DNS (Domain Name System) làm việc như thế nào

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
177
lượt xem
96
download

DNS (Domain Name System) làm việc như thế nào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DNS (Domain Name System) Nhiệm vụ cơ bản nhất của DNS là đổi hostname thành IP address Ví Dụ: Đổi “en.wikipedia.org”,thành địa chỉ IP_”66.230.200.100” DNS được so sánh như “phone book” của Internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DNS (Domain Name System) làm việc như thế nào

  1. DNS làm vi c như th nào? DNS (Domain Name System) là m t h cơ s d li u phân tán dùng ñ ánh x gi a các tên mi n và các ñ a ch IP. DNS ñưa ra m t phương pháp ñ c bi t ñ duy trì và liên k t các ánh x này trong m t th th ng nh t. Trong ph m vi l n hơn, các máy tính k t n i v i internet s d ng DNS ñ t o ñ a ch liên k t d ng URL (Universal Resource Locators). Theo phương pháp này, m i máy tính s không c n s d ng ñ a ch IP cho k t n i mà ch c n s d ng tên mi n (domain name) ñ truy v n ñ n k t n i ñó. V i mô hình phân c p như hình dư i ñây : Mô hình phân c p tên mi n ð hi u rõ hơn v ho t ñ ng c a DNS chúng ta xét ví d và tham kh o hình v dư i ñây: Ví d ho t ñ ng c a DNS: Ví d ho t ñ ng c a DNS Gi s PC A mu n truy c p ñ n trang web www.yahoo.com và server vvn chưa lưu thông tin v trang web này, các bư c truy v n s di n ra như sau: o ð u tiên PC A g i m t request h i server qu n lý tên mi n vnn h i thông tin v www.yahoo.com Server qu n lý tên mi n vnn g i m t truy v n ñ n server top level
  2. domain. o Top level domain lưu tr thông tin v m i tên mi n trên m ng. Do ñó nó s g i l i cho server qu n lý tên mi n vnn ñ a ch IP c a server qu n lý mi n com (g i t t server com). o Khi có ñ a ch IP c a server qu n lý tên mi n com thì l p t c server vnn h i server com thông tin v yahoo.com. Server com qu n lý toàn b nh ng trang web có domain là com, chúng g i thông tin v ñ a ch IP c a server yahoo.com cho server vnn. o Lúc này server vnn ñã có ñ a ch IP c a yahoo.com r i. Nhưng PC A yêu c u d ch v www ch không ph i là d ch v ftp hay m t d ch v nào khác. Do ñó server vnn ti p t c truy v n t i server yahoo.com ñ yêu c u thông tin v server qu n lý d ch v www c a yahoo.com. o L ñương nhiên khi nh n ñư c truy v n thì server yahoo.com g i l i cho server vnn ñ a ch IP c a server qu n lý www.yahoo.com. o Cu i cùng là server vnn g i l i ñ a ch IP c a server qu n lý www.yahoo.com. cho PC A và PC A k t n i tr c ti p ñ n nó. Và bây gi thì server vnn ñã có thông tin v www.yahoo.com cho nh ng l n truy v n ñ n sau c a các client khác.
Đồng bộ tài khoản