intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2015-2016

Chia sẻ: Nguyễn Thu Thúy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

181
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2015-2016" gồm có các câu hỏi trắc nghiệm toán bằng Tiếng Anh, giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán, đồng thời cải thiện khả năng Tiếng Anh. Chúc các em làm bài tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 2 NĂM<br /> 2015 - 2016<br /> Bài 1: Tìm cặp bằng nhau<br /> <br /> Trả lời:<br /> Các cặp bằng nhau là:<br /> 8000 : 4 = ..........; 9000 + 30 + 4 = ........; 9000 + 2000 + 4000 = .........; 9000 + 300 + 4 =<br /> ........; 5632 + 6872 = ..........; 8724 + 7373 = ..........; 9000 - 4000 + 2000 = ........; 9000 3000 = .........; 9000 + 40 + 3 = .........; 9000 + 400 + 3 = ..........<br /> Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ Let reach the intellectual peak by answering the questions.<br /> 2.1.<br /> Calculate: 2100 x 4 = ............<br /> <br /> <br /> A. 4600<br /> <br /> <br /> <br /> B. 4800<br /> <br /> <br /> <br /> C. 8400<br /> <br /> <br /> <br /> D. 8600<br /> 2.2:<br /> 38000; 39000; .......; 41000; 42000<br /> The correct number fill the blank is ...........<br /> <br /> <br /> <br /> A. 400000<br /> <br /> <br /> <br /> B. 400<br /> <br /> <br /> <br /> C. 40000<br /> <br /> <br /> <br /> D. 4000<br /> 2.3:<br /> Which of following numbers is the greatest?<br /> <br /> <br /> <br /> A. 3472<br /> <br /> <br /> <br /> B. 4732<br /> <br /> <br /> <br /> C. 3742<br /> <br /> <br /> <br /> D. 4372<br /> 2.4:<br /> The perimeter of the figure below is .......... cm.<br /> <br /> <br /> <br /> A. 20<br /> <br /> <br /> <br /> B. 19<br /> <br /> <br /> <br /> C. 21<br /> <br /> <br /> <br /> D. 18<br /> 2.5:<br /> Which of following is true?<br /> <br /> <br /> <br /> A. 9000 x 2 > 6000 x 3<br /> <br /> <br /> <br /> B. 4000 x 8 < 6000 x 4<br /> <br /> <br /> <br /> C. 3000 x 2 = 2000 x 3<br /> <br /> <br /> <br /> D. 8000 x 3 > 6000 x 4<br /> 2.6:<br /> Solve:<br /> 8 thousands = ............ tens.<br /> The correct number fill in the box is ...........<br /> <br /> <br /> <br /> A. 8000<br /> <br /> <br /> <br /> B. 800<br /> <br /> <br /> <br /> C. 80<br /> <br /> <br /> <br /> D. 8<br /> 2.7:<br /> What natural number is just before of 134?<br /> <br /> <br /> <br /> A. 133<br /> <br /> <br /> <br /> B. 136<br /> <br /> <br /> <br /> C. 135<br /> <br /> <br /> <br /> D. 132<br /> 2.8:<br /> What number is 100 + 3000 + 20 + 7?<br /> <br /> <br /> <br /> A. 1327<br /> <br /> <br /> <br /> B. 1372<br /> <br /> <br /> <br /> C. 3127<br /> <br /> <br /> <br /> D. 2317<br /> 2.9:<br /> <br /> The value of P is ...........<br /> <br /> <br /> A. 1500<br /> <br /> <br /> <br /> B. 600<br /> <br /> <br /> <br /> C. 900<br /> <br /> <br /> <br /> D. 100<br /> 2.10:<br /> Find x such that x is a natural number and 76 < x < 78<br /> Answer: x = ..........<br /> <br /> <br /> <br /> A. 76<br /> <br /> <br /> <br /> B. 78<br /> <br /> <br /> <br /> C. 79<br /> <br /> <br /> <br /> D. 77<br /> <br /> Bài 3: Vượt chướng ngại vật<br /> 3.1:<br /> Calculate: 95213 - 8756 = ..........<br /> 3.2:<br /> 982605<br /> The number's underlined digit is worth ..........<br /> 3.3:<br /> Just before of 300000 is .............<br /> 3.4:<br /> The value of expression: 3148 + 2672 : 4 is .................<br /> 3.5:<br /> 98247 < 9x134<br /> The value of x is .............<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2