intTypePromotion=1

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Bắc Giang

Chia sẻ: Phạm Vĩ Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
19
lượt xem
1
download

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Bắc Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi chuyên Toán vào lớp 10 năm 2020 tỉnh Bắc Giang giúp các em kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Và đây cũng là tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, biên soạn đề thi của thầy cô. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Bắc Giang

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN BẮC GIANG BẮC GIANG NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn thi: TOÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Ngày thi: 18/07/2020 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) ------------------------------- Þ€· ïò ïò ݸ± ¾·f« ¬¸'½ ° ° ° í¨ õ ë ¨ ï ïì ¨ ï î ¨ ï ßã ° ° ° ¨ íõ ¨ ï ¨ ï ï ¨ ïõî ª2· ¨ ïå ¨ êã îæ ø¿÷ Î-¬ ¹;² ¾·f« ¬¸'½ ßò ø¾÷ Ìd³ ¬y¬ ½} ½½ ¹· ¬®@ ¨ ß ²¸v² ¹· ¬®@ ´€ ­8 ²¹«§j²ò ݸ± °¿®¿¾±´ øÐ ÷ æ § ã ¨î ø¼÷ æ § ã ³¨ õ î ³ ø ³ ´€ ¬¸¿³ ­8 ÷ò Ìd³ ³ ø¼÷ ½s¬ °¿®¿¾±´ øÐ ÷ ¨ï å ¨î ­¿± ½¸± ¾·f« ¬¸'½ ï ï Ì ã ì õ ø¨ï õ ï÷ ø¨î õ ï÷ì îò Þ€· îò ° ïò Ù·}· °¸)4²¹ ¬®d²¸ ø¨ õ ï÷ ¨ ï õ ë¨ ã ïíò îò Ù·}· ¸e °¸)4²¹ ¬®d²¸ ¨í ¨§ õ î¨î î§ ã ð ° ø¨ õ § î÷ ¨ õ ï æ ã §ø¨ ë÷ õ ç¨ ë ¨ î Þ€· íò ¿î í ïò Ìd³ ¬y¬ ½} ½½ ½p° ­8 ²¹«§j² ¼)4²¹ ø¿å ¾÷ ²¸v² ¹· ¬®@ ´€ ­8 ²¹«§j²ò ¿¾ õ í îò Ì®±²¹ ³p¬ °¸q²¹ ½¸± îðîð ½> µ¸±}²¹ ½½¸ ²¸< ¸4² ï½³ò ݸ'²¹ ³·²¸ ®t²¹ ¬9² ¬|· ³5¬ ¸d²¸ ¬®?² ½> ¾² µc²¸ ¾t²¹ ï½³ ½¸'¿ µ¸:²¹ c¬ ¸4² ïðïð îðîð Þ€· ìò ݸ± ¬¿³ ¹·½ ßÞÝ ²¸;² øßÞ ä ßÝ÷ Ñ ßÜå ÞÛ ª€ ÝÚ ½+¿ ¬¿³ ¹·½ ßÞÝ Øò Ù;· Ó ÞÝå Õ ÞÝ ª€ ÛÚ ò ïò ݸ'²¹ ³·²¸ ®t²¹ ÕÞæÕÝ ã ÕÛæÕÚ ÜÛÚ ò îò Ú ßÝ ¬¸q²¹ ßÕå ßÜ ´z² ´)/¬ ¬|· Ð ª€ Ïò ݸ'²¹ ³·²¸ Ú Ð ã Ú Ïò íò ØÕ ßÓ ò Þ€· ëò ݸ± ¿å ¾å ½ ´€ ½½ ­8 ¬¸$½ ¼)4²¹ò ݸ'²¹ ³·²¸ ®t²¹ ¿î ¾î ½î ï õ õ ë¿î õ ø¾ õ ½÷î ë¾î õ ø½ õ ¿÷î ë½î õ ø¿ õ ¾÷î í
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2