Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : MỤC ĐÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Chia sẻ: Abcdef_26 Abcdef_26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
196
lượt xem
9
download

Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : MỤC ĐÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: Giúp học sinh. - Xác định đúng mục đích học tập, hiểu được ý nghĩa của việc xác định mục đích học tập, hiểu sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch học tập. - Biết xây dựng kế hoạch học tập và các hoạt động khác một cách hợp lý, biết hợp tác trong học tập. - Có ý chí, nghị lực, tự giác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : MỤC ĐÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

  1. MỤC ĐÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: Giúp học sinh. - Xác định đúng mục đích học tập, hiểu được ý nghĩa của việc xác định mục đích học tập, hiểu sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch học tập. - Biết xây dựng kế hoạch học tập và các hoạt động khác một cách hợp lý, biết hợp tác trong học tập. - Có ý chí, nghị lực, tự giác trong quá trình thực hiện mục đích, hoàn thành kế hoạch học tập, khiêm tốn học hỏi bạn bè, người khác và sẵn sàng hợp tác với bạn bè trong quá trình học tập. II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - Thầy: Giáo án, SGK, SGV, câu hỏi tình huống, ví dụ thực tế. - Trò: Học bài, chuẩn bị bài mới. III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
  2. Nêu vấn đề, thảo luận, giải quyết tình huống, liên hệ thực tế. IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. ổn định tổ chức: 6A: 6B: 6C: 2. Kiểm tra bài cũ: Mục đích học tập của học sinh là gì? 3. Giảng bài mới: 2. Nội dung bài học: - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Học sinh nhắc lại mục đích mục đích học tập trước mắt. học tập trước mắt. - Cần phải học tập như thế nào b. ý nghĩa: để đạt được mục đích đặt ra? Xác định mục đích học tập từ đó có ý chí, nghị lực, sáng tạo và học tập một cách toàn diện
  3. để đạt mục đích đó. - Hãy xác định nhiệm vụ của người học sinh là gì? c. Nhiệm vụ của học sinh: Tu dưỡng đạo đức, học tập - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội tốt, tích cực tham gia hoạt dung bài học. động tập thể và hoạt động xã hội để phát triển toàn diện - Yêu cầu học sinh tìm những nhân cách. tấm gương vượt khó trong học tập? * Tìm những tấm gương vượt - Hướng dẫn học sinh trắc khó trong học tập: Nguyễn nghiệm bài tập b, c. Ngọc Ký, Cấn thuỳ Linh,… 3. Bài tập: - Bài tập b: Đánh dấu X vào hành vi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. - Bài tập c:
  4. - Yêu cầu học sinh thảo luận Cho học sinh tự nhận xét nhóm bài tập d, đ. xem mình đã thực hiện được điều nào thì đánh dấu X vào Nhóm 1,3 Bài tập d. hành vi đó. Nhóm 2,4 Bài tập đ. - Bài tập d,đ: - Yêu cầu học sinh cử đại diện lên trình bầy đáp án. Học sinh trình bày đáp án - Giáo viên nhận xét, tổng kết. thảo luận. Các nhóm nhận xét. 4. Củng cố bài: - Giáo viên hệ thống nội dung bài học. - Giáo viên nhận xét giờ học. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài. - Chuẩn bị bài 12.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản