intTypePromotion=1

Giáo án bài 1: Liên kết trong văn bản - Ngữ văn 7 - GV.T.T.Chi

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
308
lượt xem
9
download

Giáo án bài 1: Liên kết trong văn bản - Ngữ văn 7 - GV.T.T.Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN....I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT.. - Hiểu rõ liên kết là một trong những đặc tính quan trọng nhất của văn.bản... - Biết vận dụng những hiểu biết về liên kết vào việc đọc – hiểu và.tạo lập văn bản...II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG..1. Kiến thức.. - Khái niệm liên kết trong văn bản... - Yêu cầu về liên kết trong văn bản...2. Kỹ năng:.. - Nhận biế và phân tích liên kết của các văn bản... - Viết các đoạn văn, bài văn có tính liên kết...* Kĩ năng sống: - Tự nhận thức được vai trò của liên kết trong văn bản...3. Thái độ: Tích hợp phần văn bản đã học (Cổng trường mở ra & Mẹ tôi)...III. Chuẩn bị:..1. GV: Đọc, nghiên cứu, soan đoạn văn mẫu – trên bảng phụ ...2. Học sinh: tìm hiểu nội dung..C. Phương pháp:..- Nêu vấn đề, qui nạp, kĩ thuật động não ...- Phân tích các tình huống mẫu để hiểu vai trò và các tác động chi phối của.liên kết trong văn bản...IV. Tiến trình lên lớp...1. Ổn định tổ chức...2. Kiểm tra bài cũ: (1’) : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS..3.. Tiến trình bài mới.(39’)..* Giới thiệu bài (1’) Phương pháp thuyết trình.. Ở lớp 6 các em đã được làm quen với khái niệm văn bản và được biết một.trong những tính chất quan trọng của văn bản là liên kết. để hiểu kỉ hơn về.tính chất này hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu...... Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức...* Hoạt động 1: ( 8’) Hướng A. Lý thuyết.dẫn học sinh phân tích ngữ.liệu để tìm tính liên kết. I. Liên kết và phương tiện liên kết.Phương pháp vấn đáp nêu trong văn bản..vấn đề , qui nạp . Kĩ thuật.động não . 1. Tính liên kết của văn bản... GV treo bảng phụ ghi ngữ a. Khảo sát, phân tích ngữ liệu.liệu SGK lên bảng . HD học.sinh phân tích ngữ liệu...? Theo em nếu bố En-ri-cô chỉ.viết mấy câu đó thì En-ri cô.có hiểu được ý bố muốn nói.không?..Học sinh đọc bài tập ở ví dụ.a,b...- En- ri-cô không thể hiểu.được điều bố bạn ấy định.nói.Vì giữa các câu văn chưa.có sự liên kết. - En-ri-cô chưa hiểu ý bố vì các câu còn. chưa có sự liên kết..? Vậy muốn cho đoạn văn có.thể hiểu được ý nghĩa nó..phải có tính chất gì?.. - Đoạn văn dễ hiểu thì phải có tính liên. kết..* Hoạt động 2: (7’) Những.phương tiện liên kết trong b. Ghi nhớ:( * 1 sgk - 18).văn bản. Phương pháp vấn.đáp nêu vấn đề , qui nạp . Kĩ.thuật động não ...? Đọc kĩ đoạn văn và cho biết.vì thiếu ý gì mà nó trở nên 2. Phương tiện liên kết trong văn bản..khó hiểu? Hãy sửa lại để.đoạn văn dễ hiểu. a. Khảo sát, phân tích ngữ liệu..- Học sinh dựa vào văn bản “.Mẹ tôi ”và sửa lại...- Gv hướng dẫn học sinh.thảo luận câu 2a ở sgk...+ Thiếu liên kết, ở trước.“giấc ngủ”phải thêm “còn.bây giờ”, Đứa trẻ-> con...? Một văn bản có tính liên kết.trước hết phải có điều kiện.gì?..- Các câu, các đoạn phải có.nội dung gắn bó chặt chẽ với.nhau...? Cùng với điều kiện ấy các.câu phải sử dụng phương - Liên kết trong văn bản trước hết là.tiện gì? liên kết về phương diện nội dung ý. nghĩa..GvV cho học sinh đọc điểm 2.phần ghi nhớ. - Văn bản cần có sự liên kết về. phương diện hình thức ngôn ngữ..GV hướng dẫn HS tìm hiểu.đoạn văn mẫu ...GV chốt : Liên kết là một.trong những tính chất quan.trọng nhất của văn bản , làm.cho văn bản trở nên có.nghĩa ,dễ hiểu. Liên kết là.làm cho nội dung các câu các.đoạn thống nhất và gắn bó.chặt chẽ với nhau .Liên kết.trong văn bản được thể hiện.ở hai phương diện nội dung. b. Ghi nhớ.( *2 – SGK-18).và hình thức . Phương tiện.liên kết của VB là các câu ,.các từ ngữ thích hợp...* Hoạt động 3: (10’) Phương.pháp vấn đáp . Kĩ thuật động.não..GV gọi HS lên bàng làm bài.1&2.....- Bài 3 gọi HS làm miệng...... B. Luyện tập...1. Bài tập 1 : Sắp xếp các câu văn cho.trướ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 1: Liên kết trong văn bản - Ngữ văn 7 - GV.T.T.Chi

  1. LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Hiểu rõ liên kết là một trong những đặc tính quan trọng nhất của văn bản. - Biết vận dụng những hiểu biết về liên kết vào việc đọc – hiểu và tạo lập văn bản. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Khái niệm liên kết trong văn bản. - Yêu cầu về liên kết trong văn bản. 2. Kỹ năng: - Nhận biế và phân tích liên kết của các văn bản. - Viết các đoạn văn, bài văn có tính liên kết. * Kĩ năng sống: - Tự nhận thức được vai trò của liên kết trong văn bản. 3. Thái độ: Tích hợp phần văn bản đã học (Cổng trường mở ra & Mẹ tôi). III. Chuẩn bị: 1. GV: Đọc, nghiên cứu, soan đoạn văn mẫu – trên bảng phụ . 2. Học sinh: tìm hiểu nội dung C. Phương pháp: - Nêu vấn đề, qui nạp, kĩ thuật động não . - Phân tích các tình huống mẫu để hiểu vai trò và các tác động chi phối của liên kết trong văn bản. IV. Tiến trình lên lớp.
  2. 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: (1’) : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3.. Tiến trình bài mới.(39’) * Giới thiệu bài (1’) Phương pháp thuyết trình Ở lớp 6 các em đã được làm quen với khái niệm văn bản và được biết một trong những tính chất quan trọng của văn bản là liên kết. để hiểu kỉ hơn về tính chất này hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: ( 8’) Hướng A. Lý thuyết dẫn học sinh phân tích ngữ liệu để tìm tính liên kết. I. Liên kết và phương tiện liên kết Phương pháp vấn đáp nêu trong văn bản. vấn đề , qui nạp . Kĩ thuật động não . 1. Tính liên kết của văn bản. GV treo bảng phụ ghi ngữ a. Khảo sát, phân tích ngữ liệu liệu SGK lên bảng . HD học sinh phân tích ngữ liệu. ? Theo em nếu bố En-ri-cô chỉ viết mấy câu đó thì En-ri cô có hiểu được ý bố muốn nói không? Học sinh đọc bài tập ở ví dụ a,b. - En- ri-cô không thể hiểu được điều bố bạn ấy định nói.Vì giữa các câu văn chưa có sự liên kết. - En-ri-cô chưa hiểu ý bố vì các câu còn chưa có sự liên kết. ? Vậy muốn cho đoạn văn có thể hiểu được ý nghĩa nó
  3. phải có tính chất gì? - Đoạn văn dễ hiểu thì phải có tính liên kết. * Hoạt động 2: (7’) Những phương tiện liên kết trong b. Ghi nhớ:( * 1 sgk - 18) văn bản. Phương pháp vấn đáp nêu vấn đề , qui nạp . Kĩ thuật động não . ? Đọc kĩ đoạn văn và cho biết vì thiếu ý gì mà nó trở nên 2. Phương tiện liên kết trong văn bản. khó hiểu? Hãy sửa lại để đoạn văn dễ hiểu. a. Khảo sát, phân tích ngữ liệu - Học sinh dựa vào văn bản “ Mẹ tôi ”và sửa lại. - Gv hướng dẫn học sinh thảo luận câu 2a ở sgk. + Thiếu liên kết, ở trước “giấc ngủ”phải thêm “còn bây giờ”, Đứa trẻ-> con. ? Một văn bản có tính liên kết trước hết phải có điều kiện gì? - Các câu, các đoạn phải có nội dung gắn bó chặt chẽ với nhau. ? Cùng với điều kiện ấy các câu phải sử dụng phương - Liên kết trong văn bản trước hết là tiện gì? liên kết về phương diện nội dung ý nghĩa. GvV cho học sinh đọc điểm 2 phần ghi nhớ. - Văn bản cần có sự liên kết về phương diện hình thức ngôn ngữ. GV hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn văn mẫu .
  4. GV chốt : Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản , làm cho văn bản trở nên có nghĩa ,dễ hiểu. Liên kết là làm cho nội dung các câu các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau .Liên kết trong văn bản được thể hiện ở hai phương diện nội dung b. Ghi nhớ.( *2 – SGK-18) và hình thức . Phương tiện liên kết của VB là các câu , các từ ngữ thích hợp. * Hoạt động 3: (10’) Phương pháp vấn đáp . Kĩ thuật động não GV gọi HS lên bàng làm bài 1&2 - Bài 3 gọi HS làm miệng. B. Luyện tập.
  5. 1. Bài tập 1 : Sắp xếp các câu văn cho trước theo trật tự câu1 – 4 – 2 – 5 - 3 2. Bài 2 : Đúng là về hình thức ngôn ngữ các câu được nêu trong bài tập có vẻ liên kết với nhau . Nhưng không thể coi những câu ấy đã có một mối liên kết thực sự vì chúng không nói về một nội dung . Hay nói một cách khác không có một sợi dây tư tưởng nào nối liền các ý của những câu vâ văn đó 3. Bài 3 : Điền từ vào chỗ trống cho thích hợp. 4. Bài 4 : Nêu tách 2 câu văn ra khỏi VB thì có vẻ rời rạc . Nhưng để trong cùng đoạn văn cuối của VB thì thành 1 thể thóng nhất& làm cho đoạn văn chặt chẽ hơn....
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2