intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập I): Phần 1

Chia sẻ: Comam1902 Comam1902 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:198

233
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập I): Phần 1 trình bày các nội dung sau: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam, nguồn của luật hình sự Việt Nam, khái niệm tội phạm trong luật hình sự Việt Nam, các yếu tố cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, năng lực trách nhiệm hình sự, vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập I): Phần 1

GIÁO TRÌNH<br /> <br /> SU<br /> LUẬT<br /> VIỆT NAM<br /> t<br /> <br /> Tập I<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN<br /> <br /> 15 8-2010/CXB/139-17/C AND<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> <br /> Giảo trình<br /> <br /> LUẬT<br /> HÌNH sự• VIỆT<br /> NAM<br /> •<br /> •<br /> TẬP I<br /> (In lần thứ 16)<br /> <br /> I TRƯƠNG DẠi HỌC VINH I<br /> ’ TRĨ ĩ n g T a m Õ ĩề S G 8<br /> THÔNG TIN TKƯViỆN<br /> ' — |W|<br /> <br /> * .í<br /> <br /> : V..<br /> <br /> ~<br /> <br /> N H À X U Á r BẢN C Ô N G A N N H Â N DÂN<br /> HÀ N Ộ I -2 0 1 0<br /> <br /> Chủ biên<br /> GS.TS. NGUYỄN NGỌC HOÀ<br /> <br /> m<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> A1<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> i »<br /> <br /> ___• 5<br /> <br /> Tập thê tác giả<br /> GS.TS. NGUYỄN NGỌC HOÀ<br /> <br /> Chương I đến Churơng XI,<br /> Chương XVIII<br /> <br /> ThS. PHẠM THỊ HỌC<br /> <br /> Chương XV<br /> <br /> TS. HOÀNG VĂN HÙNG<br /> <br /> Chương XIII, XVI<br /> <br /> PGS.TS. LÊ THỊ SƠN<br /> <br /> Chương XIV<br /> <br /> ThS. TRẲN ĐỨC THÌN<br /> <br /> Chương XVII<br /> <br /> TS. TRƯƠNG QUANG VINH<br /> <br /> Chương XII, XIX<br /> <br /> Thư ki nhóm biên soạn: TS. TRÀN THÁI DƯƠNG<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Là ngành luật có vị trí, vai trò to lớn trong hệ thống pháp<br /> luật nên luật hình sự luôn được Nhà nước ta quan tâm đặc<br /> biệt. Sự phát triển cùa luật hình sự Việt Nam gắn chặt với quá<br /> trình phát triển cùa cách mạng Việt Nam. Ngay từ những ngày<br /> đầu khi nước Việt Nam dán chủ cộng hòa mới ra .đời, Nhà<br /> nước ta đã ban hành các văn bản pháp luật hình sự quan trong<br /> để chổng các hành vi tội phạm, bảo vệ chính quyền nhân dân<br /> non trẻ, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội...<br /> Qua 14 năm thi hành BLHS năm 1985 là BLHS đầu tiên,<br /> Nhà nước ta cũng đã 4 lần tiến hành sửa đoi, bổ sung Bộ luật<br /> này. Đó chính là cơ sở thực tiễn cho việc hình thành và phát<br /> triển của khoa học luật hình sự ở nướiI ta với tính cách là<br /> ngành khoa học pháp lí và cũng là môn học giữ vị tri trọng yếu<br /> trong chương trình đào tạo của Trường đại học luật Hà Nội.<br /> Trên tinh thần kế thừa và đổi mới, Nhà nước ta thực hiện<br /> việc sừa đổi, bổ sung khá foàn diện những nội dung cùa BLHS<br /> năm 1985 nhằm đáp ứng các yêu cầu cùa sự nghiệp đấu tranh<br /> chống và phòng ngừa tội phạm trong điểu kiện xây dựng nền<br /> kinh tế thị trường. Vì thế, BLHS năm 1999 được coi là BLHS<br /> mới cùa Nhà nước ta.<br /> Trước tình hình đó, việc chình lí, bổ sung và hoàn thiện<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2