intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án tuần 10 bài Tập đọc: Thương ông - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

226
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: THƯƠNG ÔNG. I. Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn được cả bài thơ.Đọc đúng các từ: lon ton, bước lên, thủ thỉ, lập tức… (MB) đau chân, lon ton, sáng trong, thủ thỉ, ngay lập tức, nghiệm, đã bảo mà, … (MT, MN) Đọc đúng nhịp thơ...2. Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ: thủ thỉ, thử xem, thích chí. Hiểu nội dung bài: Việt còn nhỏ nhưng đã biết thương ông. Bài thơ khuyên các em biết thương yêu ông bà của mình, nhất là biết chăm sóc ông bà khi ốm đau, già yếu. 3. Thái độ: Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. II. Chuẩn bị GV: Bảng phụ viết các nội dung luyện đọc, tranh minh hoạ bài tập đọc. HS: SGK...III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Bưu thiếp. - Gọi 3 HS lên bảng, đọc cho cả lớp - HS nêu. nghe bưu thiếp chúc thọ ông bà và - Hát Hoạt động của Trò...phong bì thư. - Nhận xét bài và cho điểm HS. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Hỏi: Khi ông bà đau ốm các em nên - Chăm sóc ông bà, làm ông bà làm gì? - Bài tập đọc hôm nay là một thơ vui kể về Việt. Bạn Việt đã làm gì khi ông mình bị đau ốm. Các con cùng học bài hôm nay để biết được điều này. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc.  Mục tiêu: Đọc cả bài đúng từ khó (vần oa, âm l). Biết nghỉ hơi theo nhịp, nhấn giọng từ gợi cảm, gợi tả. Hiểu nghĩa từ khó.  Phương pháp: Trực quan, luyện tập, phân tích.  ĐDDH: SGK. Bảng phụ ghi từ, câu khó. a) Đọc mẫu. - GV đọc mẫu lần 1, giọng đọc vui - Đọc các từ đã ghi trên bảng - 1 HS khá đọc mẫu lần 2. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo. vui lòng…...tươi, hóm hỉnh. b) Hướng dẫn phát âm các từ khó, dễ lẫn. - Cho HS đọc các từ khó cần luyện đọc...phụ (đã giới thiệu ở phần mục tiêu) - Mỗi HS chỉ đọc 1 câu. Đọc lần lượt cho đến hết bài...- Đọc bài theo đoạn. - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng + Đoạn 1: Ông bị đau chân … câu cho đến hết bài. c) Đọc từng đoạn thơ trước lớp. - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc theo đoạn. d) Đọc trong nhóm. e) Thi đọc giữa các nhóm. g) Đọc đồng thanh. Cháu đỡ ông lên. + Đoạn 2: Ông bước lên thềm … Vì nó thương ông. + Đoạn 3: Đôi mắt sáng trong … Khỏi ngay lập tức. + Đoạn 4: Còn lại... Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.  Mục tiêu: Hiểu nội dung bài. Qua đó giáo dục thương ông bà.  Phương pháp: Đàm thoại..- 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm. - Ông Việt bị đau chân. - Nó sưng, nó tấy, chống gậy,... ĐDDH: SGK Yêu cầu HS đọc đoạn 1...khiễng...- Đọc thầm. Ông Việt bị làm sao? Từ ngữ (câu thơ) nào cho em thấy, ông Việt rất đau? Yêu cầu đọc tiếp bài. Việt đã làm gì giúp và an ủi ông? - Việt đỡ ông lên thềm/ Nói với ông là bao giờ ông đau, thì nói mấy câu “Không đau! Không đau”/ Biếu ông cái kẹo. - Ông phải phì cười:/ Và ông gật đầu: Khỏi rồi! Tài nhỉ!..-..Tìm câu thơ cho thấy nhờ Việt mà ông quên cả đau?.. Hoạt động 3: Thi học thuộc lòng.  Mục tiêu: Học thuộc lòng ít nhất 1 khổ thơ em thích.  Phương pháp: Thi đua.  ĐDDH: SGK - GV yêu cầu HS tự học thuộc lòng khổ thơ mà em thích, giải thích, sau - HS nêu. đó thi đọc thuộc lòng. - Nhận xét cho điểm. - Một số HS trình bày đọc thuộc lòng khổ thơ mà mình thích, giải thích vì sao em lại thích khổ thơ đó....4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Em học được ở Việt bài học gì? - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Bà cháu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 10 bài Tập đọc: Thương ông - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: THƯƠNG ÔNG. I. Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn được cả bài thơ.Đọc đúng các từ: lon ton, bước lên, thủ thỉ, lập tức… (MB) đau chân, lon ton, sáng trong, thủ thỉ, ngay lập tức, nghiệm, đã bảo mà, … (MT, MN) - Đọc đúng nhịp thơ. 2. Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ: thủ thỉ, thử xem, thích chí. - Hiểu nội dung bài: Việt còn nhỏ nhưng đã biết thương ông. Bài thơ khuyên các em biết thương yêu ông bà của mình, nhất là biết chăm sóc ông bà khi ốm đau, già yếu. 3. Thái độ: Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - GV: Bảng phụ viết các nội dung luyện đọc, tranh minh hoạ bài tập đọc. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Bưu thiếp. - Gọi 3 HS lên bảng, đọc cho cả lớp - HS nêu. nghe bưu thiếp chúc thọ ông bà và
  2. phong bì thư. - Nhận xét bài và cho điểm HS. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Hỏi: Khi ông bà đau ốm các em nên - Chăm sóc ông bà, làm ông bà làm gì? vui lòng… - Bài tập đọc hôm nay là một thơ vui kể về Việt. Bạn Việt đã làm gì khi ông mình bị đau ốm. Các con cùng học bài hôm nay để biết được điều này. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc.  Mục tiêu: Đọc cả bài đúng từ khó (vần oa, âm l). Biết nghỉ hơi theo nhịp, nhấn giọng từ gợi cảm, gợi tả. Hiểu nghĩa từ khó.  Phương pháp: Trực quan, luyện tập, phân tích. - 1 HS khá đọc mẫu lần 2. Cả  ĐDDH: SGK. Bảng phụ ghi từ, câu lớp theo dõi và đọc thầm khó. theo. a) Đọc mẫu. - GV đọc mẫu lần 1, giọng đọc vui - Đọc các từ đã ghi trên bảng
  3. tươi, hóm hỉnh. phụ (đã giới thiệu ở phần b) Hướng dẫn phát âm các từ khó, dễ mục tiêu) lẫn. - Mỗi HS chỉ đọc 1 câu. Đọc - Cho HS đọc các từ khó cần luyện lần lượt cho đến hết bài. đọc. - Đọc bài theo đoạn. - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng + Đoạn 1: Ông bị đau chân … câu cho đến hết bài. Cháu đỡ ông lên. c) Đọc từng đoạn thơ trước lớp. + Đoạn 2: Ông bước lên thềm - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc theo … Vì nó thương ông. đoạn. + Đoạn 3: Đôi mắt sáng trong d) Đọc trong nhóm. … Khỏi ngay lập tức. e) Thi đọc giữa các nhóm. + Đoạn 4: Còn lại. g) Đọc đồng thanh.  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. - 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm.  Mục tiêu: Hiểu nội dung bài. Qua đó giáo dục thương ông bà. - Ông Việt bị đau chân.  Phương pháp: Đàm thoại - Nó sưng, nó tấy, chống gậy,
  4.  ĐDDH: SGK khiễng. - Yêu cầu HS đọc đoạn 1. - Đọc thầm. - Ông Việt bị làm sao? - Việt đỡ ông lên thềm/ Nói - Từ ngữ (câu thơ) nào cho em thấy, với ông là bao giờ ông đau, ông Việt rất đau? thì nói mấy câu “Không đau! Không đau”/ Biếu ông - Yêu cầu đọc tiếp bài. cái kẹo. - Việt đã làm gì giúp và an ủi ông? - Ông phải phì cười:/ Và ông gật đầu: Khỏi rồi! Tài nhỉ! - Tìm câu thơ cho thấy nhờ Việt mà ông quên cả đau?  Hoạt động 3: Thi học thuộc lòng.  Mục tiêu: Học thuộc lòng ít nhất 1 khổ - Một số HS trình bày đọc thơ em thích. thuộc lòng khổ thơ mà mình  Phương pháp: Thi đua. thích, giải thích vì sao em lại  ĐDDH: SGK thích khổ thơ đó. - GV yêu cầu HS tự học thuộc lòng khổ thơ mà em thích, giải thích, sau - HS nêu. đó thi đọc thuộc lòng. - - Nhận xét cho điểm.
  5. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Em học được ở Việt bài học gì? - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Bà cháu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=226

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2