intTypePromotion=1
ADSENSE

Gan và thận người

Chia sẻ: Nguyen Kim Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

232
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động của cơ thể không chỉ phụ thuộc môi trường ngoài mà còn phụ thuộc môi trường trong.Môi trường trong cơ thể ổn định thì trao đổi chất mới diễn ra bình thường.Để trao đổi chất ổn định thì cơ thể phải có cơ chế cân bằng nội mô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gan và thận người

 1. Thận ở người Theo em thận có vai trò ntn trong cân bằng áp suất thẩm thấu?
 2. Gan vịt Gan người Gan có vai trò gì trong việc cân bằng áp suất thẩm thấu trong máu?
 3. GV  : Vò §×nh HËu Da lat SHK25
 4. KiÓm tra Bµi cò C©u 1:Nªu cÊu t¹o chung cña  hÖ tuÇn  hoµn? §¸p ¸n HÖ tuÇn hoµn gåm:  ­ DÞch tuÇn hoµn ­ Tim ­ HÖ thèng m¹ch m¸u
 5. C©u  2:  T¹i  sao  tim  t¸ch  khái  c¬  thÓ  vÉn co bãp nhÞp nhµng ? Do hệ dẫn truyền tim Câu 3: Trình bày khái niệm huyết áp, huyết áp cao? - Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch. Người bình thường: Huyết áp tối đa: 110 - 120 mmHg             Huyết áp tối thiểu:70 - 80 mmHg - Huyót xoang  là trường hợp chỉ số huyết áp cao hơn N ết áp cao Bã His nhÜ bình thường, cao hơn 140 mmHg. Nót  nhÜ  M¹ng  thÊt Pu«ckin
 6. Nguyên nhân của bệnh cao huyết áp ? 1. Do xơ vữa động mạch. 2. Ăn mặn nồng độ NaCl trong máu quá cao. Hoạt động của cơ thể không chỉ phụ thuộc môi trường ngoài mà còn phụ thuộc môi trường trong. Môi trường trong cơ thể ổn định thì trao đổi chất mới diễn ra bình thường. Để trao đổi chất ổn định thì cơ thể phải có cơ chế cân bằng nội môi.
 7. 20
 8. CÂN BẰNG NỘI MÔI I.Khái niệm và ý nghĩa của cân bằng nội môi Quan s¸t h×nh  bªn nªu m«i  tr­êng sèng  cña c¸? M«i tr­êng sèng cña c¸  §lµ n­íc Ò Nội môi, cân bằng nội môi. mất cân Ó hiÓu v bằng nội môi vµ ý nghÜa c©n b»ng néi m«i? C¸c em Đọc mục I, trang 86/SGK hoµn thµnh  phiÕu häc tËp sau:
 9. §¸p ¸n phiÕu häc tËp  PhiÕu häc tËp  Néi m«i C©n b»ng néi  MÊt c©n b»ng  m«i néi m«i Là môi Kh¸i      Lµ  sù        Khi  c¸c  niÖm trường trong duy  tr×  sù  ®iÒu  kiÖn  lÝ  cơ thể, bao æn  ®Þnh cña  ho¸  cña  m«i  gồm m¸u, b¹ch  m«i  tr­êng  tr­êng  trong  huyÕt vµ n­íc  trong  c¬  biÕn  ®éng  vµ  m« - là môi thÓ. kh«ng  duy  tr×  trường mà tế ®­îc  sù  æn  bào trao đổi ®Þnh  b×nh  th­ chất.   VÒ nång ®é êng ång ®é  NÕu n    M¸u,  gluc«z¬ trong  gluc«z¬  VÝ  b¹ch huyÕt,  trong m¸u cao h¬n  dô n­íc m«. m¸u ë ng­êi  møc 0,1% bÞ  bÖnh tiÓu ®­ lµ 0,1% ý  Tạo ra điều kiện ổn định và phù hợp ng các họat cho ê động của cơ thể
 10. CÂN BẰNG NỘI MÔI I.Khái niệm và ý nghĩa của cân bằng nội môi II. Sơ đồ khái quát cơ chế duy trì cân bằng nội môi Kích thích Bộ phận tiếp nhận kích thích Các thụ thể, cơ quan Liên hệ ngược thụ cảm Bộ phận điều khiển Giúp cơ thể liên tục điều Trung ương thần kinh. chỉnh cân bằng tuyến nội tiết Bộ phận thực hiện Quancác thành phần tham gia tiếận, gan,nt cãổi… ng thành ển Nêu thiu ảymột trong cácược? Th p nhậ csẽagấtthích,ngượn t­îng  s¸t h×nh 20.1 SGK cho biÕtim, ph nhữ điều khi ận sẽ kích cân Khi u ế x mộra liên hệ ng  bộậphtrên trên ây m©y ra hiÖ c ? môi. Nếu nào ếu t trong các bộ ph nÝ nghĩag ủ liên hệbằng nội Nế thi phần nào tham và thơc hiệduy tri kích thích? nội môi? gia cự chế n trả lờ × cân bằng
 11. CÂN BẰNG NỘI MÔI - Điều gì xẩy ra khi trời lạnh? Khi trời lạnh Nhiệt độ môi trường thấp Bộ phận tiếp nhận KT Thụ quan nhiệt ở da Trả lời Thân nhiệt của thú bình o o Bộ phận điều khiển thường (36 – 38 ) Trung khu chống lạnh ở Bộ phận thực hiện vùng dưới đồi -tăng chuyển hóa sinh nhiệt -Dựng lông -- mạch máu co
 12. CÂN BẰNG NỘI MÔI Lưu ý: Cơ chế cân bằng nội môi chỉ có hiệu lực trong một phạm vi nhất định Khi các điều kiện môi trường bị biến đổi vượt quá khả năng tự điều hòa của cơ thể thì sẽ phát sinh các trục trặc, rối loạn → bệnh tật, tử vong. Một số hình ảnh mất cân bằng nội môi
 13. CÂN BẰNG NỘI MÔI Bài tập: Điền các bộ phận thích hợp vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ cơ chế điều hoà huyết áp dưới đây. b . Trung khu điều hoà c. Tim và mạch máu a. Thụ thể áp lưc tim mạch ở hành não ở mạch máu Huyết áp tăng cao Huyết áp bình thường
 14. CÂN BẰNG NỘI MÔI III. Vai trò của thận và gan trong cân bằng áp suất thẩm thấu 1.Vai trò của thận - Có vai trò quan trọng trong duy trì ASTT ­  Thận thải nước khi cơ thể thừa nước, tái hấp thu nước khi cơ thể thiếu nước; tăng cường tái hấp thu Na+, khi nồng độ Na+ trong máu giảm; thải các chất H+, HCO3-, urê, axit uric... 2. Vai trò của gan - Có vai trò trong cân bằng ASTT - Gan có chức năng chuyển hóa chất, điều hoà nồng độ các chất trong huyết tương (điều hoà glucôzơ, prôtêin…)
 15. CÂN BẰNG NỘI MÔI 2. Vai trò của gan: Điều hòa glucôzơ Gan điều hoà nồng độ Glucôzơ tăng glucôzơ trong máu như thế nào? Tế bào tụy tiết ins ulin Gan chuyển glucôzơ thành glicogen dự trữ Nồng độ glucôzơ bình thường (0,1%) g n dụ ử gs tăn tb Glucôzơ giảm dần xuống
 16. CÂN BẰNG NỘI MÔI IV. Vai trò của hệ đệm trong cân bằng pH nội môi Có mấy hệ đệm trong máu? Là những hệ đệm nào? 1. Hệ đệm Có 3 hệ đệm: + Hệ đệm bicacbonat: H2CO3/NaHCO3. + Hệ đệm phôtphat: NaH2PO4/NaHPO4. + Hệ đệm prôtêin (Mạnh nhất) Hệ đệm có vai trò gì trong 2. Vai trò của hệ đệm cân bằng nội môi? Hệ đệm duy trì pH ổn định do chúng có khả năng lấy đi H+ hoặc OH- khi các iôn này xuất hiện trong máu. Ngoài hệ đệm còn cơ quan nào có thể * Ngoài hệ đệm, phổi và thậđiềcũngpH nội môi? trò quan tham gia n u hoà đóng vai trọng trong điều hoà cân bằng pH nội môi
 17. Củng cố Câu 1:Thế nào là cân bằng nội - Là duy trì sự ổn định môi? của môi trường trong Câu 2: Sự biến đổi nội môi có tác - Liên hệ ngược động ngược trở lại bộ phân tiếp nhận kích thích gọi là gì? -Thận, gan… Câu 3:Những cơ quan nào cân bằng áp suất thẩm thấu? Câu 4:Các hệ đệm làm gì để cân - Điều chỉnh độ pH bằng nội môi?
 18. BÀI TẬP VỀ NHÀ - Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK - Đọc bài thực hành để tiết sau thực hành
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=232

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2