intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án bài Chương trình địa phương ( phần văn) - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Đức Việt | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

387
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TiÕt 52 - Ng÷ v¨n:.. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG.. PHẦN VĂN.1. Mục tiêu:.. a. Kiến thức:.. - Giúp Học sinh bước đầu có ý thức quan tâm đến truyền thống Văn học.của địa phương... - Cách tìm hiểu về tác phẩm văn thơ viết về địa phương... b. Kĩ năng:.. - Bước đầu rèn luyện năng lực thẩm bình và tuyển chọn văn... - Biết cách thống kê tài liệu, thơ văn viết về địa phương... c. Thái độ: Qua việc chọn chép 1 bài thơ hoặc 1 bài văn viết về đ ịa ph ương,.củng cố tình cảm yêu mến Quê hương... d. Tích hợp cao nguyên đá: Tìm hiểu về công viên địa chất cao nguyên đá...2. Chuẩn bị :.. - GV: Giáo án, tìm đọc "Nhà văn Hà Giang, chân dung nhà văn HG.".. - HS: Sưu tầm danh sách nhà văn, nhà thơ Hà Giang...3. Các hoạt động dạy và học: (5p).. a. Kiểm tra bài cũ:.. Kiểm tra sự chuẩn bị của Học sinh ... b. Bài mới: Giới thiệu bài:... Hoạt động của GV Hoạt động của HS N D cầnđạt... HĐ1: HD tìm hiểu về cỏc nhà văn nhà thơ,nhạc sĩ ở HG. (17p)...- HD Học sinh lập danh 1. Danh sách các nhà.sách các nhà văn nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ.thơ, nhạc sĩ của tỉnh nhà ở Hà Giang.).viết về HG...- Giáo viên gọi 3 Học. - Học sinh trình bầy..sinh trình bầy phần.chuẩn bị: ( Danh sách.các nhà văn, nhà thơ,.nhạc sĩ ở HG )...- Yêu cầu Học sinh.nhận xét và bổ sung...- Giáo viên kẻ bảng và.liệt kê câu trả lời của.Học sinh lên bảng phụ...- Giáo viên Yêu cầu Học.sinh thảo luận..... - Học sinh nhận xét...TT Họ và tên Năm sinh Bút Tác phẩm tiêu biểu.. Năm mất danh...1 Triệu Đức Thanh Chiều đông Mèo Vạc...2 Trùng Thương Sắc hoa văn Hà Giang...3 ................................... .................. ........ ................................................. Hoạt động 2: HD Sưu tầm thơ văn viết về pc quê hương. (18p)...- HD Học sinh sưu tầm, - Học sinh đọc bài sưu tầm 2. Sưu tầm thơ,.chép, thơ văn nói về được. văn viết về phong.cảnh quê hương HG. cảnh quê hương...- Giáo viên cho Học sinh.chép bài: "Đỉnh cao Lũng - Chép bài..Cú"...- Gọi HS đọc diễn cảm...- Nhận xét, khắc sâu.. - Đọc diễn cảm... - Tiếp thu..Gv cho hs quan sát về.hình ảnh cao nguyên đá...- Nêu giá trị NT về cao.nguyên đá?..- Qua đó em có suy nghĩ 3. Tìm hiểu về.gì? Liên hệ với bản cảnh quan “Cao.thân? Quan sát nguyên đá”...... Liên hệ thực tế.... c. Củng cố: (3p) Nhận xét giờ học... d. Dặn dò: (2p) Về nhà:.. - Sưu tầm thêm tranh ảnh,lập sổ tay về các nhà thơ nhà văn... - Chuẩn bị tiết "Dấu ngoặc kép".. _________________________________________.. ------------..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài Chương trình địa phương ( phần văn) - Ngữ văn 8

  1. TiÕt 52 - Ng÷ v¨n: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN 1. Mục tiêu: a. Kiến thức: - Giúp Học sinh bước đầu có ý thức quan tâm đến truyền thống Văn học của địa phương. - Cách tìm hiểu về tác phẩm văn thơ viết về địa phương. b. Kĩ năng: - Bước đầu rèn luyện năng lực thẩm bình và tuyển chọn văn. - Biết cách thống kê tài liệu, thơ văn viết về địa phương. c. Thái độ: Qua việc chọn chép 1 bài thơ hoặc 1 bài văn viết về đ ịa ph ương, củng cố tình cảm yêu mến Quê hương. d. Tích hợp cao nguyên đá: Tìm hiểu về công viên địa chất cao nguyên đá. 2. Chuẩn bị : - GV: Giáo án, tìm đọc "Nhà văn Hà Giang, chân dung nhà văn HG." - HS: Sưu tầm danh sách nhà văn, nhà thơ Hà Giang. 3. Các hoạt động dạy và học: (5p) a. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của Học sinh .
  2. b. Bài mới: Giới thiệu bài: Hoạt động của GV Hoạt động của HS N D cầnđạt HĐ1: HD tìm hiểu về cỏc nhà văn nhà thơ,nhạc sĩ ở HG. (17p) - HD Học sinh lập danh 1. Danh sách các nhà sách các nhà văn nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ thơ, nhạc sĩ của tỉnh nhà ở Hà Giang.) viết về HG. - Giáo viên gọi 3 Học - Học sinh trình bầy. sinh trình bầy phần chuẩn bị: ( Danh sách các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ ở HG ). - Yêu cầu Học sinh nhận xét và bổ sung. - Giáo viên kẻ bảng và liệt kê câu trả lời của Học sinh lên bảng phụ. - Giáo viên Yêu cầu Học sinh thảo luận. - Học sinh nhận xét.
  3. TT Họ và tên Năm sinh Bút Tác phẩm tiêu biểu Năm mất danh 1 Triệu Đức Thanh Chiều đông Mèo Vạc 2 Trùng Thương Sắc hoa văn Hà Giang 3 ................................... .................. ........ ............................................ Hoạt động 2: HD Sưu tầm thơ văn viết về pc quê hương. (18p) - HD Học sinh sưu tầm, - Học sinh đọc bài sưu tầm 2. Sưu tầm thơ, chép, thơ văn nói về được. văn viết về phong cảnh quê hương HG. cảnh quê hương. - Giáo viên cho Học sinh chép bài: "Đỉnh cao Lũng - Chép bài. Cú". - Gọi HS đọc diễn cảm. - Nhận xét, khắc sâu. - Đọc diễn cảm. - Tiếp thu. Gv cho hs quan sát về hình ảnh cao nguyên đá. - Nêu giá trị NT về cao nguyên đá?
  4. - Qua đó em có suy nghĩ 3. Tìm hiểu về gì? Liên hệ với bản cảnh quan “Cao thân? Quan sát nguyên đá”. Liên hệ thực tế. c. Củng cố: (3p) Nhận xét giờ học. d. Dặn dò: (2p) Về nhà: - Sưu tầm thêm tranh ảnh,lập sổ tay về các nhà thơ nhà văn. - Chuẩn bị tiết "Dấu ngoặc kép" _________________________________________ ------------
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2