intTypePromotion=1

Giáo án tuần 2 bài Tập đọc: Phần thưởng - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Trần Phương Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
420
lượt xem
21
download

Giáo án tuần 2 bài Tập đọc: Phần thưởng - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết 1: PHẦN THƯỞNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hiểu nội dung của bài: Nắm được nghĩa của các từ mới và những từ: khoá, tấm lòng tốt bụng, lòng tốt Đặc điểm của nhân vật Thu và diễn biến của câu chuyện. Ý nghĩa của câu chuyện: Đề cao lòng tốt của con người..2. Kỹ năng: Đọc đúng: Từ có vần khó: uên Các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ. Các từ mới. Biết nghỉ ngơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ..3. Thái độ: Lòng nhân ái của con người II. Chuẩn bị GV: SGK + tranh + thẻ rời HS: SGK...III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cu (3’) Ngày hôm qua đâu rồi? - Thầy gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ. TLCH - HS đọc - Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? - Kết quả học tập của em ngày hôm qua được in ở đâu? 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) - Trong bài hôm nay, em sẽ làm quen với 1 bạn gái tên Thu. Thu học chưa giỏi nhưng tốt bụng. Em thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Lòng tốt của Thu đã được cô giáo và các bạn khen ngợi. Thu là 1 gương tốt cho chúng ta. Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ  Phương pháp: Phân tích, giảng giải - Thầy đọc mẫu đoạn 1, 2 - HS lắng nghe - HS khá đọc - Hoạt động cá nhân - ĐDDH: Tranh, thẻ rời - HS nêu - Hát Hoạt động của Trò...- Nêu các từ cần luyện đọc...- HS đọc đoạn 1 - Quen, tuyệt, bàn tán, xếp..- Nêu các từ khó hiểu. + Luyện đọc câu + Treo bảng phụ - Chú ý 1 số câu - + Thu chỉ buồn là/ dù đã rất cố gắng học/ em vẫn xếp hạng thấp trong lớp. - + Một buổi sáng,/ vào giờ ra chơi,/ các bạn trong lớp/ túm tụm ở một góc sân bàn bạc điều gì/ có vẻ bí mật lắm + Luyện đọc đoạn 1, 2 - Thầy chỉ định 1 số HS đọc. - Thầy tổ chức cho HS đọc nhóm và góp ý cho nhau về cách đọc. - Thầy theo dõi hướng dẫn các nhóm làm việc  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài  Mục tiêu: Hiểu được ý của bài ở đoạn 1, 2  Phương pháp: Đàm thoại, trực quan Treo tranh Thầy đặt câu hỏi + Câu chuyện này nói về ai?..hạng, sáng kiến - Bí mật, sáng kiến, lặng lẽ - HS đọc từng câu đến hết đoạn..- Đọc nhấm giọng đúng..- HS đọc đoạn 1 và đoạn 2 - Từng nhóm đọc..- ĐDDH: Tranh...+ Bạn ấy có đức tính gì? + Hãy kể những việc làm tốt của Na? - HS trả lời - Nói về 1 bạn HS tên Na - Chốt: Thầy giúp HS nhận ra và đưa ra nhận - Tốt bụng, hay giúp đỡ bạn xét khái quát. bè..- Theo em điều bí mật được các bạn Na bàn - HS nêu những việc làm tốt bạc là gì? 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - Em học tập được điều gì ở bạn Na. - Chuẩn bị: tiết 2 của Na - Na sẵn sàng giúp bạn, sẵn sàng san sẻ của mình cho bạn. - Đề nghị cô giáo thưởng cho Na vì lòng tốt của Na đối với mọi người. - HS nêu  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ......................................................................MÔN TẬP ĐỌC Tiết 2: PHẦN THƯỞNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hiểu nội dung của bài Nắm được nghĩa của các từ mới và những từ: khoá, tấm lòng tốt bụng, lòng tốt Đặc điểm của nhân vật Thu và diễn biến của câu chuyện. Y nghĩa của câu chuyện: Đề cao lòng tốt của con người..2. Kỹ năng: Đọc đúng: Từ có vần khó: uên Các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ. Các từ mới. Biết nghỉ ngơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ..3. Thái độ: Lòng nhân ái của con người II. Chuẩn bị GV: Tranh + thẻ rời + bảng phụ HS: SGK..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cu (3’) Phần thưởng - Hát Hoạt động của Trò...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 2 bài Tập đọc: Phần thưởng - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết 1: PHẦN THƯỞNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hiểu nội dung của bài: - Nắm được nghĩa của các từ mới và những từ: khoá, tấm lòng tốt bụng, lòng tốt - Đặc điểm của nhân vật Thu và diễn biến của câu chuyện. - Ý nghĩa của câu chuyện: Đề cao lòng tốt của con người 2. Kỹ năng: Đọc đúng: - Từ có vần khó: uên - Các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ. - Các từ mới. - Biết nghỉ ngơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ 3. Thái độ: Lòng nhân ái của con người II. Chuẩn bị - GV: SGK + tranh + thẻ rời - HS: SGK
  2. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cu (3’) Ngày hôm qua đâu rồi? - Thầy gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ. TLCH - HS đọc - Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? - HS nêu - Kết quả học tập của em ngày hôm qua được in ở đâu? 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) - Trong bài hôm nay, em sẽ làm quen với 1 bạn gái tên Thu. Thu học chưa giỏi nhưng tốt bụng. Em thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Lòng tốt của Thu đã được cô giáo và các bạn khen ngợi. Thu là 1 gương tốt cho chúng ta. Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ - Hoạt động cá nhân  Phương pháp: Phân tích, giảng giải - ĐDDH: Tranh, thẻ rời - Thầy đọc mẫu đoạn 1, 2 - HS lắng nghe - HS khá đọc
  3. - Nêu các từ cần luyện đọc. - HS đọc đoạn 1 - Quen, tuyệt, bàn tán, xếp - Nêu các từ khó hiểu. hạng, sáng kiến + Luyện đọc câu - Bí mật, sáng kiến, lặng lẽ + Treo bảng phụ - HS đọc từng câu đến hết đoạn - Chú ý 1 số câu - + Thu chỉ buồn là/ dù đã rất cố gắng học/ em vẫn xếp hạng thấp trong lớp. - Đọc nhấm giọng đúng - + Một buổi sáng,/ vào giờ ra chơi,/ các bạn trong lớp/ túm tụm ở một góc sân bàn bạc điều gì/ có vẻ bí mật lắm + Luyện đọc đoạn 1, 2 - Thầy chỉ định 1 số HS đọc. - Thầy tổ chức cho HS đọc nhóm và góp ý cho nhau về cách đọc. - HS đọc đoạn 1 và đoạn 2 - Thầy theo dõi hướng dẫn các nhóm làm việc - Từng nhóm đọc  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài  Mục tiêu: Hiểu được ý của bài ở đoạn 1, 2  Phương pháp: Đàm thoại, trực quan - ĐDDH: Tranh - Treo tranh - Thầy đặt câu hỏi + Câu chuyện này nói về ai?
  4. + Bạn ấy có đức tính gì? + Hãy kể những việc làm tốt của Na? - HS trả lời - Nói về 1 bạn HS tên Na - Chốt: Thầy giúp HS nhận ra và đưa ra nhận - Tốt bụng, hay giúp đỡ bạn xét khái quát. bè - Theo em điều bí mật được các bạn Na bàn - HS nêu những việc làm tốt bạc là gì? của Na 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - Na sẵn sàng giúp bạn, sẵn - Em học tập được điều gì ở bạn Na. sàng san sẻ của mình cho bạn. - Chuẩn bị: tiết 2 - Đề nghị cô giáo thưởng cho Na vì lòng tốt của Na đối với mọi người. - HS nêu  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  5. MÔN TẬP ĐỌC Tiết 2: PHẦN THƯỞNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hiểu nội dung của bài - Nắm được nghĩa của các từ mới và những từ: khoá, tấm lòng tốt bụng, lòng tốt - Đặc điểm của nhân vật Thu và diễn biến của câu chuyện. - Y nghĩa của câu chuyện: Đề cao lòng tốt của con người 2. Kỹ năng: Đọc đúng: - Từ có vần khó: uên - Các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ. - Các từ mới. - Biết nghỉ ngơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ 3. Thái độ: Lòng nhân ái của con người II. Chuẩn bị - GV: Tranh + thẻ rời + bảng phụ - HS: SGK III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cu (3’) Phần thưởng
  6. - Thầy cho HS đọc bài - 5 HS đọc - Câu chuyện nói về ai? - Trả lời ý - Bạn ấy đã làm những việc tốt nào? 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Bạn Na học không giỏi nhưng cuối năm lại được phần thưởng đặt biệt. Đó là phần thưởng gì? truyện đọc ở đoạn 3, 4 nói lên điều gì, chúng ta cùng đọc tiếp. Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Luyện đọc - HS đọc đoạn 3  Mục tiêu: Luyện đọc giải nghĩa từ ĐDDH:Thẻ rời  Phương pháp: Phân tích - Nêu những từ cần luyện đọc. - Lặng lẽ, sẽ, vỗ tay, khăn - Nêu các từ khó - Lặng lẽ: Chú thích SGK + Luyện đọc câu - Thầy chú ý ngắt câu. + Đây là phần thưởng/ cả lớp đề nghị tặng bạn Thu + Đỏ bừng mặt,/ cô bé đứng dậy,/ bước lên bục - HS đọc mỗi em 1 câu nối - Thầy chỉ định HS đọc. tiếp nhau hết đoạn
  7. - Thầy uốn nắn cách phát âm và cách nghỉ hơi. - Luyện đọc đoạn 3 và cả bài. - 1 vài HS đọc - Thầy chỉ định 1 số HS đọc. - HS đọc trong từng nhóm, - Thầy tổ chức cho HS đọc trong từng nhóm. các nhóm đại diện khi đọc. - Lớp đọc đồng thanh.  ĐDDH: Tranh  Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài  Mục tiêu: Hiểu được ý của đoạn 3, 4  Phương pháp: Đàm thoại, trực quan - Em có nghĩ rằng Na xứng đáng có được thưởng không? - HS có thể phát biểu - Thầy cho HS đóng vai các bạn của Na bí mật - Na xứng đáng được vì bàn bạc với nhau. người tốt cần được thưởng. - Thầy giúp HS khẳng định Na xứng đáng - Na xứng đáng được thưởng được thưởng vì có tấm lòng tốt rất đáng quí. Trong vì cần khuyến khích lòng tốt. trường học phần thưởng có nhiều loại. Thưởng cho HSG, thưởng cho HS có đạo đức tốt, thưởng cho HS tích cực tham gia lao động, văn nghệ. - Na vui mừng đến mức - Khi Na được thưởng những ai vui mừng? tưởng nghe nhằm, đỏ bừng Vui mừng ntn? mặt - Cô giáo và các bạn: vui mừng, vỗ tay vang dậy
  8. - Mẹ vui mừng: Khóc đỏ hoe cả mắt.  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm ĐDDH: Bảng phụ  Mục tiêu: Đọc thể hiện cảm xúc  Phương pháp: Thực hành - Giọng điệu. + 2 câu đầu: Giọng thong thả + Lời cô giáo: Hào hứng, trìu mến. + 4 câu cuối: Cảm động - Thầy đọc mẫu cả đoạn. - Lưu ý về giọng điệu. - Từng HS đọc - Thầy uốn nắn cách đọc cho HS. 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - 1 HS đọc toàn bài. + Em học điều gì ở bạn Thu? - Tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. - + Em thấy việc làm của cô giáo và các bạn có tác dụng gì? - Trao phần thưởng cho Thu - Luyện đọc thêm - Biểu dương người tốt và khuyến khích HS làm điều - Chuẩn bị: Kể chuyện tốt  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................
  9. ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2