intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Địa lý 12 bài 19: Thực hành Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu thập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Chia sẻ: Trần Thanh Nhàn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1.390
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý bạn đọc tham khảo bộ sưu tập các bài giáo án Thực hành Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu thập bình quân theo đầu người giữa các vùng. Qua bài học, giáo viên giúp học sinh củng cố và nâng cao kĩ năng vẽ biểu đồ. Học sinh nhận biết được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng. Biết một số nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt đó. Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu. So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Địa lý 12 bài 19: Thực hành Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu thập bình quân theo đầu người giữa các vùng

  1. GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng A. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Nhận biết được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng. - Biết một số nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt đó. 2. Kĩ năng: - Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu. - So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng. B. Chuẩn bị của thầy và trò. 1. Chuẩn bị của thầy: -Biểu đồ vẽ mẫu. 2. Chuẩn bị của trò: -Thước kẻ, bút, máy tính cá nhân, sgk địa 12. C. Tiến trình bài học. 1. Ổn định: Ngày giảng Lớp Sĩ số HS vắng 12A1 12A2 12A3 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giảng bài mới:
  2. GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 * Mở bài: GV nêu yêu cầu của bài thực hành. Hoạt động của GV và Nội dung chính HS * Hoạt động 1: Cả lớp. 1. Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bq đầu người/ tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004. * Chọn biểu đồ hình cột GV yêu cầu HS xác định loại biểu đồ thích hợp. BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI / THÁNG THEO CÁC VÙNG NĂM 2004 * Hoạt động 2: Cá nhân/ Cả lớp. 900 833 800 ĐV: NGHÌN ĐỒNG 700 - GV hướng dẫn HS vẽ. 600 484.4 488.2 471.1 500 414.9 Sau đó gọi một số HS 400 379.9 317.1 390.2 265.7 300 lên vẽ trên bảng. 200 100 - HS nghe, vẽ biểu đồ và 0 TB C N H L B O AC C N O YE BS kiểm tra, so sánh kết quả B N S D U B T D U N DH B Y B G D A TA N C trên bảng. Y TA VÙNG - GV nhận xét, và treo biểu đồ vẽ sẵn để chuẩn * Vẽ biểu đồ; kĩ năng. - Trục tung: giá trị là nghìn đồng, chia giá trị đến 500 nghìn * Hoạt động 3: Cá đồng. nhân/ Cả lớp. - Trục hoành: ghi vùng. - GV yêu cầu HS cả lớp nhìn vào bảng 19, và - Có ghi chú.- Vẽ chính xác, thẩm mỹ. biểu đồ để so sánh và 2. So sánh và nhận xét. nhận xét mức thu nhập bq đầu người/ tháng . - Nhìn chung, thu nhập bình quân trên đầu người / tháng, giữa các vùng qua các giữa các vùng của nước ta có sự phân hóa rõ rệt, thể hiện sự năm. chênh lệch lớn giữa các vùng. - HS thảo luận và phát - Vùng có thu nhập bình quân trên người / tháng cao nhất là biểu ý kiến. Đông Nam Bộ với 833 nghìn / người / tháng, cao gần gấp 2 lần so với mức chung của cả nước, cao hơn nhiều lần so với - GV chuẩn kiến thức. các vùng còn lại. Đồng Bằng Sông Hồng có mức thu nhập
  3. GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 bình quân trên người / tháng đứng thứ 2 cả nước và cao hơn mức bình quân cả nước (488.2 nghìn / người / tháng). - Vùng có mức thu nhập bình quân trên người/ tháng thấp nhất là Tây Bắc (265.7 nghìn / người / tháng, Bắc Trung Bộ (317.1 nghìn / người / tháng). - Các vùng có mức thu nhập bình quân người / tháng gần bằng mức chung cả nước là Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đồng Bằng sông Cửu Long với mức thu nhập bình quân trên người là 414.9 và 471.1 nghìn / người / tháng. - Sự phân hóa thu nhập bình quân trên người / tháng ở các vùng nước ta có sự phân hóa rõ rệt là do tác động tổng hợp của nhiều yếu tố như trình độ phát triển của vùng, cơ cấu ngành, lao động, việc làm, điều kiện sống, văn hóa, xã hội… 4. Củng cố. 5. Hướng dẫn về nhà. - GV yêu cầu HS làm hoàn chỉnh bài thực hành. - Đọc trước bài 20.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2