intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án bài LTVC: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tình cảm gia đình - Tiếng việt 2 - GV. T.Tú Linh

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

267
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ? DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI. I. MỤC TIÊU: - Nêu được một số từ ngữ về tình cảm gia đình.(BT1) - Biết sắp xếp các từ đã cho thành câu theo mẫu Ai làm gì?(BT2) - Điền đúng dấu chấm,dấu chấm hỏi vào đoạn văn có ô trống.(BT3) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV : Bảng phụ viết nộidung bài tập 2 và 3. - HS : Vở BT III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV A. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài Luyện từ và câu tuần 13. - GV nhận xét, ghi điểm. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu: Trực tiếp và ghi đề bài lên bảng. 2. Hướng dẫn làm bài tập: * Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. -Yêu cầu HS suy nghĩ và lần lượt phát biểu. - GV ghi bảng các từ HS vừa tìm - Hãy tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em. - HS lần lượt phát biểu: giúp đỡ, chăm sóc, chăm lo, chăm chút, nhường nhịn, yêu - HS1 nêu miệng bài 1 trang 99 - HS2 nêu miệng bài 3 trang 100. Hoạt động của HS...được. - Yêu cầu HS đọc các từ đã tìm được. * Bài 2: - Lưu ý: Chữ đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm.Với 3 nhóm từ đã cho, tạo thành rất nhiều câu theo mẫu: Ai làmgì?..thương, quý mến….. - HS đọc các từ vừa tìm được. - Sắp xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu: - HS thảo luận theo nhóm 4.Làm vào giấy nháp. - 3 Nhóm làm vào bảng phụ.Làm xong đính bảng, và đọc to kết quả. Ai Anh Chị làm gì ? chăm sóc cho em. chăm sóc em. Giúp đỡ anh . Chăm sóc nhau…...- GV nhận xét chốt lại ý đúng...Em Chị em..* Bài 3: - Yêu cầu HS làm bài cá nhân...- Cả lớp nhận xét. - Chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống. - HS làm bài. 2 HS lên bảng. - Một số học sinh đọc bài làm của mình. Bé nói với mẹ : - Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà ( .) - Mẹ ngạc nhiên : Nhưng con đã biết viết đâu ( ? ) Bé đáp : Không sao, mẹ ạ ! bạn Hà cũng chưa biết đọc( .)..- Cả lớp và GV nhận xét chốt ý đúng...- Học sinh làm bài vào vở. - Cả lớp nhận xét. - 2 HS đọc lại truyện vui....- Truyện này buồn cười ở chỗ nào? 3. Củng cố- Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà hoàn thành bài tập...- HS trả lời....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài LTVC: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tình cảm gia đình - Tiếng việt 2 - GV. T.Tú Linh

  1. GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ? DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI. I. MỤC TIÊU: - Nêu được một số từ ngữ về tình cảm gia đình.(BT1) - Biết sắp xếp các từ đã cho thành câu theo mẫu Ai làm gì?(BT2) - Điền đúng dấu chấm,dấu chấm hỏi vào đoạn văn có ô trống.(BT3) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV : Bảng phụ viết nộidung bài tập 2 và 3. - HS : Vở BT III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài Luyện từ và câu tuần - HS1 nêu miệng bài 1 trang 99 13. - HS2 nêu miệng bài 3 trang 100. - GV nhận xét, ghi điểm. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu: Trực tiếp và ghi đề bài lên bảng. 2. Hướng dẫn làm bài tập: * Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. - Hãy tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu -Yêu cầu HS suy nghĩ và lần lượt giữa anh chị em. phát biểu. - HS lần lượt phát biểu: giúp đỡ, chăm sóc, - GV ghi bảng các từ HS vừa tìm chăm lo, chăm chút, nhường nhịn, yêu
  2. được. thương, quý mến….. - Yêu cầu HS đọc các từ đã tìm - HS đọc các từ vừa tìm được. được. * Bài 2: - Sắp xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu: - Lưu ý: Chữ đầu câu viết hoa cuối - HS thảo luận theo nhóm 4.Làm vào giấy câu có dấu chấm.Với 3 nhóm từ đã nháp. cho, tạo thành rất nhiều câu theo mẫu: Ai làmgì? - 3 Nhóm làm vào bảng phụ.Làm xong đính bảng, và đọc to kết quả. Ai làm gì ? Anh chăm sóc cho em. Chị chăm sóc em. - GV nhận xét chốt lại ý đúng. Em Giúp đỡ anh . Chị em Chăm sóc nhau…. * Bài 3: - Cả lớp nhận xét. - Yêu cầu HS làm bài cá nhân. - Chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống. - HS làm bài. 2 HS lên bảng. - Một số học sinh đọc bài làm của mình. Bé nói với mẹ : - Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà ( .) - Mẹ ngạc nhiên : Nhưng con đã biết viết đâu ( ? ) Bé đáp : Không sao, mẹ ạ ! bạn Hà cũng chưa biết đọc( .) - Cả lớp và GV nhận xét chốt ý - Học sinh làm bài vào vở. đúng. - Cả lớp nhận xét. - 2 HS đọc lại truyện vui.
  3. - Truyện này buồn cười ở chỗ nào? - HS trả lời. 3. Củng cố- Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà hoàn thành bài tập.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2