intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Vi sinh vật học môi trường

Chia sẻ: ViZeus ViZeus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:192

100
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Vi sinh vật học môi trường của PGS. TS. Ngô Tự Thành biên soạn sẽ mang đến cho các bạn những nội dung cơ bản về vi sinh vật môi trường thông qua các nội dung cụ thể sau: Vi sinh vật trong tự nhiên, trong đời sống, sản xuất của con người, vi sinh vật và xử lý môi trường ô nhiễm, khả năng của vi sinh vật phân hủy một số nhóm chất, những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hủy sinh học, xử lý sinh học chất thải rắn hữu cơ, vi sinh vật và bảo vệ môi trường,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Vi sinh vật học môi trường

Vi sinh vật học môi trường Bởi: PGS. TS. GV Cao cấp Ngô Tự Thành Vi sinh vật học môi trường Bởi: PGS. TS. GV Cao cấp Ngô Tự Thành Phiên bản trực tuyến: < http://voer.edu.vn/content/col10506/1.1/ > Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam Tài liệu này và việc biên tập nội dung có bản quyền thuộc về PGS. TS. GV Cao cấp Ngô Tự Thành. Tài liệu này tuân thủ theo giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Tài liệu được hiệu đính ngày: July 16, 2011 Ngày tạo PDF: May 16, 2012 Để biết thông tin về đóng góp cho các module có trong tài liệu này, xem tr. 183. Nội dung 1 Những khái niệm cơ bản về vi sinh vật 1.1 1.2 1.3 1.4 Vi sinh vật trong tự nhiên, trong đời sống, sản xuất của con người . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cấu trúc và chức năng của tế bào Procaryot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dinh dưỡng của vi sinh vật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Các chu trình sinh địa hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 43 2 Giới thiệu một số nhóm vi sinh vật 2.1 Một số nhóm vi khuẩn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3 Vi sinh vật và xử lý môi trường ô nhiễm 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Một số khái niệm căn bản về xử lý sinh học môi trường ô nhiễm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Khả năng của vi sinh vật phân hủy một số nhóm chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Sự phân hủy sinh học một số chất đặc biệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hủy sinh học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Xử lý In situ đối với nước ngầm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Phục hồi sinh học pha bùn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Phục hồi sinh học pha rắn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 142 Xử lý sinh học pha khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Xử lý sinh học chất thải rắn hữu cơ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Xử lý nước và xử lý nước thải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 4 Vi sinh vật và bảo vệ môi trường Chỉ mục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Tham gia đóng góp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2