intTypePromotion=3

Đồ án tốt nghiệp: Phần mềm quản lý thư viện

Chia sẻ: Vo Kiem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

4
1.753
lượt xem
497
download

Đồ án tốt nghiệp: Phần mềm quản lý thư viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta. Song song với việc đào tạo, việc quản lý cũng không kém phần quan trọng đặc biệt là việc quản lý sách trong các thư viện. Hằng ngày một số lượng lớn sách trong các thư viện được sử dụng. Việc quản lý sách vốn đã rất khó khăn, nhưng do nhu cầu đọc của chúng ta ngày càng tăng nên việc quản lý sách trong các thư viện càng khó khăn hơn. Do đó, phần mềm quản lý thư viện ra đời nhằm phần nào khắc phục những khó khăn đó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Phần mềm quản lý thư viện

 1. Đồ án tốt nghiệp Phần mềm quản lý thư viện
 2. Lời Cảm Ơn Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn và cung cấp tài liệu liên quan đến đồ án này Em xin chân thành cảm ơn khoa Công Nghệ Thông Tin , trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM đã tạo điều kiện thuận lợi trong học tập. Em cảm ơn các thầy cô trong khoa đã tận tình giảng dạy , trang bị cho em những kiến thức quý báu trong những năm học vừa qua. Cảm ơn các anh chị và bạn bè đã góp ý xây dựng đồ án này. Sinh viên thực hiện Võ Tấn Duy. Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 1
 3. Mở đầu 1.1.Mục đích: - Tạo ra công cụ cho các thư viện phổ thông đạ i học quản lý sách tốt hơn , nhanh hơn , chính xác. 1.2.Giới thiệu về đề tài: - Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta. Song song với việc đào tạo ,việc quản lý cũng không kém phần quan trọng đặc biệt là việc quản lý sách trong các thư viện. Hằng ngày một số lượng lớn sách trong các thư viện được sử dụng .việc quản lý sách vốn đã rất khó khăn,nh ư ng do nhu cầu đọc của chúng ta ngày càng tăng nên việc quản lý sách trong các thư viện càng khó khăn hơn. Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 2
 4. -Phần mêm quản lý thư viện này nhằm giải quyết phần nào khó khăn trên.Phần mềm hỗ trợ các chức năng thông dụng mà nhiệm vụ của thủ thư hay làm và hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu sách.Để biết rõ về phần mềm hãy cùng tôi đến chương kế. HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU 1. DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 2 Danh sách các yêu cầu STT Tên yêu cầu Biểu mẫu Qui định Ghi chú 1 Tiếp Nhận Nhân Viên BM1 QĐ1 2 Lập thẻ độc giả BM2 QĐ2 Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 3
 5. 3 Tiếp nhận sách mới BM3 QĐ3 4 Tra cứu sách BM4 5 Cho mượn sách BM5 QĐ5 6 Nhận trả sách BM6 QĐ6 7 Lập Phiếu Thu Tiền Phạt BM7 QĐ7 8 Ghi Nhận Mất Sách BM8 QĐ8 9 Thanh Lý Sách BM9 QĐ9 10 Lập báo cáo BM10 2 Danh sách các biểu mẫu và qui định 1.4.1 Biểu mẫu 1 và qui định 1 BM1: Hồ Sơ Nhân Viên Họ và tên: ................................................. Địa chỉ:...................................................... Ngày Sinh: ................................................ Điện Thoại: ............................................... Bằng Cấp: ................................................. Bộ Phận:.................................................... Chức vụ: .................................................... QĐ1: Có 5 loại bằng cấp (Tú Tài, Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ), có 4 bộ phận (Thủ Thư, Thủ Kho, Thủ Quỹ, Ban Giám Đốc), có 5 chức vụ (Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Trưởng Phòng, Phó Phòng, Nhân Viên). Ví dụ: Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 4
 6. BM1: Hồ Sơ Nhân Viên Họ và tên: Nguyễn Tùng Địa chỉ:365 Trần Hưng Đạo-Q1-TPHCM Ngày Sinh: 17/12/1984 Điện Thoại: 83.69.058 Bằng Cấp: Đại Học Bộ Phận: Thủ Thư Chức vụ: Nhân Viên 1.4.1 Biểu mẫu 2 và qui định 2 BM2: Thẻ Độc Giả Họ và tên: .......................... Loại độc giả: .................... Ngày sinh: ........................... Địa chỉ: .............................. Email: ............................. Ngày lập thẻ: ....................... Người lập: ........................... QĐ2: Có 2 loại độc giả (X,Y). Tuổi độc giả từ 18 đến 55. Thẻ có giá trị 6 tháng. Người lập thẻ độc giả phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ thư. Ví dụ: Thẻ độc giả với nhân viên lập là Võ Đan BM2: Thẻ Độc Giả Họ và tên: Ngô Thừa Ân Loại độc giả: X Ngày sinh: 27/09/1978 Địa chỉ: 275 Điện Biên Email: Ngày lập thẻ: 22/10/2004 Phủ Q5 Tp.HCM votanduy@gmail.com Người lập: Võ Đan 1.4.1 Biểu mẫu 3 và qui định 3 BM3: Thông Tin Sách Tên sách:............................ Thể loại: .............................. Tác giả: .......................... Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 5
 7. Năm xuất bản: .................. Nhà xuất bản: ...................... Ngày nhập: ..................... Trị giá: ............................... Người Tiếp Nhận: ................ QĐ3: Có 3 thể loại (A, B, C). Chỉ nhận các sách xuất bản trong vòng 8 năm. Người nhận sách phải là nhân viên thuộc bộ phận Thủ Kho. Ví dụ: BM3: Thông Tin Sách Tên sách: CNPM Thể loại: A Tác giả:Trần Đan Huy Năm xuất bản: 2003 Nhà xuất bản: NXB Trẻ Ngày nhập: 22/10/2004 Trị giá: 30.000 đồng Người Tiếp Nhận: Lê Anh 1.4.1 Biểu mẫu 4 BM4: Danh Sách Sách Số Lượt STT Mã Sách Tên Sách Tác Giả Tình Trạng Mượn 1 2 Ví dụ: BM4: Danh Sách Sách Số Lượt STT Mã Sách Tên Sách Tác Giả Tình Trạng Mượn Lê Thụy 1 001 Bài tập lí thuyết đồ thị 100 Mới Anh Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 6
 8. Võ Đình 2 010 Bài Tập toán giải tích 50 Cũ Nguyên 3 011 Cơ sở di truyền học Lê Ca 20 Mới Phương pháp lập trình Phạm 4 100 hướng đối tượng với 200 Cũ Văn Ất C++ 1.4.1 Biểu mẫu 5 và qui định 5 BM5: Phiếu Mượn Sách Họ tên độc giả: ........................................ Ngày mượn: ............................................. STT Mã Sách Tên Sách Thể Loại Tác Giả 1 2 QĐ5: Chỉ cho mượn với thẻ còn hạn, không có sách mượn quá hạn, và sách không có người đang mượn. Mỗi độc giả mượn tối đa 5 quyển sách trong 4 ngày. Ví dụ: BM5: Phiếu Mượn Sách Họ tên độc giả: ........................................ Ngày mượn: ............................................. STT Mã Sách Tên Sách Thể Loại Tác Giả 1 001 Lí thuyết đồ thị Tin học Lê Thụy Anh 2 003 Tin hoc ! Tin học Hoàng Kiếm Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 7
 9. 1.4.1 Biểu mẫu 6 và qui định 6 BM5: Phiếu Trả Sách Họ tên độc giả: ........................................ Ngày trả: .................................................. Tiền phạt kỳ này: ..................................... Tiền nợ: .................................................... Tổng nợ: ................................................... STT Mã Sách Ngày Mượn Số Ngày Mượn Tiền Phạt 1 2 QĐ6: Mỗi ngày trả trễ phạt 1.000 đồng/ngày. 1.4.1 Biểu mẫu 7 và qui định 7 BM7: Phiếu Thu Tiền Phạt Họ tên độc giả: ................................................ Tiền nợ: ............................................................ Số tiền thu: ....................................................... Còn lại: .............................................................. Người thu tiền: .................................................. QĐ7: Số tiền thu không vượt quá số tiền độc giả đang nợ. Người thu tiền phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ quỹ. Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 8
 10. 1.4.1 Biểu mẫu 8 và qui định 8 BM8: Ghi Nhận Mất Sách Tên Sách: ........................................................ Ngày ghi nhận: ................................................. Ho tên độc giả: ................................................. Tiền Phạt: .......................................................... Người ghi nhận: ................................................ QĐ8: Tiền phạt không nhỏ hơn trị giá quyển sách. Người ghi nhận mất sách phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ thư. 1.4.1 Biểu mẫu 9 và qui định 9 BM9: Thanh Lý Sách Họ tên người thanh lý:............................. Ngày thanh lý: .......................................... STT Mã Sách Tên Sách Lý Do Thanh Lý 1 2 QĐ9: Người thanh lý sách phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ kho. Có 3 lý do thanh lý (Mất, Hư Hỏng, Người Dùng Làm Mất) 1.4.1 Biểu mẫu 10 Biểu mẫu 10.1 BM10.1 Báo Cáo Thông Kê Tình Hình Mượn Sách Theo Thể Loại Tháng : .............................. Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 9
 11. STT Tên Thể Loại Số lượt mượn Tỉ lệ 1 2 Tổng số lượt mượn:..................... Biểu mẫu 10.2 BM10.2 Báo Cáo Thống Kê Sách Trả Trễ Ngày:................................. STT Tên Sách Ngày Mượn Số Ngày Trả Trễ 1 2 Biểu mẫu 10.3 BM10.3 Báo Cáo Thống Kê Độc Giả Nợ Tiền Phạt Ngày:................................. STT Tên Độc Giả Tiền Nợ 1 2 Tổng tiền nợ: ............................... 1.3 BẢNG YÊU CẦU NGHIỆP VỤ: Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Lập thẻ độc Cung cấp thông tin Kiểm tra QD2 ,ghi Cập nhật giả theo BM2 thông tin ,xóa Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 10
 12. 2 Nhập sách Cung cấp thông tin Kiểm tra QD3, ghi Cập nhật theo BM3 thông tin ,xóa 3 Tra Cứu Cung cấp mã số Tìm và xuất thông Tìm gần hay tên sách tin về sách đúng 4 Lập phiếu Cung cấp thông tin Kiểm tra QD4 và Cập mượn theo BM4 ghi thông tin nhật,xóa 2.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA Yêu cầu tiến hóa: Stt Nghiệp vụ Tham số cần thay đổi Miền giá trị cần thay đổi 1 Thay đổi qui Tuổi tối thiểu ,Tuổi tối định thẻ độc đa,thời hạn có gía trị của giả thẻ 2 Thay đổi qui định Số lượng và tên các loại,thay Thể loại nhập sách đổi khoảng cách năm xuất bảng Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 11
 13. 3 Thay đổi phiếu Thay đổi sách mượn tối đa,ngày mượn sách mượn tối đa Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa: Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Chú thích 1 Thay đổi Cho biết QD mới, tuổi Ghi nhận giá trị qui định tối thiểu,tuổi tối đa,thời mới và thay đổi thẻ độc hạn còn giá trị của thẻ cách thức kiểm tra giả 2 Thay đổi Cho biết số lượng Ghi nhận giá trị Cho qui định mới,tên các thể loại và mới và thay đổi phép nhập sách khoảng cách năm xuất cách thức kiểm tra hủy bản ,cập nhật thông tin 3 Thay đổi Nhập giá trị mới của : Ghi nhận giá trị phiếu số lượng sách mượn tối mới và thay đổi mượn sách đa,số ngày mượn tối đa cách thức kiểm tra Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 12
 14. 3.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ Yêu cầu hiệu quả Máy tính với CPU Pentium III 533, RAM 128MB, Đĩa cứng 10GB. Stt Nghiệp vụ Tốc độ xử lý Dung Chú lượng thích lưu trữ 1 Lập thẻ độc 200 thẻ/giờ giả 2 Tra cứu sách Tất cả các sách trong 2giờ 3 Nhập sách Ngay tức thì Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả: Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Lập thẻ độc giả T hiện đúng Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 13
 15. 2 Nhập sách Nhập vào Thực hiện danh sách đúng sách 3 Tra cứu sách Thực hiện đúng 4.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG 5.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH Các yêu cầu tương thích STT Nghiệp vụ Đối Chú tượng thích liên quan Nhận danh sách thẻ độc Từ tập Độc lập giả tin Excel. phiên bản. Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 14
 16. Xuất danh sách thẻ độc Đến Độc lập giả phần phiên mềm bản. WinFax Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích S Ngiệp Người dùng Phầm mềm Ghi STT vụ chú 1 Nhận danh Chuẩn bị tập Thực hiện 1 sách thẻ độc tin Excel với đúng yêu cầu. giả cấu trúc theo biểu mẫu và cho biết tên tập tin muốn dùng . 2 xuất danh Cài đặt phần Thực hiện sách thẻ độc mềm WinFax đúng yêu cầu. và cho biết Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 15
 17. giả lớp cần xuất danh sách. 6.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT Yêu cầu bảo mật STT Nghiệp vụ Quản trị Thủ thư Khác hệ thống 1 Phân quyền X 2 Lập thẻ độc X giả 3 Nhập sách X 4 Tra cứu sách X X X 5 Đổi qui định X X tiếp nhận Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 16
 18. 6 Đổi qui định X X nhận sách Trách nhiệm yêu cầu bảo mật: STT Trách nhiệm Phần mềm Ghi chú 1 Cho biết các Ghi nhận và Có thể huỷ người dùng thực hiện ,thay đổi mới và đúng quyền quyền hạn 2 Cung cấp tên Ghi nhận và Có thể thay và mật khẩu thực hiện đổi mật khẩu đúng 3 Tên chung Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 17
 19. 7.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN Yêu cầu an toàn: STT Nghiệp vụ Đối tượng Ghi chú 1 Phục hồi Thông tin về sách đã xoá 2 Huỷ thật sự Thông tin về sách đã xoá 3 Không cho phép xoá Sách sau khi được nhập Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn: STT Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Phục hồi Cho biết thông Phục hồi tin về sách cần phục hồi 2 Huỷ thật sự Cho biết thông Huỷ thật Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 18
 20. tin về sách cần sự huỷ 3 Không cho Thực hiện phép xóa đúng theo yêu cầu 8.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ • Yêu cầu công nghệ Stt Yêu cầu Mô tả chi tiết Ghi chú 1 Dễ sửa Xác định lỗi trung Khi sửa lỗi 1 chứ lỗi bình trong 15 phút năng không ảnh hưởng đến các chức năng khác 2 Dễ bảo Thêm chừc năng Không ảnh hưởng trì mới nhanh đến các chức năng đã có Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản