intTypePromotion=3

Giáo án Nhập môn Tin học: Máy tính điện tử; Hệ điều hành

Chia sẻ: Đoàn Minh Phúc | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:16

0
58
lượt xem
12
download

Giáo án Nhập môn Tin học: Máy tính điện tử; Hệ điều hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài dạy nhằm giúp các bạn: Liệt kê được các thành phần cơ bản của một máy tính điện tử; trình bày được các bước thực hiện 5 thao tác với thư mục trên hệ điều hành Windows; thực hành thành thạo các thao tác tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên hệ điều hành. Tài liệu dành cho quý thầy cô tham khảo trong quá trình dạy bộ môn Tin học. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Nhập môn Tin học: Máy tính điện tử; Hệ điều hành

 1. Ngày soạn:….. /...../2015 Lớp:  Ngày giảng: Lớp: Ngày giảng: HỌC PHẦN: NHẬP MÔN TIN HỌC Phần 1: Kiến thức cơ sở Bài 1 (Tiết 1+2): Máy tính điện tử; Hệ điều hành I. MỤC TIÊU CỦA BÀI 1. Về kiến thức ­ Liệt kê được các thành phần cơ bản của một máy tính điện tử ­  Trình  bày  được  các  bước  thực  hiện  5 thao  tác  với   thư  mục   trên  hệ   điều  hành  Windows 2. Kỹ năng ­ Thực hành thành thạo các thao tác tổ  chức, quản lý thư  mục, tập tin trên hệ  điều   hành Windows 3. Thái độ ­ Thái độ học tập nghiêm túc, sáng tạo. Tham gia tích cực vào giờ giảng II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ­ Thuyết trình, diễn giải, đàm thoại III. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với giảng viên  ­ Đề cương chi tiết ­ Giáo trình liên quan đến môn học ­ Kế hoạch bài dạy 2. Đối với học sinh  ­ Đề cương chi tiết ­ Giáo trình ­ Vở, bút IV. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP ­ Tại phòng thực hành tin V. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1.Ổn định lớp học: Kiểm tra sỹ số lớp VẮNG LỚP SỸ SỐ Có phép Không phép 2. Các hoạt động cơ bản NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  TG DẠY HỌC
 2. HĐ CỦA HĐ CỦA   GIẢNG VIÊN NGƯỜI HỌC 1.Dẫn nhập Thuyết trình Lắng   nghe   và   liên  Tiết học hôm nay cô  tưởng đến nội dung  sẽ  giới thiệu với các  bài hoc em   về   các   thành  phần   cơ   bản   của  máy tính điện tử  và  trình   bày   5   thao   tác  cơ  bản trên hệ  điều  hành windows 2.Giảng bài mới * Hoạt động 1:  Máy tính điện tử Vẽ   và   giới   thiệu  Quan   sát   và   vẽ   mô  1.1.Kiến trúc chung  kiến  trúc  chung  của  hình của máy tính điện  máy tính điện tử tử ?Quan   sát   mô   hình  Quan sát, lắng nghe,  bên. Em hãy cho biết  thảo luận CPU   gồm   các  thành  phần   nào?   Nhiệm  vụ  cụ  thể  của từng  thành phần Gọi   1   vài   Sv   trình  Trình bày quan điểm  (Mô hình kiến trúc   bày   quan   điểm   của  về   vấn   đề   GV   đưa  chung của máy tính   mình ra điện tử) Nhận xét và chốt lại  Tổng hợp và ghi vào  a. CPU  vấn đề vở cá nhân Gồm có các thành  phần sau: *   Bộ   nhớ   trong  (Central Processing U ?Quan   sát   mô   hình  Quan sát, lắng nghe, 
 3. nit): có nhiệm vụ chứa  bên. Em hãy cho biết  thảo luận chương trình và dữ liệu  bộ   nhớ   chính   được  trước khi chương trình  chia thành mấy loại được thực thi. ?  Nêu  nhiệm  vụ   cụ  * Bộ  điều khiển  Cu  thể của từng loại bộ  nhớ (Central Processing Un Gọi   1   vài   Sv   trình  it):  có nhiệm vụ  điều  bày   quan   điểm   của  Trình bày quan điểm  khiển   hoạt   động  của  mình về   vấn   đề   GV   đưa  tất cả  các thành phần  Nhận xét và chốt lại  ra vấn đề Tổng hợp và ghi vào  của hệ thống máy tính  vở cá nhân theo   chương   trình   mà  nó được giao thi hành. * Bộ  số  học và lôgic  ALU  (Arithmeric   Logical   Unit):   có  nhiệm   vụ   thực   hiện  các thao tác tính toán  ?   Trình   bày   nhiệm  theo   sự   điều   khiển  vụ của thiết bị nhập Lắng   nghe,   thảo  ? Lấy vd minh họa luận  của CU. Gọi   1   vài   Sv   trình  b. Bộ nhớ chính  bày   quan   điểm   của  Trình bày quan điểm  mình về   vấn   đề   GV   đưa  Nhận xét và chốt lại  ra vấn đề Tổng hợp và ghi vào  vở cá nhân ?   Trình   bày   nhiệm  vụ của thiết bị nhập Lắng   nghe,   thảo  ? Lấy vd minh họa luận  Gọi   1   vài   Sv   trình  2 loại bộ  nhớ: Ram  bày   quan   điểm   của  Trình bày quan điểm  và Rom mình về   vấn   đề   GV   đưa  *   RAM   ­   Bộ   nhớ  Nhận xét và chốt lại  ra truy   cập   ngẫu  vấn đề Tổng hợp và ghi vào  nhiên(Random  vở cá nhân Access   Memory):  dùng   để   lưu   các  Giới   thiệu   về   hệ  chương   trình   và   dữ  thống bus Lắng nghe, tổng hợp  liệu   khi   máy   tính  và ghi bài hoạt   động,   các   dữ  liệu đó sẽ bị mất khi  tắt   máy   hoặc   mất  Qua   quan   sát   hàng  điện. ngày.   ?Theo   các   em  Lắng   nghe,   thảo  * ROM ­ Bộ  nhớ chỉ  máy tính đã trải qua  luận  đọc   (Read   Only  bao   nhiêu   thế   hệ? 
 4. Memory):   dùng   để  trình   bày   đặc   trưng  lưu   giữ   các   chương  của từng thế hệ trình và dữ liệu dùng  Gọi   1   vài   Sv   trình  cho   việc   khởi   động  bày   quan   điểm   của  Trình bày quan điểm  hệ   thống,   các   dữ  mình về   vấn   đề   GV   đưa  liệu   trong   bộ   nhớ  Nhận xét và chốt lại  ra này không bị mất khi  vấn đề Tổng hợp và ghi vào  tắt   máy   hoặc   mất  vở cá nhân điện. c.   Thiết   bị   vào   (thiết bị nhập):  Có   nhiệm   vụ   nhận  các  thông  tin  từ  thế  giới bên ngoài, biến  đổi   sang   dạng   số  một   cách   thích   hợp  rồi  đưa  vào  bộ   nhớ  trong Vd: Chuột. Bàn  Do   sự   phổ   cập   của  phím, máy scaner... máy   vi   tính   nên   khi  Lắng   nghe,   thảo  d. Thiết bị  ra (thiết   nói   đến   máy   tính  luận  bị xuất):  điện   tử   người   ta  nghĩ   ngay   đến   máy  vi  tính.  Thực  ra  còn  có   các   lớp   máy   tính  khác:   siêu   máy   tính,  máy lớn và các máy  tầm trung, trạm làm  Có   nhiệm   vụ   đưa  việc...   Tuỳ   thuộc  thông  tin   từ   bộ   nhớ  vào   nguyên   lý   hoạt  trong   ra   ngoài   dưới  động   mà   máy   tính  những  dạng   mà  con  điện   tử   được   phân  người yêu cầu. thành bao nhiêu loại  Vd:   Màn   hình,   máy  máy tính? in, loa... Gọi   1   vài   Sv   trình  e.   Ngoài   ra   còn   có   bày   quan   điểm   của  Trình bày quan điểm  Bus   hệ   thống:  kết  mình về   vấn   đề   GV   đưa  Nhận xét và chốt lại  ra hợp   với   các   mạch  vấn đề Tổng hợp và ghi vào  ghép   nối   vào   ra   để  vở cá nhân liên kết các khối của  máy   tính   với   nhau,  thường   có   3   bus  thành   phần:   bus   địa  chỉ,   bus  điều  khiển, 
 5. bus dữ liệu 1.2. Các thế hệ máy   tính Nội dung trên chúng   Máy tính đã trải qua  ta   cùng   nhau   tìm  Lắng   nghe,   liên  5 thế hệ: hiểu các thành phần   tưởng đến nội dung  *   Thế   hệ   máy   tính  cơ bản của máy tính   bài học tiếp theo số không  điện   tử,   vậy   nội   ­   Đặc   trưng:   máy  dung tiếp theo chúng   tính hoàn toàn là cơ  ta   cùng   nhau   tìm  khí,   sử   dụng   các  hiểu   thế   nào   là   hệ   bánh   răng   xe,   năng  điều hành? Các thao   lượng cung cấp cho  tác   cơ   bản   trên   hệ   máy   là   sức   người  điều hành (quay tay). *   Thế   hệ   máy   tính  thứ nhất ?  Theo  em  hiểu  thế  ­   Đặc   trưng:   máy  nào là HĐH Lắng   nghe,   thảo  tính   dùng   đèn   điện  ?   HĐH   có   những  luận  tử chức năng gì *   Thế   hệ   máy   tính  Gọi   1   vài   Sv   trình  thứ hai bày   quan   điểm   của  Trình bày quan điểm  ­   Đặc   trưng:   máy  mình về   vấn   đề   GV   đưa  tính dùng transistor Nhận xét và chốt lại  ra *   Thế   hệ   máy   tính  vấn đề Tổng hợp và ghi vào  thứ ba vở cá nhân ­   Đặc   trưng:   máy  tính   dùng   mạch   tích  hợp   IC   (Integrated  Circuit) *   Thế   hệ   máy   tính  thứ tư ­   Đặc   trưng:   dùng  mạch   VLSI   (trong  một   chip   có   thể   có  hàng   nghìn,   hàng  trăm nghìn, thậm chí  hàng triệu transistor) *   Thế   hệ   máy   tính  Giới   thiệu   về   một  thứ năm số HĐH Lắng nghe, ghi bài ­   Đặc   trưng:   máy  tính thông minh
 6. 1.3.   Phân   loại   máy   tính Giới thiệu cách khởi  Quan   sát   và   ghi   bài  động   và   thoát   khỏi  để tiết sau thực hành Windows Máy tính được phân  làm 3 loại: *   Máy   tính   số:   là  loại   máy   tính   sử  dụng   các   đại   lượng  vật lý biến thiên rời  rạc để biểu diễn các  đại   lượng   cần   tính  toán. ­ Máy tính số  có thể  được phân chia theo  các tiêu chí như Quan   sát   và   ghi   bài  + Theo cách thực thi  Giới thiệu cách khởi  để tiết sau thực hành chương   trình:   ta   sẽ  động và thoát khỏi 1  có   máy   tính   số   liên  chương   trình   ứng  tiếp,   máy   tính   số  dụng song   song,   máy   tính  số   liên   tiếp   ­   song  song +   Theo   nhiệm   vụ  máy   tính   thực   hiện:  ta sẽ  có máy tính số  chuyên   dụng,   máy  tính số đa năng * Máy tính tương tự:  là   loại   máy   tính   sử  dụng   các   đại   lượng  vật lý biến thiên liên  Quan   sát   và   ghi   bài 
 7. tục để biểu diễn các  để tiết sau thực hành đại   lượng   cần   tính  Giới   thiệu   và   minh  toán   (điện   áp,   dòng  họa thao tác tạo thư  điện). mục *   Máy   tính   lai:   là  loại   máy   tính   kết  hợp   cả   2   nguyên   lý  trên   tức   là   trong   hệ  thống có một nửa là  số, một nửa là tương  tự. Quan   sát   và   ghi   bài  để tiết sau thực hành Giới   thiệu   và   minh  họa thao tác đổi tên  thư mục Quan   sát   và   ghi   bài  để tiết sau thực hành Quan   sát   và   ghi   bài  để tiết sau thực hành Giới   thiệu   và   minh  họa thao tác xóa tên  * Hoạt động 2: Hệ  thư mục điều hành Giới   thiệu   và   minh  2.1.   Khái   niệm,  họa   thao   tác   di  chức   năng   của   hệ  chuyển   hoặc   sao  điều hành chép  các  tệp  và thư  mục ­  HĐH   là   một   bộ  chương   trình   (phần  mềm)   quán   xuyến  toàn   bộ   hoạt   động  của   máy   tính   điện  tử. ­   Chức   năng   của  HĐH +   Điều   khiển  việc   thực   thi   mọi  chương trình +   Quản   lý,   phân  phối   và   thu   hồi   bộ 
 8. nhớ + Điều khiển các  thiết bị +   Điều   khiển   và  quản   lý   việc   vào/ra  dữ liệu + Làm nhiệm  vụ  trung gian 2.2.   Giới   thiệt   một   số HĐH ­ Hệ điều hành MS –   Dos:   Sử   dụng   bằng  các câu lệnh. ­  Hệ   điều   hành   Window:  Giúp chúng  ta làm quen với máy  tính,   dùng   máy   tính  với   mục   đích   để  soạn   thảo   văn   bản,  trình bày văn bản.... +   Windows   dễ   học,  dễ   sử   dụng   hơn  DOS   nhờ   giao   diện  đồ họa thông qua hệ  thống   menu   và   các  hộp thoại. 2.3.   Khởi   động   và   thoát khỏi Windows * Khởi động  Windows: ­ Bấm nút power trên  case ­ Khởi động lại máy  tính: + C1: Ctrl + Alt+  Delete
 9. + C2: Nhấn phím  Reset + C3: Start­>turnoff­ > Restart * Thoát khỏi  Windows: Trước khi tắt máy,  phải tắt hết chương  trình đang chạy trên  máy + C1: Start ­>  TurnOff my  computer­> Turnoff + C2: Nhấn nút  Power trên case + C3: rút nguồn điện 2.4. Giới thiệu về  màn hình Destop,  thanh menu  Tasbar... 2.5.  Khởi   đông ̣   và  thoat khoi 1 ch ́ ̉ ương   trinh  ̀ ưng dung: ́ ̣ * Khởi đông: ̣ Cach ́   1:   Kich ́   đung ́   chuôṭ   vaò   chương  ̀ ̀ ̣ trinh ma ban cân lam ̀ ̀   viêc̣   ở   ngoaì   maǹ   hinh Desk top ̀ Cach ́   2:   Start   /  Program/   choṇ   chương trinh ban cân ̀ ̣ ̀  ̣ lam viêc ̀ *   Thoat́   khoỉ   1   chương   trinh ̀   ưng ́   ̣ dung:
 10. + File/ Exit +Ân Clt + F4 ́ ̣  + Chon  2.6. Thao tác với hệ   điều hành a. Tạo thư mục B1: Bấm phải chuột  vào MyComputer B2:   Bấm   trái   chuột  vào   tên   ổ   đĩa   hoặc  thư   mục   muốn   tạo  thư mục trong đó B3: Có 2 cách C1:   BTC   vào  File/New/Folder/   gõ  tên   thư   mục/   nhấn  enter C2: Di chuyển chuột  đến   vùng   trắng/  BPC/New/Folder/gõ  tên   thư   mục/   nhấn  enter b. Đổi tên thư mục B1:   BPC   vào   thư  mục muốn đổi B2:   BTC   vào  Rename B3: Gõ tên thư  mục  muốn   đổi,   nhấn  enter c. Xóa thư mục B1:   BPC   vào   thư  mục muốn xóa B2:   Ấn   phím   Delete  trên bàn phím/enter
 11. d.   Di   chuyển   hoặc   sao chép các tệp và   thư mục: *   Sao   chép   tệp   tin  vào thư mục khác: B1: Chọn tệp tin cần  sao chép B2:   Trong   bảng  chọn  Edit,   chọn  mục  Copy( nhấn tổ  hợp phím Ctrl +C) B3: Chuyển đến thư  mục sẽ  chứa tệp tin  mới B4:   Trong   bảng  chọn  Edit,   chọn  mục  Paste  (nhấn  phím   tổ   hợp  Ctrl  +V) * Di chuyển tệp tin  sang thư mục khác: B1: Chọn tệp tin cần  di chuyển B2:   Trong   bảng  chọn  Edit,   chọn  mục Cut B3: Chuyển đến thư  mục sẽ  chứa tệp tin  mới B4:   Trong   bảng  chọn  Edit,   chọn  mục  Paste  (nhấn  phím   tổ   hợp  Ctrl  +V)
 12. 3.   Củng   cố   kiến  Thuyết   trình,   vấn  Lắng   nghe,   trả   lời  thức và củng cố bài đáp câu hỏi Qua   nội   dung   bài  học   lý   thuyết   hôm  nay   các   em   đã   biết  liệt   kê   các   thành  phần   cơ   bản   trong  máy tính điện tử  và  trình   bày   được   các  thao tác với hệ  điều  hành Trả  lời 1 số  câu hỏi  liên   quan   đến   nội  dung bài học 4.   Hướng   dẫn   tự  Thuyết trình Lắng   nghe,   ghi   nội  học, tự rèn luyện dung yêu cầu ­ Tìm hiểu thêm các  vấn   đề   liên   quan  đến:   máy   tính   điện  tử; hệ điều hành 5. Nguồn tài liệu tham khảo [1]. Thạc Bình Cường, Giáo trình Tin học văn phòng, Nxb Giáo dục,  2011 [2]. KS Công Tuân, Tin học văn phòng, Nxb Văn hóa thông tin, 2010 [3]. Bùi Thế Tâm, Tin học cơ sở, Nxb Văn hóa thời đại, 2011 [4]. Phạm Hưng, Tự học Power Point 2003, Nxb Văn hóa Thông tin, 2008 Ngày …tháng… năm …… Ngày….. tháng ….. năm… Ký duyệt của Trưởng  Giảng viên bộ môn (ký, ghi họ tên) (ký, ghi họ tên) Ngày soạn: Lớp:  Ngày giảng: ….. /...../2015 Lớp: Ngày giảng: Bài 2: Kiến thức cơ sở Bài 2 (Tiết 3+4): Thực hành Máy tính điện tử; Hệ điều hành I. MỤC TIÊU CỦA BÀI 1. Về kiến thức ­ Liệt kê được các thành phần cơ bản của một máy tính điện tử ­  Trình  bày  được  các  bước  thực  hiện  5 thao  tác  với   thư  mục   trên  hệ   điều  hành  Windows
 13. 2. Kỹ năng ­ Thực hành thành thạo các thao tác tổ  chức, quản lý thư  mục, tập tin trên hệ  điều   hành Windows 3. Thái độ ­ Thái độ học tập nghiêm túc, sáng tạo. Tham gia tích cực vào giờ giảng II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ­ Vấn đáp, diễn giải III. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với giảng viên  ­ Đề cương chi tiết ­ Giáo trình liên quan đến môn học ­ Kế hoạch bài dạy 2. Đối với học sinh  ­ Đề cương chi tiết ­ Giáo trình ­ Máy tính IV. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP Tại phòng thực hành tin  V. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1.Ổn định lớp học: Kiểm tra sỹ số lớp VẮNG LỚP SỸ SỐ Có phép Không phép 2. Các hoạt động cơ bản HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA   GIẢNG VIÊN NGƯỜI HỌC 1.Dẫn nhập Thuyết trình Lắng   nghe   và   liên  Tiết   học   hôm   nay   cô  tưởng   đến   nội   dung  sẽ   giới   thiệu   với   các  bài hoc em về  các thao tác cơ  bản trên hệ  điều hành  windows. Để  củng cố  cho kiến thức trên tiết  học hôm nay chúng ta 
 14. cùng   nhau   thực   hành:  Thực hiện một số thao  tác   với   hệ   điều   hành  qua bài tập cụ thể 2.   Hướng   dẫn   ban  đầu; Vấn đáp, đoàn thoại Thảo   luận   và   đưa   ra  Phân   chia   các   sinh  câu trả lời viên vào các máy thực  hành; Đưa   ra   yêu   cầu   bài  Thực   hành   theo   yêu  Nhắc lại nội dung lý  thực hành cầu của bài thuyết liên quan đến  bài thực hành 1.1.   Kiến   trúc   chung   máy tính điện tử + Thiết bị nhập + Thiêt bị xuất 2.2. Hệ điều hành +   Khởi   động   và   thoát  khỏi HĐH Windows +   Thoát   khỏi   chương  trình ứng dụng +   Các   thao   tác   với  HĐH 3.   Hướng   dẫn  Đưa   ra   yêu   cầu   bài  thường xuyên; thực hành Thực   hành   theo   yêu  Bài tập thực hành cầu của bài Bài 1: Tạo các cây thư  mục sau  Thực hành Quan sát và hướng dẫn  Quan sát GV chữa bài  1   số   Sv   các   lỗi   khi  để  phát hiện ra những  thực hành lỗi đã mắc phải trong  Thuyết trình, làm mẫu  giờ   thực   hành.   Khắc  bài thực hành phục trong giờ sau
 15. Bài 2:  Thực hiện theo  các yêu cầu sau Thư mục cần đổi tên Tên sẽ đổi  thành Trường   CĐ   VHNT   Tây  BPQL Web Bắc\TT Tin học\ Quý 1 Trường   CĐ   VHNT   Tây  BPQL  Bắc\TT Tin học\ Quý 2 Mạng Trường   CĐ   VHNT   Tây  BM QLVH Bắc\Giáo án\Lớp 1 Trường   CĐ   VHNT   Tây  BM  Bắc\Giáo án\Lớp 2 LSVMTG Trường   CĐ   VHNT   Tây  Khoa   SP  Bắc\Giáo án ÂN Trường   CĐ   VHNT   Tây  BM   Tiếng  Bắc\Hiệu phó\Hiệu phó 1 Anh Trường   CĐ   VHNT   Tây  BM   Tin  Bắc\Hiệu phó\Hiệu phó 2 học Trường   CĐ   VHNT   Tây  Khoa TN Bắc\Hiệu phó Lớp   \   Họ   và   tên   sinh  Cẩm Ly viên\Hiệu phó\ Hiệu phó 1 Lớp   \   Họ   và   tên   sinh  Đan  viên\Hiệu phó\ Hiệu phó 2 Trường Lớp   \   Họ   và   tên   sinh  Giải trí viên\Hiệu phó Bài  3:  Thực  hiện xoá  thư mục theo yêu cầu ­   Xóa   cây   thư   mục  Trường CĐSL ­ Xóa thư mục Giải trí  trong cây thư mục Lớp 4.   Hướng   dẫn   kết  Quan sát và hướng dẫn  Lắng nghe  thúc; 1   số   Sv   các   lỗi   khi  Quan sát GV chữa bài  Chữa bài cho học sinh,  thực hành để  phát hiện ra những  Từ   những   lỗi   sai   phổ  Thuyết trình, làm mẫu  lỗi đã mắc phải trong  biến   để   củng   cố   lại  bài thực hành giờ   thực   hành.   Khắc  kiến   phần   còn   chưa  phục trong giờ sau hiểu rõ
 16. 4.  Hướng   dẫn   tự  Thuyết trình, diễn giải Lắng nghe học, tự rèn luyện Chuẩn   bị   trước   nội  dung bài Internet 5. Nguồn tài liệu tham khảo [1]. Thạc Bình Cường, Giáo trình Tin học văn phòng, Nxb Giáo dục,  2011 [2]. KS Công Tuân, Tin học văn phòng, Nxb Văn hóa thông tin, 2010 [3]. Bùi Thế Tâm, Tin học cơ sở, Nxb Văn hóa thời đại, 2011 [4]. Phạm Hưng, Tự học Power Point 2003, Nxb Văn hóa Thông tin, 2008 Ngày …tháng… năm  Ngày….. tháng ….. năm… …… Giảng viên Ký duyệt của Trưởng  (ký, ghi họ tên) bộ môn (ký, ghi họ tên)
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản