intTypePromotion=3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học An Tường 1

Chia sẻ: Kim Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
24
lượt xem
7
download

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học An Tường 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo "Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học An Tường 1" để củng cố kiến thức môn học, rèn luyện kỹ năng giải đề chuẩn bị kiến thức thật tốt trước kì thi học kì các em nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học An Tường 1

Trường Tiểu học An Tường 1 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 2 NĂM HỌC: 2017 - 2018 MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: 40 PHÚT Họ và tên: ……………………………………………… Lớp: ……… Nhận xét của thầy cô Điểm ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..... Phần 1. Trắc nghiệm (3,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: Câu 1: Số liền trước của 80 là:….. A. 81 B. 79 C. 89 D. 70 Câu 2: Kết quả của phép tính: 37 + 44 = .... A. 71 B. 81 C. 82 D. 72 Câu 3: 45kg – 17kg = .......kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:.... A. 25 B. 28 C. 38 D. 62 Câu 4: 3dm = ...cm. Số cần điền vào chố chấm là: ..... A. 40 B. 10 C. 30 D. 20 Câu 5: Trong phép tính: 35 + 47 = 82, số 82 được gọi là:... A. số hạng B. số trừ C. tổng Câu 6: Hình vẽ sau có bao nhiêu hình tam giác hình tam giác? A. 4 hình tam giác B. 6 hình tam giác C. 7 hình tam giác D. 8 hình tam giác D. hiệu Câu 7: Trong bãi có 58 chiếc xe tải. Có 38 chiếc rời bãi. Số xe tải còn lại trong bãi là: A. 20 chiếc B. 96 chiếc C. 30 chiếc D. 26 chiếc Phần 2. Tự luận (6,5 điểm) Câu 8: Tính nhẩm: 9 + 5 = .... 8 + 7 = .... 17 – 8 = .... 15 – 6 = .... Câu 9: Tìm x: x + 24 = 36 6 + 8 = .... 14 – 7 = .... x – 15 = 27 ....…......................................................……………..….….….…………… ……………..….….….……………........……………..….….….…………… .............................................................……………..….….….…………… …………………………..…………......……………..….….….…………… Câu 10: Đặt tính rồi tính: 25 + 27 48 + 33 62 - 18 81 – 26 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 11: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt: Bao gạo : 55 kg Bao ngô nhẹ hơn : 7 kg Bao ngô : ... kg? Bài giải: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ..................................................................... Câu 12: Em hãy tính tổng của số lớn nhất có một chữ số với số bé nhất có hai chữ số. Bài giải: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ..................................................................... THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN: Phần 1. Trắc nghiệm (3,5 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm (7 câu = 3,5 điểm). Câu 1: B. 79 Câu 2: B. 81 Câu 3: B. 28 Câu 4: C. 30 Câu 5: C. tổng Câu 6: D. 8 hình Câu 7: A. 20 chiếc Phần 2. Tự luận (6,5 điểm) Câu 8 (1,5 điểm) mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm 9 + 5 = 14 17 – 8 = 9 8 + 7 = 15 15 – 6 = 9 Câu 9 (1 điểm) x + 24 = 36 6 + 8 = 14 14 – 7 = 7 x – 15 = 27 x = 36 - 24 x = 27 + 15 x = 12 x = 42 Câu 10 (2 điểm) mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm 25 27 52 Câu 11 (1 điểm) + + 48 33 81 62 - 18 44 Bài giải Bao ngô nặng số ki-lô-gam là: 55 – 7 = 48 (kg) Đáp số: 48 kg (0,25) (0,5) (0,25) Câu 12 (1 điểm). Số lớn nhất có một chữ số là: 9 (0,25 điểm) Số bé nhất có hai chữ số là: 10 (0,25 điểm) Tổng của hai số đó là: 9 + 10 = 19 (0,25 điểm) Đáp số: 19 (0,25 điểm) - 81 26 55

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản