intTypePromotion=1

Giáo án Thủ công 3 bài Bài 16: Làm quạt giấy tròn - GV:H.B.Hằng

Chia sẻ: Hoàng Hằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
304
lượt xem
41
download

Giáo án Thủ công 3 bài Bài 16: Làm quạt giấy tròn - GV:H.B.Hằng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 16: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN (3 tiết).... Tiết 1:. I. Mục tiêu:. - Học sinh biết cách làm quạt giấy tròn.. - Học sinh làm được giấy tròn đúng quy trình kỹ thuật.. - Học sinh thích làm đồ chơi.. II. Chuẩn bị hoạt động dạy học:. - Mẫu quạt giấy tròn có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát.. - Các bộ phận để làm quạt tròn gồm: 2 tờ giấy đã gấp các nếp g ấp cách. đều để làm quạt, cán quạt và chỉ bụôc.. - Giấy thủ công, sợi chỉ, kéo, hồ dán.. - Tranh quy trình gấp quạt tròn.. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:.. T Nội dung cơ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh.gian bản.1 phút Ổn định tổ - Giáo viên yêu cầu - Học sinh cả lớp hát. chức lớp học sinh hát tập thể. tập thể..2 phút Kiểm tra việc - Giáo viên kiểm tra - Học sinh để dụng cụ. chuẩn bị của sự chuẩn bị của học lên bàn cho giáo viên. học sinh. sinh. kiểm tra.. Giới thiệu bài. - Giáo viên chia lớp - Học sinh các nhóm. làm 6 nhóm (2 bàn quan sát quạt giấy tròn.. quay lại làm 1 nhóm.. Phát cho mỗi nhóm 1. cái quạt giấy tròn để. quan sát.. - Giáo viên nêu câu. hỏi định hướng cho. học sinh quan sát.. - Quạt giấy tròn có - Gấp quạt giấy, giống. gì giống và khác quạt các nếp gấp, cách gấp. giấy đã làm ở lớp 1? và có chỉ buộc. Khác là.. - Cho học sinh nhận quạt giấy tròn là hình. xét tuyên dương. tròn và có cán để cầm.. - Giáo viên: để gấp. được quạt giấy tròn ta. cần dán nối 2 tờ giấy. màu theo chiều rộng..20 Hoạt động 2: - Giáo viên thực hành - Học sinh quan sát.phút Giáo viên các thao tác mẫu cho giáo viên làm mẫu.. hướng dẫn học sinh quan sát.. mẫu. + Chúng ta cắt 2 tờ giấy. Bước 1: cắt màu hình chữ nhật, dài 24. giấy ô, rộng 16 ô để gấp quạt.. - Cắt 2 tờ giấy hình. chữ nhật cùng màu dài. 16 ô, rộng 12 ô để làm. cán quạt.. Bước 2: Gấp, + Em hãy nêu cách gấp - Gấp nếp gấp cách. dán quạt. mà em đã gấp ở lớp 1? đều 1 ô theo chiều rộng. - Giáo viên giới thiệu của tờ giấy cho đến hết.. quy trình (H2).. - Tiếp tục gấp tờ - Học sinh tiếp tục. giấy hình chữ nhật thứ quan sát.. 2 giống gấp tờ giấy. hình chữ nhật thứ. nhất.. - Bôi hồ dán 2 mép. tờ giấy lại với nhau. (H3) dùng chỉ buộc. chặt vào nếp gấp giữa. và bôi hồ lên mép gấp. trong cùng, ép chặt lại. (H4).. Bước 3: Làm - Lấy tờ giấy làm -. cán quạt và cán quạt gấp cuộn. hoàn chỉnh theo cạnh 16 ô với nếp. quạt. gấp rộng 1 ô (H5a) cho. đến hết, rồi bôi hồ vào.. mép cuối và dán lại để. được cán quạt (H5 b).. - Bôi hồ vào 2 mép. ngoài cùng của quạt và. nửa quạt, sau đó lần. lượt dán ép 2 cán quạt. vào mép ngoài cùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Thủ công 3 bài Bài 16: Làm quạt giấy tròn - GV:H.B.Hằng

  1. Bài 16: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN (3 tiết) Tiết 1: I. Mục tiêu: - Học sinh biết cách làm quạt giấy tròn. - Học sinh làm được giấy tròn đúng quy trình kỹ thuật. - Học sinh thích làm đồ chơi. II. Chuẩn bị hoạt động dạy học: - Mẫu quạt giấy tròn có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát. - Các bộ phận để làm quạt tròn gồm: 2 tờ giấy đã gấp các nếp g ấp cách đều để làm quạt, cán quạt và chỉ bụôc. - Giấy thủ công, sợi chỉ, kéo, hồ dán. - Tranh quy trình gấp quạt tròn. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: T Nội dung cơ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian bản 1 phút Ổn định tổ - Giáo viên yêu cầu - Học sinh cả lớp hát chức lớp học sinh hát tập thể. tập thể. 2 phút Kiểm tra việc - Giáo viên kiểm tra - Học sinh để dụng cụ chuẩn bị của sự chuẩn bị của học lên bàn cho giáo viên học sinh. sinh. kiểm tra. Giới thiệu bài. - Giáo viên chia lớp - Học sinh các nhóm làm 6 nhóm (2 bàn quan sát quạt giấy tròn. quay lại làm 1 nhóm. Phát cho mỗi nhóm 1 cái quạt giấy tròn để quan sát. - Giáo viên nêu câu hỏi định hướng cho học sinh quan sát. - Quạt giấy tròn có - Gấp quạt giấy, giống gì giống và khác quạt các nếp gấp, cách gấp giấy đã làm ở lớp 1? và có chỉ buộc. Khác là
  2. - Cho học sinh nhận quạt giấy tròn là hình xét tuyên dương. tròn và có cán để cầm. - Giáo viên: để gấp được quạt giấy tròn ta cần dán nối 2 tờ giấy màu theo chiều rộng. 20 Hoạt động 2: - Giáo viên thực hành - Học sinh quan sát phút Giáo viên các thao tác mẫu cho giáo viên làm mẫu. hướng dẫn học sinh quan sát. mẫu. + Chúng ta cắt 2 tờ giấy Bước 1: cắt màu hình chữ nhật, dài 24 giấy ô, rộng 16 ô để gấp quạt. - Cắt 2 tờ giấy hình chữ nhật cùng màu dài 16 ô, rộng 12 ô để làm cán quạt. Bước 2: Gấp, + Em hãy nêu cách gấp - Gấp nếp gấp cách dán quạt. mà em đã gấp ở lớp 1? đều 1 ô theo chiều rộng - Giáo viên giới thiệu của tờ giấy cho đến hết. quy trình (H2). - Tiếp tục gấp tờ - Học sinh tiếp tục giấy hình chữ nhật thứ quan sát. 2 giống gấp tờ giấy hình chữ nhật thứ nhất. - Bôi hồ dán 2 mép tờ giấy lại với nhau (H3) dùng chỉ buộc chặt vào nếp gấp giữa và bôi hồ lên mép gấp trong cùng, ép chặt lại (H4). Bước 3: Làm - Lấy tờ giấy làm - cán quạt và cán quạt gấp cuộn hoàn chỉnh theo cạnh 16 ô với nếp quạt. gấp rộng 1 ô (H5a) cho đến hết, rồi bôi hồ vào
  3. mép cuối và dán lại để được cán quạt (H5 b). - Bôi hồ vào 2 mép ngoài cùng của quạt và nửa quạt, sau đó lần lượt dán ép 2 cán quạt vào mép ngoài cùng của quạt H6. - Các em chú ý: dán đầu 2 cánh quạt cách chỗ buộc chỉ nửa ô và ép lâu hơn cho khô. -> Mở 2 cán quạt theo chiều mũi tên (H6) để 2 cán quạt ép vào nhau, được chiếc quạt giấy tròn như (H1). -> Vậy muốn có được cái quạt giấy tròn chúng ta phải thực hiện đúng quy trình. 2 phút, IV. Nhận xét – Dặn dò: - Giáo viên nhận xét việc chuẩn bị và thái độ học tập của học sinh. - Các em về tập thực hành các thao tác gấp và dán quạt, tiết sau chuẩn bị giấy màu, chỉ buộc, kéo, hồ dán …. Để thực hành gấp và dán hoàn chỉnh quạt giấy tròn. ______________________ Tiết 2 + 3: Các hoạt động dạy – học chủ yếu. T Nội dung cơ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian bản 1 phút Ổn định tổ - Giáo viên yêu cầu - Học sinh cả lớp hát chức lớp học sinh hát tập thể. tập thể. 2 phút Kiểm tra việc - Giáo viên kiểm tra - Học sinh để dụng cụ chuẩn bị của sự chuẩn bị của học lên bàn cho giáo viên học sinh. sinh. kiểm tra.
  4. 2 phút Giới thiệu - Giáo viên giới thiệu - Học sinh lắng nghe. phần thực phần thực hành. hành. 8 phút Hoạt động 1: + Giáo viên nêu câu hỏi - Làm quạt giấy tròn Học sinh thực để học sinh nhắc lại quy theo 3 bước: hành. Học sinh trình: làm quạt giấy gồm Bước 1: cắt giấy. nhắc lại quy mấy bước? Bước 2: gấp, dán quạt. trình kỹ thuật Bước 3: làm cán quạt và làm quạt giấy hoàn chỉnh quạt. tròn. - Ở bước 2: sau khi - Bôi hồ dán 2 mép tờ gấp giấy xong em dán giấy lại với nhau, dùng quạt như thế nào? chỉ buộc chặt lại vào mép gấp trong cùng, ép chặt lại. 30 Hoạt động 2: - Giáo viên hướng - Học sinh thực hành phút Học sinh thực dẫn học sinh thực theo nhóm 4. hành làm quạt hành. giấy tròn. - Mỗi em tự làm 1 cái và hoàn thành ngay tại lớp. - Chia học sinh thực hành theo nhóm để làm quạt, nhớ nhắc nhở nhau làm đún quy trình. - Giáo viên quan sát theo dõi từng nhóm, giúp đỡ học sinh làm chậm. 10 Trang trí sản Lưu ý học sinh: trang trí - Học sinh tranh trí phút phẩm. quạt bằng cách vẽ hình sản phẩm. hoặc dán các nan giấy bạc nhỏ, kẻ màu song song theo chiều dài tờ giấy trước khi gấp quạt. - Nhớ miết kỹ các nếp gấp, bụôc chỉ cho
  5. chặt. - Viết tên mình vào sản phẩm. 15 Đánh giá sản - Giáo viên cho học - Học sinh đánh giá phút phẩm. sinh tự đánh giá sản sản phẩm của mình và phẩm của nhau. của bạn. - Giáo viên đánh giá, tuyên dương những sản phẩm đẹp. 2 phút, Nhận xét – Dặn dò: - Nhận xét về sự chuẩn bị và thái độ học tập của học sinh. Các em về ôn kỹ lại các bài đã học để tiết sau làm bài kiểm tra cuối năm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản