháp giúp giáo viên tiểu học nâng cao chất lượng giảng dạy. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài trọng điểm cấp Bộ: Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đồng bằng sông Cửu Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC<br /> ***<br /> <br /> ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ<br /> MÃ SỐ: B 2006.19.15 TĐ<br /> <br /> CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG<br /> ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THỊ QUY<br /> Viện Nghiên cứu giáo dục<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - 11/2007<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC<br /> ***<br /> <br /> ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM CÁP BỘ<br /> MÃ SỐ: B 2006.19.15 TĐ<br /> <br /> CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG<br /> ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THỊ QUY<br /> Viện Nghiên cứu giáo dục<br /> Cơ quan chủ quản: Vụ Khoa học - Công nghệ<br /> Bộ Giáo dục - Đào tạo<br /> Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu giáo dục<br /> Trƣờng Đại học sƣ phạm TP. HCM<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - 11/2007<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC<br /> ***<br /> <br /> ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ<br /> MÃ SỐ: B 2006.19.15 TĐ<br /> CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG<br /> ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC<br /> ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THỊ QUY<br /> Viện Nghiên cứu giáo dục<br /> <br /> TP HỒ CHÍ MINH - 11/2007<br /> <br /> Đề tài trọng điểm cấp Bộ<br /> Mã số: B.2006 19 15 TĐ<br /> ***<br /> <br /> CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG ĐỂ NÂNG CAO<br /> CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC<br /> ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài:<br /> <br /> TS NGUYỄN THỊ QUY .<br /> Thành viên đề tài:<br /> TS Trƣơng Công Thanh<br /> TS Hồ Thiệu Hùng<br /> TS Mai Ngọc Luông<br /> GVC Vũ Khắc Tuân<br /> Th.S Đào Thị Vân Anh<br /> Th.S Nguyễn Ngọc Tài<br /> Th.S Nguyễn Mạnh Cƣờng<br /> Th.S Lê Anh Cƣờng<br /> NCV Nguyễn Thị Phú<br /> NCV Đặng Minh Hải<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - 11/2007<br /> <br /> Ban chủ nhiệm đề tài chân thành cảm ơn<br /> - Vụ Khoa học - Công nghệ Bộ Giáo dục - Đào tạo<br /> - Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học trường - ĐHSP TP.HCM<br /> - Lãnh đạo, Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu giáo dục -ĐHSP TP.HCM<br /> - Phòng Nghiên cứu khoa học - Sau đại học trường - ĐHSP TP.HCM<br /> - Trung tâm Nghiên cứu giáo dục phổ thông - Viện NCGD<br /> - Ban Giám đốc Sở GD - ĐT các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà<br /> Vinh.<br /> - Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên các trường tiểu học ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre,<br /> Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh đã quan tâm, giúp đỡ, cung cấp tài liệu cho đạt khảo sát và<br /> thử nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi thực hiện đề tài này.<br /> <br /> TP.Hồ Chí Minh tháng 11 - 2007<br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> <br /> TS Nguyễn Thị Quy<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2