intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ năng lượng mặt trời một pha làm việc độc lập

Chia sẻ: Huynh Ngoc Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

870
lượt xem
243
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ năng lượng mặt trời một pha làm việc độc lập trình bày bao quát cả một hệ thống pin mặt trời làm việc độc lập với đầy đủ các thành phần cần thiết trong hệ. Sau đó đồ án tập trung nghiên cứu sâu hơn vào nguồn điện pin mặt trời gồm pin mặt trời, bộ DC/AC, phương pháp và thuật toán điều khiển MPPT để thấy rõ đặc tính làm việc, ưu nhược điểm, khả năng ứng dụng của các thuật toán điều khiển MPPT nhằm để hệ pin mặt trời được làm việc tối ưu nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ năng lượng mặt trời một pha làm việc độc lập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> THIẾT KẾ HỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI<br /> MỘT PHA LÀM VIỆC ĐỘC LẬP<br /> <br /> Ngành:<br /> <br /> KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Chuyên ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn :<br /> <br /> XXXXXXXXXXX<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> xxxxxxxxxxxxxxxx<br /> <br /> MSSV: 121102xxxx<br /> <br /> :<br /> <br /> Lớp: 12DDCxx<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh, 201x<br /> <br /> Cơ – Điện – Điện Tử<br /> <br /> PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ<br /> <br /> LÀM ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> (Do giảng viên hướng dẫn ghi và giao cho sinh viên nộp chung với ĐA/KLTN<br /> sau khi hoàn tất đề tài)<br /> <br /> 1. Tên đề tài: ..................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................<br /> <br /> 2. Giảng viên hướng dẫn: ..............................................................................................<br /> 3. Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài :<br /> Họ và tên: Huỳnh Ngọc Đức MSSV: 1211020001 Lớp: 12DDC01<br /> Ngành<br /> <br /> : KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Chuyên ngành : ĐIỆN CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> Tuần<br /> lễ<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ngày<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Nhận xét của GVHD<br /> (Ký tên)<br /> <br /> Tuần<br /> lễ<br /> <br /> Ngày<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Nhận xét của GVHD<br /> (Ký tên)<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> Kiểm tra ngày:<br /> <br /> Đánh giá công việc hoàn thành: …………..%<br /> Được tiếp tục: <br /> <br /> Không tiếp tục: <br /> <br /> Tuần<br /> lễ<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 13<br /> <br /> Ngày<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Nhận xét của GVHD<br /> (Ký tên)<br /> <br /> Tuần<br /> lễ<br /> <br /> Ngày<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Nhận xét của GVHD<br /> (Ký tên)<br /> <br /> 14<br /> <br /> 15<br /> <br /> TP. HCM, ngày … tháng … năm ……….<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn chính<br /> (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2