Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
71
lượt xem
11
download

Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục sở nội vụ, Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu M18 ………, ngày ….tháng ….năm ……… ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ Kính gửi: (1)……………………………………………… Căn cứ Điều 12 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Căn cứ Điều 21 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Căn cứ (2)………………………………………………………………… Tên tổ chức tôn giáo cơ sở (Chữ in hoa):………………………………… Trụ sở:…………………………………………………………………….. Đề nghị được hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký với nội dung sau: - Tên hoạt động tôn giáo:………………………………………………… - Nôi dung hoạt động…………………………………………………….. - Người tổ chức, chủ trì hoạt động:……………………………………… - Địa điểm hoạt động:……………………………………………………. - Dự kiến thành phần tham dự: ………………………………………….. - Số lượng người tham dự: ………………………………………………. - Cam kết của tổ chức tôn giáo về việc thực hiện nội dung dăng ký và đảm bảo trật tự vệ sinh môi trường Ngày…..tháng…..năm…. TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Ký, ghi rõ họ tên) Cơ quan tiếp nhận (Ký, đóng dấu) (1) Tổ chức tôn giáo cơ sở gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh, Tổ chức tôn giáo cơ sở gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. (2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản