intTypePromotion=3

Bài giảng Vi sinh vật học đại cương: Chương 5 - ThS. Trịnh Ngọc Nam

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
69
lượt xem
18
download

Bài giảng Vi sinh vật học đại cương: Chương 5 - ThS. Trịnh Ngọc Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 trình bày các quá trình chuyển hóa vật chất của vi sinh vật. Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được sự phân bố vi sinh vật trong tự nhiên, biết được quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ chứa nitơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi sinh vật học đại cương: Chương 5 - ThS. Trịnh Ngọc Nam

 1. CHƯƠNG V CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA  VẬT CHẤT CỦA VI SINH VẬT 
 2. I. SỰ PHÂN BỐ VI SINH VẬT TRONG TỰ NHIÊN  ­ Trong không khí ­ Trong đất ­ Trong nước
 3. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ      Chu trình nitơ  
 4. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ      Quá trình amôn hóa + Amôn hóa Urê: Ure bacterium       (Cocoacal , Bacilaccae, vd: Proteus, Yersina,.. )  H2N HO C O + 2H2O C O + NH3 (NH4)2CO3 2NH3  +  CO2  +  H2O H2N HO + Amôn hóa protein:  * Hiếu khí : Bac.mycoides, Bac.mesentericus, Bac.subtilis, Ps. fluorescens * Tùy tiện : Proteus vulgaris, Escherichia coli  * Yếm khí : Clostridium putrifiicium, Clostridium  sporogenes * Nấm      : Penicillin, Aspergillus, Mucor H2 O H2O H2 O Protein Pepton Polypeptide Acid amin
 5. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ      Quá trình amôn hóa Protein Sơ đồ sự phân giải protein bởi Polypeptid vi sinh vật Dipeptid và tripeptid Acid amin Các chất vô cơ Acid hữu cơ Bazơ hữu cơ Chất hữu cơ khác CO2, H2O, H2S,  Acid bay hơi Cadaverin Crezol NH3 Acid acetic Histamin Phenol Acid butyric Metylamin Indol Acid formic Dimetylamin Scartol
 6. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ      Quá trình nitrat hóa + Giai đọan 1: Nitrosomonas , Nitrosospira 2NH 3 + 3O2 2HNO 2 + 2H2O + Q + Giai đọan 2:  Nitrobacte r 2HNO 2 + O2 2HNO 3 + Q VS V toån g hôïp  carbon CO 2 + Q HCHO +H 2O
 7. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ      Quá trình phản nitrat hóa trực tiếp Vi sinh vật: Chromobacterium   denitrificans, Achromobacter stutzeri,         Pseudomonas  fluorescens + Khöû acid nitric thaønh acid nitrô  HNO 3 + 2[H] HNO 2 +H2O + Khöû Nitrat thaønh NH3  HNO 3 + 8[H ] NH 3 +3H2O + Khöû HNO3 thaønh N2  2HNO 3 2HNO 2 N2
 8. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ      Quá trình cố định nitơ phân tử Vi sinh vật:  Rhizobiu (Rhizobium, Bradyrhizobium)   Azotobacter, Bejerinckia  Clostridium  Cyanobacteria (Anabaena azollae)  + Phaûn öùng  Q ua ùtrình oxy hoùa N2 Nitrogenase NH4 + va øqua ùtrình khöû
 9. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ      Quá trình cố định nitơ phân tử
 10. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CHỨA  NITƠ       Chu trình Carbon 
 11. Fig. 7.1
 12. Fig. 7.4
 13. Vị trí các pha của quá trình quang hợp
 14. Sắc tố quang hợp Chlorophyll

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản