intTypePromotion=1

Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
173
lượt xem
40
download

Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra thành phố Long Xuyên. Cơ quan phối hợp (nếu có): Đội Giải phóng mặt bằng. Phòng Quản lý đô thị. Phòng Tài nguyên - Môi trường. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với những hồ sơ cần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai.

  1. Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra thành phố Long Xuyên. Cơ quan phối hợp (nếu có): Đội Giải phóng mặt bằng. Phòng Quản lý đô thị. Phòng Tài nguyên - Môi trường. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với những hồ sơ cần phải xác minh). Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết đối với những vụ việc đơn giản. 45 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết đối với những vụ việc phức tạp. Đối tượng thực hiện:
  2. Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ khiếu nại tại Bộ phận tiếp nhận 1. Nộp hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên hoặc Thanh tra thành phố. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiếp nhận đơn kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì ra biên nhận nhận đơn cho người gửi đơn Tiếp nhận, 2. và vào sổ theo dõi đơn (đối với đơn thuộc thẩm quyền thì ra xử lý hồ sơ thông báo thụ lý đơn; đơn không thuộc thẩm quyền thì ra phiếu hướng dẫn đến nơi đúng thẩm quyền giải quyết). 3. Cơ quan có thẩm quyền phân công cán bộ thẩm tra, xác minh. Thẩm tra hồ
  3. Tên bước Mô tả bước sơ Xác minh Cán bộ nghiên cứu hồ sơ, mời người khiếu nại ghi nhận yêu 4. hiện trạng cầu khiếu nại (khi cần thiết tổ chức xác minh hiện trạng thực thực tế tế). Tổ chức tư Tổ chức cho Tổ tư vấn – đối thoại với người khiếu nại trước 5. vấn, đối thoại khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Báo cáo hồ Cán bộ báo cáo hồ sơ thông qua Hội đồng giải quyết khiếu 6. sơ nại và soạn dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định Cơ quan tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 7. thủ tục hành ký quyết định giải quyết khiếu nại. chính Cán bộ văn thư chuyển quyết định đến địa phương nơi có quy 8. Trả kết quả hoạch và địa phương công bố, trao quyết định đến người khiếu nại.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn khiếu nại. 2. Bản sao sổ hộ khẩu gia đình. 3. Bản sao giấy chứng minh nhân dân. 4. Bản sao Quyết định thu hồi đất. 5. Bản sao Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn khiếu nại.
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp Nghị định số 1. pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành 136/2006/NĐ-CP c... chính mà mình khiếu nại. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện Nghị định số 2. việc khiếu nại thì người đại diện theo quy định tại 136/2006/NĐ-CP c... Điều 1 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ. Nghị định số 3. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai. 136/2006/NĐ-CP c... Nghị định số 4. Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết. 136/2006/NĐ-CP c... 5. Còn trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày Quyết định số nhận được quyết định hành chính trong quản lý đất 39/2007/QĐ-
  6. Nội dung Văn bản qui định đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện mà người có UBND... quyền và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định hành chính đó thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2