intTypePromotion=1

Giáo án Sinh học 8 bài 1: Bài mở đầu

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tài | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
113
lượt xem
14
download

Giáo án Sinh học 8 bài 1: Bài mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 8 bài 1: Bài mở đầu để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 8 bài 1: Bài mở đầu được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 8 bài 1: Bài mở đầu

Bài 1:

BÀI MỞ ĐẦU

I. MỤC TIÊU

   1. Kiến thức

 - HS nêu được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.

 - HS xác định được vị trí của con người trong tự nhiên và các đặc điểm tiến hóa của con người so với động vật.

 - Nêu được các phương pháp học tập bộ môn.

   2. Kĩ năng

      - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp.

      - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm.

   3. Thái độ

      - Yêu thích bộ môn.

II. CHUẨN BỊ

     - Chuẩn bị tranh vẽ H1.1, H1.2

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

   1.Ổn định tổ chức:           8A......................................8B..........................................

   2. Kiểm tra bài cũ: - GV giới thiệu nội dung chương trình Sinh học 8

   3. Bài mới

* Mở bài : ở lớp 6,7 các em đã được tìm hiểu về 2 sinh vật khá gần gũi ở quanh ta đấy chính là động vật và thực vật. Sang lớp 8 các em sẽ được tìm hiểu về chính bản thân mình qua môn : Cơ thể người và Vệ sinh

Vậy tìm hiểu về cơ thể người để làm gì ?....

            * Phát triển bài

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

* HĐ1: Tìm hiểu vị trí của con người trong tự nhiên

- G yêu cầu H:

? Kể tên các ngành động vật đã học ở lớp 7

? Ngành động vật nào có cấu tạo hoàn chỉnh nhất

- HS kể tên các ngành động vật đã học

- G yêu cầu HS  đọc  mục ■ và thảo luận các câu hỏi:

? Vì sao loài người thuộc lớp thú?

?  Những đặc điểm nào của con người khác biệt với động vật?

- HS thảo luận nhóm trả lời:

-Cấu tạo của cơ thể người rất giống cấu tạo chung của của ĐV có xương sống. Người giống thú: có lông mao. Đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ.

- GV cho HS làm bài tập mục 6 và yêu cầu HS trình bày

- GV hoàn thiện kiến thức cho HS

* HĐ2: Tìm hiểu nhiệm vụ của môn học cơ thể người và vệ sinh

- GV nêu câu hỏi:

? Bộ môn cơ thể người và vệ sinh cho chúng ta biết điều gì

- HS đọc mục ■, thảo luận trả lời:

+ Nhiệm vụ của bộ môn

+ Biện pháp bảo vệ cơ thể

      trình bày, nhận xét, bổ sung và rút ra kết luận

- GV chốt kiến thức cho H, lấy VD

- GV: ? Mối quan hệ giữa bộ môn Cơ thể người và Vệ sinh với các ngành nghề trong xã hội ( những môn KH khác)

- HS chỉ ra mối liên quan giữa bộ môn và môn TDTT mà các em đang học

* HĐ3: Tìm hiểu các phương pháp học tập bộ môn

- GV nêu câu hỏi:

? Hãy nêu các phương pháp cơ bản học tập bộ môn

- HS đọc thông tin, thảo luận

- GV lấy VD cụ thể minh họa cho các phương pháp mà H nêu ra

- GV yêu cầu HS đọc kết luận chung

I. Vị trí của con người trong tự nhiên

  

 

 

 

 

 

 - Loài người thuộc lớp thú

  

- Con người có tiếng nói, chữ viết và hoạt động có mục đích vì vậy làm chủ thiên nhiên

 

 

 

 

 

 

 

II. Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh

   

- Cung cấp những kiến thức về cấu tạo, sinh lý của các cơ quan trong cơ thể

    - Thấy được mối quan hệ giữa cơ thể người và môi trường để đề ra các biện pháp bảo vệ cơ thể

    - Thấy rõ mối liên quan giữa môn học với các môn khoa học khác như y học, TDTT, điêu khắc, hội họa…

 

 

 

 

III. Phương pháp học tập bộ môn cơ thể người và vệ sinh

   

 - Quan sát tranh, mô hình, tiêu bản, mẫu vật.

 - Bằng thí nghiệm

 - Vận dụng kiến thức giải thích thực tế

4. Củng cố

       ? Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp thú?

       ? Trình bày nhiệm vụ và các phương pháp học tập bộ môn?

5. Hướng dẫn về nhà

      - Học bài và làm bài tập

      - Đọc trước bài mới “ Bài 2 : Cấu tạo cơ thể nguời”

Bài 1:

BÀI MỞ ĐẦU

I. MỤC TIÊU

   1. Kiến thức

 - HS nêu được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.

 - HS xác định được vị trí của con người trong tự nhiên và các đặc điểm tiến hóa của con người so với động vật.

 - Nêu được các phương pháp học tập bộ môn.

   2. Kĩ năng

      - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp.

      - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm.

   3. Thái độ

      - Yêu thích bộ môn.

II. CHUẨN BỊ

     - Chuẩn bị tranh vẽ H1.1, H1.2

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

   1.Ổn định tổ chức:           8A......................................8B..........................................

   2. Kiểm tra bài cũ: - GV giới thiệu nội dung chương trình Sinh học 8

   3. Bài mới

* Mở bài : ở lớp 6,7 các em đã được tìm hiểu về 2 sinh vật khá gần gũi ở quanh ta đấy chính là động vật và thực vật. Sang lớp 8 các em sẽ được tìm hiểu về chính bản thân mình qua môn : Cơ thể người và Vệ sinh

Vậy tìm hiểu về cơ thể người để làm gì ?....

            * Phát triển bài

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

* HĐ1: Tìm hiểu vị trí của con người trong tự nhiên

- G yêu cầu H:

? Kể tên các ngành động vật đã học ở lớp 7

? Ngành động vật nào có cấu tạo hoàn chỉnh nhất

- HS kể tên các ngành động vật đã học

- G yêu cầu HS  đọc  mục ■ và thảo luận các câu hỏi:

? Vì sao loài người thuộc lớp thú?

?  Những đặc điểm nào của con người khác biệt với động vật?

- HS thảo luận nhóm trả lời:

-Cấu tạo của cơ thể người rất giống cấu tạo chung của của ĐV có xương sống. Người giống thú: có lông mao. Đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ.

- GV cho HS làm bài tập mục 6 và yêu cầu HS trình bày

- GV hoàn thiện kiến thức cho HS

* HĐ2: Tìm hiểu nhiệm vụ của môn học cơ thể người và vệ sinh

- GV nêu câu hỏi:

? Bộ môn cơ thể người và vệ sinh cho chúng ta biết điều gì

- HS đọc mục ■, thảo luận trả lời:

+ Nhiệm vụ của bộ môn

+ Biện pháp bảo vệ cơ thể

      trình bày, nhận xét, bổ sung và rút ra kết luận

- GV chốt kiến thức cho H, lấy VD

- GV: ? Mối quan hệ giữa bộ môn Cơ thể người và Vệ sinh với các ngành nghề trong xã hội ( những môn KH khác)

- HS chỉ ra mối liên quan giữa bộ môn và môn TDTT mà các em đang học

* HĐ3: Tìm hiểu các phương pháp học tập bộ môn

- GV nêu câu hỏi:

? Hãy nêu các phương pháp cơ bản học tập bộ môn

- HS đọc thông tin, thảo luận

- GV lấy VD cụ thể minh họa cho các phương pháp mà H nêu ra

- GV yêu cầu HS đọc kết luận chung

I. Vị trí của con người trong tự nhiên

  

 

 

 

 

 

 - Loài người thuộc lớp thú

  

- Con người có tiếng nói, chữ viết và hoạt động có mục đích vì vậy làm chủ thiên nhiên

 

 

 

 

 

 

 

II. Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh

   

- Cung cấp những kiến thức về cấu tạo, sinh lý của các cơ quan trong cơ thể

    - Thấy được mối quan hệ giữa cơ thể người và môi trường để đề ra các biện pháp bảo vệ cơ thể

    - Thấy rõ mối liên quan giữa môn học với các môn khoa học khác như y học, TDTT, điêu khắc, hội họa…

 

 

 

 

III. Phương pháp học tập bộ môn cơ thể người và vệ sinh

   

 - Quan sát tranh, mô hình, tiêu bản, mẫu vật.

 - Bằng thí nghiệm

 - Vận dụng kiến thức giải thích thực tế

4. Củng cố

       ? Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp thú?

       ? Trình bày nhiệm vụ và các phương pháp học tập bộ môn?

5. Hướng dẫn về nhà

      - Học bài và làm bài tập

      - Đọc trước bài mới “ Bài 2 : Cấu tạo cơ thể nguời”

.............Xem online hoặc tải về máy...........

Trên đây là một phần nội dung của giáo án: Bài mở đầu để xem toàn bộ và đầy đủ nội dung của giáo án này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng đăng nhập vào trang tailieu.vn để xem online hoặc tải về máy.

Để soạn bài được đầy đủ và chi tiết hơn, thầy cô có thể tham khảo thêm:

  • Bài giảng sinh học 8 bài 1: Bài mở đầu với hệ thống kiến thức rõ ràng, cô đọng về vị trí của con người trong tự nhiên, nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh, phương pháp để học tập hiệu quả môn cơ thể người và vệ sinh kèm với đó là hình ảnh minh họa đặc điểm cơ bản để phân biệt người với động vật cùng sơ đồ cây phát sinh giới động vật thể hiện rõ vị trí của con người sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác soạn bài của qúy thầy cô.
  • Bên cạnh đó, bài tập SGK với lời giải chi tiết, rõ ràng giúp thầy cô hoàn thiện hơn bài giảng của mình.

 Nhân tiện, taileiu.vn cũng xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo án sinh học 8 bài 2: Cấu tạo cơ thể người để hỗ trợ quý thầy cô trong công tác soạn giáo án bài tiếp theo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản