intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án tuần 3 bài Chính tả: Gọi bạn. Phân biệt ng/ngh, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Trần Phương Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

243
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết 6: GỌI BẠN..I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nghe viết đúng các khổ thơ 2, 3 của bài. 2. Kỹ năng: - Biết viết hoa các chữ cái đầu tên bài thơ. Viết hoa danh từ riêng. - Trình bày 2 khổ thơ đúng qui định - Cũng cố qui tắc viết ng/ ngh, viết đúng các âm thanh dễ lẫn. 3. Thái độ: Tính cẩn thận, chăm chỉ, rèn chữ. II. Chuẩn bị GV: Tranh + Từ + Bảng phụ HS: Vở + bảng con..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Bạn của Nai Nhỏ. - Thầy đọc HS viết bảng lớp, bảng con - Nghe nghe ngóng, nghỉ ngơi, người bạn. - Hát Hoạt động của Trò...- Cây tre, mái che - Thầy nhận xét 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) - Hôm nay chúng ta sẽ viết 2 khổ thơ cuối của bài thơ gọi bạn. Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết  Mục tiêu: Hiểu nội dung bài viết đúng từ khó  Phương pháp: Đàm thoại, luyện tập - Thầy đọc tên 2 khổ thơ cuối. - Hướng dẫn nắm nội dung. - Bê Vàng đi đâu? - Dê Trắng làm gì khi bạn bị lạc? - Bê Vàng đi tìm cỏ - Chạy khắp nơi tìm gọi bạn - Hoạt động lớp  ĐDDH: Tranh, Từ..- Đề bài và 2 khổ cuối có những chữ nào viết - Viết hoa chữ cái đầu bài thơ hoa? Vì sao? và đầu mỗi dòng viết hoa tên của 2 nhân vật và lời của bạn của Dê Trắng. - Có mấy dòng để trống? Để trống làm gì? - 2 dòng: Ngăn cách đầu bài với khổ thơ 2, giữa khổ 2 vàkhổ 3 - Tiếng gọi của Dê Trắng được đánh dấu bằng những dấu gì? - Đặt sau dấu hai chấm trong...- Tìm các tiếng trong bài có vần eo, ương, oai. - Nêu các từ khó viết?..dấu mở ngoặc và đóng ngoặc kép. - Héo, nẻo, đường, hồi - Suối: s + uôi + ‘ - cạn: c + an + . (cạn # cạng)..- Thầy đọc cho HS viết bài vào vở  Lưu ý cách trình bày.  Hoạt động 2: Làm bài tập  Mục tiêu: Nắm qui tắc ng/ ngh, ch/ r, ?/ ~  Phương pháp: Thực hành Điền chữ trong ngoặc vào chỗ trống Điền chữ trong ngoặc vào chỗ trống..- lang thang: Vần ang - HS viết bảng con - HS viết, sửa bài.. ĐDDH: Bảng phụ..4. Củng cố – Dặn dò (2’)..- HS chọn và gắn thẻ chữ..- Nhận xét tiết học, nhắc nhở HS phát huy ưu - HS luyện phát âm đúng điểm, khắc phục những hạn chế khi viết bài chính tả. - Xem lại bài. - Chuẩn bị: Tập viết... Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ......................................................................................................................................... ................................................................... ......................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 3 bài Chính tả: Gọi bạn. Phân biệt ng/ngh, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết 6: GỌI BẠN I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nghe viết đúng các khổ thơ 2, 3 của bài. 2. Kỹ năng: - Biết viết hoa các chữ cái đầu tên bài thơ. Viết hoa danh từ riêng. - Trình bày 2 khổ thơ đúng qui định - Cũng cố qui tắc viết ng/ ngh, viết đúng các âm thanh dễ lẫn. 3. Thái độ: Tính cẩn thận, chăm chỉ, rèn chữ. II. Chuẩn bị - GV: Tranh + Từ + Bảng phụ - HS: Vở + bảng con III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Bạn của Nai Nhỏ. - Thầy đọc HS viết bảng lớp, bảng con - Nghe nghe ngóng, nghỉ ngơi, người bạn.
  2. - Cây tre, mái che - Thầy nhận xét 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) - Hôm nay chúng ta sẽ viết 2 khổ thơ cuối của bài thơ gọi bạn. Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết  ĐDDH: Tranh, Từ  Mục tiêu: Hiểu nội dung bài viết đúng từ khó  Phương pháp: Đàm thoại, luyện tập - Thầy đọc tên 2 khổ thơ cuối. - Hoạt động lớp - Hướng dẫn nắm nội dung. - Bê Vàng đi đâu? - Bê Vàng đi tìm cỏ - Dê Trắng làm gì khi bạn bị lạc? - Chạy khắp nơi tìm gọi bạn - Đề bài và 2 khổ cuối có những chữ nào viết - Viết hoa chữ cái đầu bài thơ hoa? Vì sao? và đầu mỗi dòng viết hoa tên của 2 nhân vật và lời của bạn của Dê Trắng. - Có mấy dòng để trống? Để trống làm gì? - 2 dòng: Ngăn cách đầu bài với khổ thơ 2, giữa khổ 2 vàkhổ 3 - Tiếng gọi của Dê Trắng được đánh dấu bằng - Đặt sau dấu hai chấm trong những dấu gì?
  3. - Tìm các tiếng trong bài có vần eo, ương, oai. dấu mở ngoặc và đóng - Nêu các từ khó viết? ngoặc kép. - Héo, nẻo, đường, hồi - Suối: s + uôi + ‘ - cạn: c + an + . (cạn # cạng) - Thầy đọc cho HS viết bài vào vở - lang thang: Vần ang  Lưu ý cách trình bày. - HS viết bảng con  Hoạt động 2: Làm bài tập - HS viết, sửa bài  Mục tiêu: Nắm qui tắc ng/ ngh, ch/ r, ?/ ~  Phương pháp: Thực hành  ĐDDH: Bảng phụ - Điền chữ trong ngoặc vào chỗ trống - Điền chữ trong ngoặc vào chỗ trống 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - HS chọn và gắn thẻ chữ - Nhận xét tiết học, nhắc nhở HS phát huy ưu - HS luyện phát âm đúng điểm, khắc phục những hạn chế khi viết bài chính tả. - Xem lại bài. - Chuẩn bị: Tập viết.  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ...................................................................
  4. ................................................................... ................................................................... ...................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2