intTypePromotion=3

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11

Chia sẻ: Lê Ngọc Sơn | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
51
lượt xem
12
download

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn sau: a) b) Câu 2. (1 điểm) Cho hàm số . Tìm để hàm số liên tục tại Câu 3. (2 điểm) Tính đạo hàm các hàm số sau đây: a) b) Câu 4. (2 điểm) Cho hàm số có đồ thị 1. Viết phương trình tiếp tuyến của biết: a) Tiếp tuyến tại điểm b) Tiếp tuyến song song với đường thẳng 2. Chứng minh phương trình có 3 nghiệm phân biệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11

  1. ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 1 LỚP 11A5 + 11A8 Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn sau: a) b) Câu 2. (1 điểm) Cho hàm số . Tìm để hàm số liên tục tại Câu 3. (2 điểm) Tính đạo hàm các hàm số sau đây: a) b) Câu 4. (2 điểm) Cho hàm số có đồ thị 1. Viết phương trình tiếp tuyến của biết: a) Tiếp tuyến tại điểm b) Tiếp tuyến song song với đường thẳng 2. Chứng minh phương trình có 3 nghiệm phân biệt. Câu 5. (3 điểm) Cho hình chóp tứ giác có là hình vuông, và . Biết góc giữa và bằng . a) Chứng minh , b) Tính góc giữa và c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 2 LỚP 11A5 + 11A8 Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn sau: a) b) Câu 2. (1 điểm) Cho hàm số . Tìm để hàm số liên tục tại Câu 3. (2 điểm) Tính đạo hàm các hàm số sau đây: a) b) Câu 4. (2 điểm) Cho hàm số có đồ thị 1. Viết phương trình tiếp tuyến của biết: a) Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ b) Tiếp tuyến song song với đường thẳng 2. Chứng minh phương trình có 3 nghiệm phân biệt. Câu 5. (3 điểm) Cho hình chóp tứ giác có là hình vuông, và . Biết góc giữa và bằng . a) Chứng minh , b) Tính góc giữa và c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 3 LỚP 11A5 + 11A8 Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn sau: a) b) Câu 2. (1 điểm) Cho hàm số . Tìm để hàm số liên tục tại Câu 3. (2 điểm) Tính đạo hàm các hàm số sau đây: a) b) Câu 4. (2 điểm) Cho hàm số có đồ thị 1. Với , viết phương trình tiếp tuyến của biết: a) Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ b) Tiếp tuyến song song với đường thẳng 2. Chứng minh phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt. Câu 5. (3 điểm) Cho hình chóp tứ giác có là hình vuông tâm , và . Biết góc giữa và bằng . a) Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của lên . Chứng minh: b) Tính góc giữa và c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 4 LỚP 11A5 + 11A8 Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:
  2. a) b) Câu 2. (1 điểm) Cho hàm số . Tìm để hàm số liên tục tại Câu 3. (2 điểm) Tính đạo hàm các hàm số sau đây: a) b) Câu 4. (2 điểm) Cho hàm số có đồ thị 1. Viết phương trình tiếp tuyến của biết: a) Tiếp tuyến tại điểm b) Tiếp tuyến song song với đường thẳng 2. Chứng minh phương trình có 3 nghiệm phân biệt. Câu 5. (3 điểm) Cho hình chóp tứ giác có là hình vuông, tâm , và . Bi ết góc gi ữa và là . G ọi l ần lượt là trung điểm a) Chứng minh , b) Tính góc giữa và c) Dựng và tính đoạn vuông góc chung của và

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản