intTypePromotion=1

Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề B

Chia sẻ: Ben Ben | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
346
lượt xem
74
download

Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề B (2013) để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề B

  1. SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG KIỂM TRA CHỨNG CHỈ B TIN HỌC ỨNG DỤNG TRUNG TÂM TIN HỌC Khoá ngày : 31/03/2013 Đề B Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề ) Hướng dẫn làm bài : Thí sinh sẽ được giáo viên coi thi thông báo đĩa làm bài, sau đó hãy tạo trong đĩa làm bài một thư mục có tên là SBD???? (Dấu ???? đại diện cho số báo danh của thí sinh). Toàn bộ các bài làm của thí sinh phải được lưu trong thư mục này ( qui ước gọi là thư mục bài làm), nếu lưu sai sẽ bị mất bài. NỘI DUNG ĐỀ THI Thí sinh sử dụng cơ sở dữ liệu mang tên QL_ThueNha.mdb (quan lí thuê nha) có nhiêm ̉ ̀ ̣ vụ quan lí dữ liêu khach hang thuê nha. ̉ ̣ ́ ̀ ̀ Câu 1) Tạo khoá cho cac bang và quan hệ giữa cac bảng theo sơ đồ sau: ́ ̉ ́ Câu 2) Tạo các query theo yêu cầu: a) Q1 : hiên thị thông tin về số tiền chi theo các hợp đồng thuê nhà theo dạng sau: ̉ Số hợp Mã Diện tích sử Đặc điểm Loại Ngày thu Số Địa chỉ Diễn giải đồng nhà dụng nhà phiếu chi tiền 200401 0002 424 Trần Hưng 50 1 phòng C 15/05/2004 300000 Chi phí sửa Đạo chữa 200403 0001 128 Nguyễn 100 3 phòng C 20/06/2004 700000 Sửa chữa cửa Kiệm chính b) Q2 : thông kê tổng số tiền thu-chi của từng nhà theo dạng sau: ́ Mã nhà Địa chỉ SoTienChi SoTienThu 0001 128 Nguyễn Kiệm 700000 0 0002 424 Trần Hưng Đạo 300000 3000000 Câu 2) Tao Report hiện thông tin các hợp đồng nhà theo dạng sau: ̣ Trang 1
  2. Câu 4) Tạo form cập nhật hợp đồng. Yêu cầu : • Trình bày dạng Main-Sub Form, có liên kêt dữ liêu. ́ ̣ • Nut Mã nhà : dang Combobox lây dữ liêu từ table Nha. ́ ̣ ́ ̣ • Tạo thêm các nút làm nhiệm vụ Thêm ( thêm một record mới), Thoát ( đóng Form). Câu 5) Tạo menu như hình sau:  Báo cáo : xuất ra màn hình Report ở câu 3.  Cập nhật : mở Form câu 4 Trang 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2