intTypePromotion=1

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Chia sẻ: Phạm Vĩ Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
4
lượt xem
0
download

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, cũng như làm quen với cấu trúc ra đề thi và xem đánh giá năng lực bản thân qua việc hoàn thành đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi chuyên Toán vào lớp 10 năm 2020 tỉnh Bắc Ninh dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

  1. Þ€· ïò ïò ݸ± ¾·f« ¬¸'½ ° ° ¨õì ¨ ìõ ¨ ì ¨ ì ßã æ ïê è õï ¨î ¨ Ê2· ¹· ¬®@ ²€± ½+¿ ¨ ¬¸d ¾·f« ¬¸'½ ß ßæ ¨î § õ î¨î õ í§ ã ïë îò Ù·}· ¸e °¸)4²¹ ¬®d²¸ ò ¨ì õ § î î¨î ì§ ã ë Þ€· îò ïò ݸ± ½½ ­8 ¿å ¾å ½ ¿ õ ¾ õ ½ ã êò ݸ'²¹ ³·²¸ ®t²¹ ½> c¬ ²¸y¬ ³5¬ ¬®±²¹ ¾¿ °¸)4²¹ ¬®d²¸ ­¿« ½> ²¹¸·e³ ¨î õ ¿¨ õ ï ã ðå ¨î õ ¾¨ õ ï ã ðå ¨î õ ½¨ õ ï ã ðæ îò ݸ± ¿å ¾å ½ ´€ ½½ ­8 ¼)4²¹ ¬¸½ ª2· ßÞ øÑ÷ ¬|· Ý Û ¬®j² ½«²¹ ²¸< ÞÝ øÛ êã Þå Û êã Ý÷ ²8· ßÛ ½s¬ Ý× ¬|· Ú ò ø¿÷ ݸ'²¹ ³·²¸ ®t²¹ ÞÛÚ × ´€ ¬' ¹·½ ²5· ¬·h°ò ø¾÷ Ù;· Õ ÞÛ ª€ רò Ù·} ­% Ú ×Ýò ݸ'²¹ ³·²¸ ®t²¹ ¸¿· ¬¿³ ¹·½ ß×Ú ª€ Õ×Þ ×Õ ¬¸»± Î ò îò ݸ± ¬¿³ ¹·½ ßÞÝ ª«:²¹ ¬|· ß ßØò Ù;· ×å Öå Õ ¬¿³ ¹·½ ßÞÝå ßÞØå ßÝØ ×ÖÕ ¬®?² ²5· ¬·h° ¬¿³ ¹·½ ßÞÝ ½> ¾² µc²¸ ¾t²¹ ²¸¿«ò Þ€· ëò Ó5¬ ¾}²¹ ½> µc½¸ ¬¸)2½ î² î² : ª«:²¹ô ² í² : ¾y¬ µ# ½+¿ ¾}²¹ò ݸ'²¹ ³·²¸ ®t²¹ ½> ¬¸f ½¸;² ®¿ ² ¸€²¹ ª€ ² ² ¸€²¹ ª€ ² ½5¬ ²€§ò
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2