intTypePromotion=3

Giáo án tuần 6 bài Tập đọc: Mua kính - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
258
lượt xem
33
download

Giáo án tuần 6 bài Tập đọc: Mua kính - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: MUA KÍNH I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài. Hiểu nghĩa của từ. Cảm thụ được cái hài của truyện: Cậu bé tưởng rằng mua kính sẽ biết đọc...2. Kỹ năng: Đọc đúng các từ có âm và vần khó. Nghỉ hơi đúng. Đọc diễn tả được lời dẫn chuyện và lời đối thoại của nhân vật...3. Thái độ: Tính ham học. II. Chuẩn bị GV: Tranh. Bảng cài: từ, câu. HS: SGK..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Ngôi trường mới - HS đọc bài và trả lời câu hỏi - HS đọc. - Hát Hoạt động của Trò..- Tình cảm của bạn H đối với ngôi trường - HS nêu. ntn?...- Ngôi trường được tả trong bài ntn? - Lớp học được tả ra sao? - Thầy nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) Thầy cho HS xem tranh và giới thiệu bài: Mua kính Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó. Ngắt nghỉ hơi đúng. Phân biệt lời kể và lời nhân vật.  Phương pháp: Phân tích, luyện tập.  ĐDDH: Bảng cài: từ, câu. - Thầy đọc mẫu. - Nêu từ cần luyện đọc. - Nêu từ khó hiểu. - Kính - Phì cười Luyện đọc câu - Thầy lưu ý. - Thấy các cụ già/ khi đọc sách phải đeo kính/ cậu tưởng rằng cứ đeo kính thì đọc được  gương, kiếng  bật ra tiếng cười vì không nhịn được. - HS đọc – lớp đọc thầm - Lười, đeo kính, giở, cuốn sách. - Hoạt động lớp - Lớp nhận xét....sách/ Cậu thử đến năm bảy chiếc kính khác nhau/ mà vẫn không đọc được. Luyện đọc cả bài. - Thầy cho HS đọc 2, 3 câu HS khác đọc tiếp theo. - Thầy nhận xét.  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài  Mục tiêu: Hiểu nội dung bài - Hoạt động nhóm - Nhóm thảo luận, trình bày - HS đọc - Mỗi HS đọc 1 câu liên tiếp đến hết bài... Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, thảo - HS đọc từ câu 1  câu 3 luận  ĐDDH: Tranh Đoạn 1: Vì sao cậu bé không biết chữ? Tại sao cậu bé quyết định mua kính - Vì lười học. - Vì thấy các cụ già khi đọc sách thì đeo kính nên tưởng cứ đeo kính sẽ đọc được sách. Trong hiệu kính cậu bé đòi làm gì? - Cậu thử 5, 7 chiếc kính khác nhau mà vẫn không đọc được. Đoạn 2: - Thấy cậu bé như vậy, bác bán hàng hỏi cậu điều gì? Thái độ và câu trả lời của cậu bé như thế - HS đọc phần còn lại - Hay là cháu không biết đọc....nào ?..- Cậu ngạc nhiên. Nếu cháu mà biết đọc thì cháu phải mua kính làm gì?..- Thái độ và câu trả lời của bác bán hàng lúc đó ra sao?..- Bác phì cười, nói: Chẳng có thứ kính nào mà đeo vào mà biết đọc được đâu! Cháu muốn đọc sách thì phải học đã... Hoạt động 3: Đọc diễn cảm  Mục tiêu: Phân biệt giọng kể và giọng nhân vật. Đọc diễn cảm cả bài.  Phương pháp: Thực hành  ĐDDH: SGK - Thầy đọc mẫu. - Lưu ý HS giọng đọc. - Giọng người kể: Chậm rãi, hài hước. Giọng cậu bé: ngây thơ, ngạc nhiên, giọng bác bán hàng ôn tồn. - Thầy nhận xét 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - HS đọc diễn cảm cả bài. - Bạn nhầm rồi. Chẳng có thứ kính nào giúp bạn biết đọc đâu. Muốn đọc được sách, bạn phải - HS đọc..- Em hãy nói vài câu giải thích (hoặc học. khuyên nhủ cậu bé) - Học không khó đâu. Chỉ cần - Đọc lại bài. chịu học, nhất định bạn sẽ biết...- Chuẩn bị: Người thầy cũ..chữ... Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ......................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 6 bài Tập đọc: Mua kính - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: MUA KÍNH I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài. - Hiểu nghĩa của từ. - Cảm thụ được cái hài của truyện: Cậu bé tưởng rằng mua kính sẽ biết đọc. 2. Kỹ năng: Đọc đúng các từ có âm và vần khó. - Nghỉ hơi đúng. - Đọc diễn tả được lời dẫn chuyện và lời đối thoại của nhân vật. 3. Thái độ: Tính ham học. II. Chuẩn bị - GV: Tranh. Bảng cài: từ, câu. - HS: SGK III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Ngôi trường mới - HS đọc bài và trả lời câu hỏi - HS đọc. - Tình cảm của bạn H đối với ngôi trường - HS nêu. ntn?
  2. - Ngôi trường được tả trong bài ntn? - Lớp học được tả ra sao? - Lớp nhận xét. - Thầy nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) Thầy cho HS xem tranh và giới thiệu bài: Mua kính Phát triển các hoạt động (27’) - Hoạt động lớp  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó. Ngắt nghỉ hơi đúng. Phân biệt lời kể và lời nhân vật.  Phương pháp: Phân tích, luyện tập.  ĐDDH: Bảng cài: từ, câu. - HS đọc – lớp đọc thầm - Thầy đọc mẫu. - Lười, đeo kính, giở, cuốn - Nêu từ cần luyện đọc. sách. - Nêu từ khó hiểu. - Kính  gương, kiếng - Phì cười  bật ra tiếng cười vì không Luyện đọc câu nhịn được. - Thầy lưu ý. - Thấy các cụ già/ khi đọc sách phải đeo kính/ cậu tưởng rằng cứ đeo kính thì đọc được
  3. sách/ Cậu thử đến năm bảy chiếc kính khác nhau/ mà vẫn không đọc được. - Mỗi HS đọc 1 câu liên tiếp Luyện đọc cả bài. đến hết bài. - Thầy cho HS đọc 2, 3 câu HS khác đọc tiếp theo. - HS đọc - Thầy nhận xét.  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Hoạt động nhóm  Mục tiêu: Hiểu nội dung bài - Nhóm thảo luận, trình bày  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, thảo - HS đọc từ câu 1  câu 3 luận  ĐDDH: Tranh Đoạn 1: - Vì lười học. - Vì sao cậu bé không biết chữ? - Vì thấy các cụ già khi đọc - Tại sao cậu bé quyết định mua kính sách thì đeo kính nên tưởng cứ đeo kính sẽ đọc được sách. - Trong hiệu kính cậu bé đòi làm gì? - Cậu thử 5, 7 chiếc kính khác nhau mà vẫn không đọc được. Đoạn 2: - HS đọc phần còn lại - Thấy cậu bé như vậy, bác bán hàng hỏi - Hay là cháu không biết đọc. cậu điều gì? - Thái độ và câu trả lời của cậu bé như thế
  4. nào ? - Cậu ngạc nhiên. Nếu cháu mà biết đọc thì cháu phải mua kính làm gì? - Bác phì cười, nói: Chẳng có - Thái độ và câu trả lời của bác bán hàng thứ kính nào mà đeo vào mà lúc đó ra sao? biết đọc được đâu! Cháu muốn đọc sách thì phải học đã.  Hoạt động 3: Đọc diễn cảm  Mục tiêu: Phân biệt giọng kể và giọng nhân vật. Đọc diễn cảm cả bài.  Phương pháp: Thực hành  ĐDDH: SGK - Thầy đọc mẫu. - Lưu ý HS giọng đọc. - HS đọc - Giọng người kể: Chậm rãi, hài hước. Giọng cậu bé: ngây thơ, ngạc nhiên, giọng bác bán hàng ôn tồn. - Thầy nhận xét 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Bạn nhầm rồi. Chẳng có thứ kính nào giúp bạn biết đọc đâu. - HS đọc diễn cảm cả bài. Muốn đọc được sách, bạn phải - Em hãy nói vài câu giải thích (hoặc học. khuyên nhủ cậu bé) - Học không khó đâu. Chỉ cần - Đọc lại bài. chịu học, nhất định bạn sẽ biết
  5. - Chuẩn bị: Người thầy cũ chữ.  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản