intTypePromotion=1

Đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu lực Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
5
download

Đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu lực Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu lực quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu lực Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

  1. Đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu lực Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp &PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Gửi bản chính cho cơ quan chỉ định Thời hạn giải quyết: 1. Đoàn đánh giá gửi kết quả về cơ quan đánh giá: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt đánh giá 2. Gửi hồ sơ đề nghị đình chỉ/hủy bỏ đến cơ quan chỉ định: văn bản QPPL không qui định thời hạn giải quyết, đề nghị thời gian giải quyết trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được toàn bộ hồ sơ liên quan đến kết quả đánh giá (tương tự thủ tục chỉ định). 3. Cơ quan chỉ định ban hành quyết định đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu lực quyết định đã chỉ định trước đây: văn bản QPPL không qui định thời hạn giải quyết, đề nghị thời gian giải quyết trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ (tương tự thủ tục chỉ định). 4. Cơ quan chỉ định thông báo cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan về
  2. phòng kiểm nghiệm bị đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực quyết định chỉ định: văn bản QPPL không qui định thời hạn giải quyết, đề nghị thời gian 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Phí đánh giá định kì. Hiện đang thực hiện thu phí Quyết định số 1. - Phí thẩm tra theo theo thỏa thuận vì chưa có 116/2008/QĐ-BNN... yêu cầu của phòng quy định về mức phí đánh giá kiểm nghiệm. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ quan đánh giá thực hiện đánh giá định kỳ, đánh giá đột xuất 1. hoặc thẩm tra
  3. Tên bước Mô tả bước Căn cứ kết quả đánh giá/ thẩm tra, Cơ quan đánh giá đề nghị Cơ quan chỉ định ban hành quyết định tạm thời đình chỉ/hủy bỏ từng 2. phần hoặc toàn bộ phạm vi chỉ định đối với phòng kiểm nghiệm (nếu phát hiện các điều không phù hợp) Cơ quan chỉ định ban hành quyết định đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu 3. lực quyết định đã chỉ định trước đây. Cơ quan chỉ định thông báo cho các cơ quan, đơn vị và doanh 4. nghiệp có liên quan về phòng kiểm nghiệm bị đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực quyết định chỉ định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Biên bản đánh giá phòng kiểm nghiệm Văn bản đề nghị đình chỉ/huỷ bỏ hiệu lực Quyết định chỉ định phòng kiểm 2. nghiệm
  4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biên bản đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm Quyết định số 1. chất lượng nông lâm thủy sản (Biểu mẫu BNN-03) 116/2008/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Phòng kiểm nghiệm có các vi phạm về việc sử dụng mã số hoặc bị phát hiện các Điều không phù hợp Quyết định số 1. nhưng không có khả năng khắc phục hoặc quá thời 116/2008/QĐ-BNN... hạn khắc phục nhưng chưa được khắc phục. Phòng kiểm nghiệm bị giải thể hoặc không còn hoạt Quyết định số 2. động trong phạm vi đã được chỉ định. 116/2008/QĐ-BNN... 3. Phòng kiểm nghiệm bị tạm thời đình chỉ hiệu lực Quyết định số quyết định chỉ định nhưng không thực hiện hành
  5. Nội dung Văn bản qui định động khắc phục đối với các Điều không phù hợp. 116/2008/QĐ-BNN...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2